Utveckla, nyttja och förmedla kunskap Verksamheter

advertisement
Välkommen till CBI:s
intressentförenings årsmöte
2014!
CBI Betonginstitutet informerar
• Katarina Malaga: Nyheter från CBI
Betonginstitutet
• Nadia Al Ayish: BIM- Building Information
Modeling – med betongexempel
• Otto During: Vägen till giftfritt byggande
• Robert Melander: Skadeutredningar av
betongkonstruktioner
Medlemmar (2013)
Abetong AB
Alfa Rör AB
Aquajet Systems AB
BASF Construction Chemicals
Sverige AB
Bekaert Svenska AB
Benders Sverige AB
Betongindustri AB
Cementa AB
Cementor AB
Cemex AB
Conjet AB
Conmat AB
COWI AB
Finja Betong, AB
Färdig Betong, AB
MinFo
Modern Betong AB
NFM Flytgolv
Nordkalk AB
Nordisk stenimpregnering AB
Medlemmar (2013)
Omya AB/ Björka Mineral AB
Projektengagemang
Anläggningsunderhåll
Ramböll Sverige AB
S:t Eriks AB
SABO AB
Saint-Gobain Byggprodukter AB
SF Marina Wallhamn AB
SIKA Sverige AB
SMA Svenska Mineral AB
SSAB Merox
Stenindustrins forskningsinstitut
Sto Scandinavia AB
Stockholms stad,
Trafikkontoret
Stockholmshem, AB
Strängbetong, AB
Sweco Structures AB
Svea Golv & Betong AB
Sveriges Bergmaterialindustri
Swerock AB
Svevia
Trafikverket
Tyréns AB
Vattenfall AB
WSP Sverige AB
CBI Betonginstitutet 2014 - Nyheter
CBI:s intressentförening
årsmöte 2014
Ny VD för CBI från 2014-01-01
• Fil. Dr. i oorganiskkemi (byggmaterial), Göteborgs Universitet
• Professor i Hållbart Byggande, Högskolan i Borås
(ingenjörshögskolan)
Anställd på SP sedan 2001
CBI:s Ekonomi 2012-2013
Utfall 2012
Utfall 2013
Omsättning
(Mkr)
73,8
81,3
Tillväxt (%)
6
10
Resultat (kkr) 1671
2425
Resultat (%)
3
2,3
Nya medarbetare 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nelson Silva, Tek. Dr, Borås
Elisabeth Helsing, Tek. Dr, Borås
Nadja Al-Ayish, civ.ing. Sthlm
John Ikink, lab. ing. Sthlm
Jesper Olsson, lab. ing. Borås
Davor Mihajlovic, högskoleingenjör, Borås
Lovise Casserstedt , geolog, Borås
Milanko Melin, högskoleingenjör, Borås
Vi tackar:
Jan Hertzberg (pension)
Johan Silfwerbrand (KTH)
Några framgångar/ Rapporter
Två nya EU-projekt:
SESBE
H-House
CBI Rapport 2013:1 (på engelska)
Kraft Lars (2013). Risker med användning av nanopartiklar av
titandioxid i betong: en litteraturstudie i lungtoxicitet = Hazards
of titanium dioxide nanoparticles usage in concrete: pulmonary
toxicity literature review. CBI Rapport 2013: 1. Stockholm: CBI
Betonginstitutet
Kommande aktiviteter 2014
13 mars kl. 9.00: CBI:s informationsdag –
Betong i samverkan . Citykonferensen.
10 april: SP-dagen i Göteborg. Omöjliggör
omöjligheterna. En dag för dig som
sporras av utmaningar, Göteborgs
konserthus
6 nov: SP:s samhällsbyggnadsdag Göteborgs
konserthus
Utvecklingsmöjligheter
Möjligheter
• Utveckling av innovativa lösningar - forskning
• Överföring av kunskap
•
•
•
Kurser
Metoder
Produkter
• Utveckla utredningsverksamhet
• Nya reparationssystem
• Implementering av ny teknik
Balkong – Kungsbacka
Textilarmering – renovering och reparation
TRC textilarmerad sandwich element
Gröna tak
Gröna tak
Innovativa
tvärvetenskapliga
transsektoriella
forskningsprojekt
för utveckling av mer hållbara
och attraktiva systemlösningar
för gröna anläggningar/tak på
bärverk/bjälklag…
Betong i tuff miljö!
Biologiska behandlingsanläggningar/avlopp
Rätt produkter och skydd av betong i
biologiska behandlingsanläggningar ger:
 Inga kostsamma
betongreparationer
 Färre skador
 Mindre underhållsbehov
 Färre dyra avbrott
 Mindre utbytesförluster
Download