NORRVANGE KALKSTEN

advertisement
Sten är ett naturmaterial med variationer i kulör och textur. En tryckt bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför dessa bilder endast
som vägledning vid val av kulör. Provningsvärden på olika stensorter är direkt jämförbara endast om samma provningsnorm har tillämpats.
NORRVANGE
KALKSTEN
Normalslipad
Diamantfräst
Maskinlågerhuggen
Krysshamrad
Brytningsort: Norrvange, Gotland.
Klassning av estetiska egenskaper och struktur. Polerad yta.
Variation
Liten
Medel
1
2
3
4
5
Struktur
1
2
3
4
5
Textur
1
2
3
4
6YHQVNW6WHQNDUWRWHN
67(1.$5727(.(7
Små
Porer, storlek
1
Medel
2
Få
3
4
5
Många
Porer, antal
1
2
3
4
5
Ytliga korngränser
1
2
3
4
5
Kornstruktur
Anmärkning
Box 52, SE-620 30 SLITE
Tel +46(0)498.22 03 49, Fax +46(0)498.22 09 92
[email protected]
www.slitesten.se
5
Stora
Medel
Fin <3mm
Slite Stenhuggeri AB
Stor
Färg/kulör
1
Medel
2
Grov >10 mm
3
Porer i anslutning till fossil
Typiska användningsområden
Byggnadssten:
4
5
NORRVANGE
Tekniska egenskaper (Technical properties)
KALKSTEN
Standard
Enhet/Unit
Tryckhållfasthet (Compressive strength)
EN 1926
MPa
118
Böjdraghållfasthet (Flexural strength)
EN 12372
MPa
12,5
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
DIN 52 108 1)
cm3/50cm2
17,8
3
2)
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
EN 14157
mm
17969
Vattenabsorption (Water absorption)
EN 13755
vikt %
0,7
Densitet (Apparent density)
EN 1936
kg/m3
2650
Utspjälkningshållfasthet (Breaking load at dowel holes)
EN 13364
N
2450
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, torr (dry)
48
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, våt (wet)
25
Slaghållfasthet (Rupture energy)
EN 14158
J
3,0
3HWURJUD¿VNVDPPDQVlWWQLQJ3HWURJUDSKLFFRPSRVLWLRQ
EN 12407*
Kalcit matrix (Calcite matrix)
%
53
Kalcit, kristallin (Calcite, crystalline)
%
46
Lermineral (Clay mineral)
%
1
Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (tested by SP, Swedish National Testing and Research Institute
6YHQVNW6WHQNDUWRWHN
67(1.$5727(.(7
* Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil (Only main components) 1 % av
den kristallina kalciten utgörs av fossil. 1 % of the crystalline calcite is made up of fossils
1) Tjockleksbaserad (Based on thickness measurement)
2) Viktbaserad (Based on weight measurement)
Download