Brev 1 - Dunkersfiber

advertisement
2016-07-31
i samverkan med
Förnamn Efternamn
Avser fastighet:
Gatuadress
Postnummer Postort
Nu bygger vi fiber i området Dunker!
Dunkers Fiber Ekonomisk förening har arbetat åtskilliga tusentals timmar med att Dunker ska bli utbyggt med fiber.
Ett arbete som lagt grunden till att IP-Only och Flen Kommun tillsammans med bygden och föreningen möjliggör en
100 % fiberutbyggnad!
Flen Kommun och IP-Only har tecknat ett samverkansavtal som innebär att vi tillsammans ska verka för en
fullständig utbyggnad av fiber i hela kommunen. IP-Only och Dunkers Fiber har tecknat en arbetsöverenskommelse
där föreningen har viktiga uppgifter. Tillsammans med föreningarna och bygden gör vi det möjligt att alla ska få en
anslutningsmöjlighet för sin villa, lägenhet, radhus eller fritidshus till en solidarisk prissättning.
Samtliga företag ska ges möjligheten att utveckla sin verksamhet med modern teknologi genom tillgång till fiber.
Utbyggnaden ska ske i rask takt och med ett bra urval av tjänster från marknadens aktörer. Vidare innebär
samarbetet att IP-Only och kommunen tar ansvar för utbyggnad av fibernätet och driften av detsamma.
Fiber är framtidens digitala infrastruktur som på sikt kommer att ersätta dagens. Antalet tjänster som går via Internet
ökar hela tiden. Det handlar både om bredband, telefoni och TV men också om morgondagens välfärdstjänster.
IP-Only bygger och driver ett öppet och neutralt fibernät över hela Sverige. Genom IP-Only Södermanland kan
hushåll och företag i hela kommunen få tillgång till fiberanslutning med marknadens bredaste utbud av
innehållstjänster, så som bredband, telefoni och TV.
Med detta brev får du en beställningsblankett samt en broschyr som mer i detalj förklarar varför ett öppet fibernät är
framtiden och hur det går till rent praktiskt när vi bygger ut i områdena.
IP-Only har en tjänst som är specifikt framtagen för delårsboende. Denna tjänst har varit en riktig storsäljare på
landsbygden bland sommarstugeområdena. Korttidsabonnemanget aktiveras i perioderna: 24h, 7dagar samt 30
dagar. Man betalar bara för den perioden man använder internet och detta betalas med kredit- eller betalkort,
prisexempel för 24h internet är 45 kr. Läs mer om korttidsabonnemangen på www.sodermanland.ip-only.se
Lokalt engagemang är viktigt
Fiberprojektet kommer att drivas enligt vår modell GrannSamverkan Fiber som innebär ett nära samarbete med de
boende i området och stort stöd från Dunkers Fiber. Kontaktpersoner i Dunkers Fiber som kommer hjälpa till med
marknadsföring och förankring i bygden, framgår i bifogat följebrev. Kontakta gärna dem om du vill veta mer.
Fibernätet kommer att byggas under år 2017/2018. Efterfrågan på fiber är stor men för att kunna påbörja
byggnationen behöver vi få in ett visst antal beställningar. Vi ber er därför att inte vänta utan skicka in din
beställningsblankett senast 2016-09-15!
Din beställning gör du via hemsidan www.sodermanland.ip-only.se eller via bifogat beställningsformulär.
Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna om det finns frågor.
Vänliga hälsningar,
IP-Only Södermanland
Tel: 020-043 00 00
E-post: [email protected]
www.sodermanland.ip-only.se
IP-Only Södermanland erbjuder säkra och prisvärda fiberanslutningar till hushåll, företag och offentliga verksamheter. IP-Only grundades 1999 och driver ett nordiskt fibernät
och levererar också kapacitet till några av världens största operatörer och företagskunder med mycket högt ställda krav. Läs mer på www.sodermanland.ip-only.se
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards