modern infrastruktur i världsklass

advertisement
MODERN INFRASTRUKTUR
I VÄRLDSKLASS
1
Ni är säkert i kontakt med IP-Only varje dag…
En trygg och
säker
leverantör av
internet
IP-Only
Grundat 1999
Ägare EQT, 500 anställda
Bygger och förvaltar infrastruktur
Driver och ansvarar för stadsnät
Personlig service
Övervakning dygnet runt
Öppna och neutrala –
Ingen tjänsteleverantör
byNet
Grundat 2004, Kungälv.
Ägare IP-Only, ca 100 anställda
12 års erfarenhet av byggnation av fibernät
på landsbygden.
Genomfört över 350 föreningar och över
50.000 anslutningar runt om i Sverige.
Bygger nu färdiga fibernät i nära samarbete
med fiberföreningar
VARFÖR BYGGER VI
FIBER?
• Kopparnäten ( ADSL )
har en begränsad framtid.
Avveckling pågår.
• Mobilt bredband räcker ej
(komplement) 3G 4G 5G
• Regeringens bredbandstrategi
- 90% av alla hushåll och företag
ska ha tillgång till 100 mbit/s år
2020
SMART FIBERSTAD – MÖJLIGHETER FÖR
FRAMTIDENS NÄRINGSLIV OCH VÄLFÄRD
Utbildning i
världsklass
Framtidens företag
Forskning
• Företagsetableringar
• Globala samarbeten
•
Studiestöd på nätet
• Digitala tentor och prov
• Högskoleutbildning på
distans
•
Vård och omsorg
i hemmet
Operationer via videolänk
• Digital hemtjänst
•
IP-ONLY
KOMMUNIKATIONSOPERATÖR & NÄTÄGARE
Öppet och konkurrensneutralt
– ingen egen tjänsteleverantör
Alla tjänsteleverantörer är välkomna
Mycket konkurrenskraftiga priser i tjänsteutbudet
Korttidsabonnemang – IP-Only Hot Spot
8
Drift och underhåll av det aktiva
nätet samt utrustning
Ägare av passivt nät
9
EXEMPEL PÅ TJÄNSTER
10
EXEMPEL PÅ TJÄNSTER
11
http://fiberkartan.se/5162
VAD KOMMER DET KOSTA
FÖR PRIVATPERSON ?
Erbjudande utan bidrag
Max 19 900 enligt stämmobeslut
Om inget eller negativt besked om stadsbidrag senast den 31 maj.
RUT/ROT ger lägre pris
Erbjudande med bidrag
Positivt besked
Uppdaterade avtal med lägre pris
OBS! Gör beställning snarast, 2 april 2017.
Efter byggbeslut blir det 7000 kr dyrare.
ERBJUDANDE UTAN BIDRAG
Ingår
Tomtgrävning
22 900 KR/19 900
Håltagning
19 015 KR (ROT/RUT )
Fastighetsinstallation
8000 SEK (Extra hus)
4000 SEK (Extra lägenhet)
Intressegrupp är delaktig i projektet
Aktivt med marknadsföring
Alla ser till att vi når upp till målet
ERBJUDANDE UTAN BIDRAG
Ingår
Tomtgrävning
22 900 KR/19 900
Håltagning
19 015 KR (ROT/RUT )
Fastighetsinstallation
8000 SEK (Extra hus)
4000 SEK (Extra lägenhet)
Intressegrupp är delaktig i projektet
Aktivt med marknadsföring
Alla ser till att vi når upp till målet
ERBJUDANDE MED BIDRAG
13 900 KR
BIDRAG
Ingår
Tomtgrävning
Håltagning
Fastighetsinstallation
8000 SEK (Extra hus)
4000 SEK (Extra lägenhet)
Intressegrupp är delaktig i projektet
Aktivt med marknadsföring
Alla ser till att vi når upp till målet
13 900 KR
BIDRAG
Ingår
Tomtgrävning
Håltagning
Fastighetsinstallation
8000 SEK (Extra hus)
4000 SEK (Extra lägenhet)
Intressegrupp är delaktig i projektet
Aktivt med marknadsföring
Alla ser till att vi når upp till målet
Beställ senast 2017-04-02
WWW.IP-ONLY.SE/BESTALL
HUR GÅR DET TILL?
Beställ senast 2017-02-12
TIDPLAN
1.
Information och beställning
Sista anmälningsdag 2 april
2.
Sista datum för bidrag
Beslut senast 31 maj
3.
Markavtal & projektering.
Mars-Sept
4.
Byggstart
Hösten 2017
5.
Driftsatt
2018
KLEVA ORUST
Ca 65%
anslutningsgrad
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards