HALLANDIA, SVENSTORP GRANIT (GNEJS)

advertisement
Sten är ett naturmaterial med variationer i kulör och textur. En tryckt bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför dessa bilder endast
som vägledning vid val av kulör. Provningsvärden på olika stensorter är direkt jämförbara endast om samma provningsnorm har tillämpats.
HALLANDIA, SVENSTORP
GRANIT (GNEJS)
Polerad
Flammad
%U\WQLQJVRUW6YHQVWRUS)DONHQEHUJVNRPPXQ*HRNRRUGLQDWHU:*6ODWORQ1ƒƍƎ(ƒƍƎ
Klassning av estetiska egenskaper och struktur. Polerad yta.
6YHQVNW6WHQNDUWRWHN
67(1.$5727(.(7
Variation
Liten
Medel
Stor
Färg/kulör
1
2
3
4
5
Struktur
1
2
3
4
5
Textur
1
2
3
4
Små
Porer, storlek
1
Medel
2
Få
5
Stora
3
4
Medel
5
Många
Porer, antal
1
2
3
4
5
Ytliga korngränser
1
2
3
4
5
Fin <3mm
Kornstruktur
1
Medel
2
Grov >10 mm
3
4
5
Anmärkning
Hallindens Granit AB
Höjdlyckan 4, SE-450 46 HUNNEBOSTRAND
Tel +46(0)523.411 55, Fax +46(0)523.411 70
[email protected]
www.hallindensgranit.se
Typiska användningsområden
Byggnadssten: Fasader, golv, bänkskivor.
Markbeläggning samt gravvårdar
HALLANDIA, SVENSTORP
Tekniska egenskaper (Technical properties)
GRANIT (GNEJS)
Standard
Enhet/Unit
Tryckhållfasthet (Compressive strength)
EN 1926
MPa
Böjdraghållfasthet (Flexural strength)
EN 12372
MPa
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
DIN 52 108 1)
cm3/50cm2
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
EN 14157 2)
mm3
Vattenabsorption (Water absorption)
EN 13755
vikt %
Densitet (Apparent density)
EN 1936
kg/m3
Utspjälkningshållfasthet (Breaking load at dowel holes)
EN 13364
N
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, torr (dry)
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, våt (wet)
Slaghållfasthet (Rupture energy)
EN 14158
J
3HWURJUD¿VNVDPPDQVlWWQLQJ3HWURJUDSKLFFRPSRVLWLRQ
EN 12407*
Plagioklas (Plagioclase)
%
Kalifältspat (Potassium feldspar)
%
Kvarts (Quartz)
%
Biotit (Biotite)
%
$P¿ERO$PSKLEROH
Opaka mineral (Opaques)
%
Provat av CBI, Betonginstitutet (Ingår i SP-koncernen)
Tested by CBI, Swedish Cement and Concrete Research Institute (part of the SP Group)
239
20,4
6,4
6455
<0,1
2670
2700
4,1
40
25
20
7
9
2
6YHQVNW6WHQNDUWRWHN
67(1.$5727(.(7
* Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil (Only main components)
1) Tjockleksbaserad (Based on thickness measurement)
2) Viktbaserad (Based on weight measurement)
Download