GRÅ KULLA GRANIT

advertisement
Sten är ett naturmaterial med variationer i kulör och textur. En tryckt bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför dessa bilder endast
som vägledning vid val av kulör. Provningsvärden på olika stensorter är direkt jämförbara endast om samma provningsnorm har tillämpats.
GRÅ KULLA
GRANIT
Polerad
Finslipad
Flammad
Krysshamrad
Brytningsort: Sibbhult, Skåne. Geokoordinater, WGS84 (lat / lon): N 56o17’08” / E 14o15’08”
Klassning av estetiska egenskaper och struktur. Polerad yta.
6YHQVNW6WHQNDUWRWHN
67(1.$5727(.(7
Variation
Liten
Medel
Stor
Färg/kulör
1
2
3
4
5
Struktur
1
2
3
4
5
Textur
1
2
3
4
Små
Porer, storlek
1
Medel
2
Få
5
Stora
3
4
Medel
5
Många
Porer, antal
1
2
3
4
5
Ytliga korngränser
1
2
3
4
5
Fin <3mm
Kornstruktur
1
Medel
2
Grov >10 mm
3
4
5
Anmärkning
Emmaboda Granit AB
Box 77, SE-361 22 EMMABODA. Besök: Smedjegatan 4
Tel +46(0)471.488 00, Fax +46(0)471.488 09
[email protected]
www.emmabodagranit.se
Typiska användningsområden
Byggnadssten: Markhällar, gatsten, trappor,
stolpar, murar, fasader, golv, inredning, etc.
GRÅ KULLA
Tekniska egenskaper (Technical properties)
GRANIT
Standard
Enhet/Unit
Tryckhållfasthet (Compressive strength)
EN 1926
MPa
218
Böjdraghållfasthet (Flexural strength)
EN 12372
MPa
18,3
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
DIN 52 108 1)
cm3/50cm2
6,2
3
2)
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
EN 14157
mm
6281
Vattenabsorption (Water absorption)
EN 13755
vikt %
0,2
Densitet (Apparent density)
EN 1936
kg/m3
2660
Utspjälkningshållfasthet (Breaking load at dowel holes)
EN 13364
N
3600
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, torr (dry)
50
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, våt (wet)
10
Slaghållfasthet (Rupture energy)
EN 14158
J
4,5
3HWURJUD¿VNVDPPDQVlWWQLQJ3HWURJUDSKLFFRPSRVLWLRQ
EN 12407*
Kalifältspat (Potassium feldspar)
%
38
Kvarts (Quartz)
%
32
Plagioklas (Plagioclase)
%
23
Biotit (Biotite)
%
6
Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (tested by SP, Swedish National Testing and Research Institute
6YHQVNW6WHQNDUWRWHN
67(1.$5727(.(7
* Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil (Only main components)
1) Tjockleksbaserad (Based on thickness measurement)
2) Viktbaserad (Based on weight measurement)
Download