SVART BISKOPSGÅRDEN GRANIT (DIABAS)

advertisement
Sten är ett naturmaterial med variationer i kulör och textur. En tryckt bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför dessa bilder endast
som vägledning vid val av kulör. Provningsvärden på olika stensorter är direkt jämförbara endast om samma provningsnorm har tillämpats.
SVART BISKOPSGÅRDEN
GRANIT (DIABAS)
Polerad
Finslipad
Flammad
Krysshamrad
Brytningsort: Nordöstra Skåne. Geokoordinater, WGS84 (lat / lon): N 56o26’40” / E 14o14’28”
Klassning av estetiska egenskaper och struktur. Polerad yta.
Variation
Liten
Medel
1
2
3
4
5
Struktur
1
2
3
4
5
Textur
1
2
3
4
Små
6YHQVNW6WHQNDUWRWHN
67(1.$5727(.(7
Stor
Färg/kulör
Porer, storlek
1
Medel
2
Få
5
Stora
3
4
Medel
5
Många
Porer, antal
1
2
3
4
5
Ytliga korngränser
1
2
3
4
5
Fin <3mm
Kornstruktur
1
Medel
2
Grov >10 mm
3
4
5
Anmärkning
Emmaboda Granit AB
Box 77, SE-361 22 EMMABODA. Besök: Smedjegatan 4
Tel +46(0)471.488 00, Fax +46(0)471.488 09
[email protected]
www.emmabodagranit.se
Typiska användningsområden
Byggnadssten: Markhällar, gatsten, trappor,
stolpar, murar, fasader, golv, inredning, etc.
Gravvårdar
SVART BISKOPSGÅRDEN
Tekniska egenskaper (Technical properties)
GRANIT (DIABAS)
Standard
Enhet/Unit
Tryckhållfasthet (Compressive strength)
EN 1926
MPa
Böjdraghållfasthet (Flexural strength)
EN 12372
MPa
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
DIN 52 108 1)
cm3/50cm2
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
EN 14157 2)
mm3
Vattenabsorption (Water absorption)
EN 13755
vikt %
Densitet (Apparent density)
EN 1936
kg/m3
Utspjälkningshållfasthet (Breaking load at dowel holes)
EN 13364
N
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, torr (dry)
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, våt (wet)
Slaghållfasthet (Rupture energy)
EN 14158
J
3HWURJUD¿VNVDPPDQVlWWQLQJ3HWURJUDSKLFFRPSRVLWLRQ
EN 12407*
Plagioklas (Plagioclase)
%
Pyroxen (Pyroxene)
%
Biotit (Biotite)
%
Olivin (Olivine)
%
Opaka mineral (Opaques)
%
Provat av CBI, Betonginstitutet (Ingår i SP-koncernen)
Tested by CBI, Swedish Cement and Concrete Research Institute (part of the SP Group)
253
21,0
6,0
5955
0,1
2960
3700
59
25
5
67
22
4
5
2
6YHQVNW6WHQNDUWRWHN
67(1.$5727(.(7
* Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil (Only main components)
1) Tjockleksbaserad (Based on thickness measurement)
2) Viktbaserad (Based on weight measurement)
Download