Vindkraftverk arbetsblad äldre

advertisement
Aktivitetskort förnybar energi
äldre
Vindkraftverk
Bygg till och förbättra vindkraftverket så att det
produderar så mycket energi som möjligt!
Först måste du tillverka vindkraftverkets ”propeller”
1. Ta en kork och markera ut mitten på en sida. Gör ett litet hål.
2. Ta tre gem och skruva fast dem med en liten skruv och en bricka.
3. Fundera över hur rotorbladen ska se ut. Klipp till tre
likadana av kartongen och sätt fast i gemen.
4. Gör ett litet hål på andra sidan korken och trä fast
på generatorns axel på vindkraftverket.
5. Starta fläkten och se hur vindkrafteverket börjar snurra.
6. Justera försikting vinkeln på rotorbladen genom att böja gemen lite.
Prova dig fram tills dess att du hittar rätta formen, storleken och vinkeln på
rotorbladen för att få bästa snurr. Testa flera olika prototyper och välj ut den bästa.
- Kan du tända upp lysdioderna? Justera avståndet till fläkten för att se när de
blinkar mest.
- Koppla in den lilla motorn med hjulet på. Får du hjulet att snurra?
Varför, varför inte?
- Hur mycket el producerar ditt vindkraftverk? Koppla in din multimeter och kolla.
- Hur varierar spänningen med avståndet till fläkten? Prova på några avstånd och
skriv ner. Rita en graf som visar på skillnaden.
- Hur varierar spänningen med vindhastigheten? ( hastighet 1, 2 eller 3 på fläkten)
Skriv ner skillnaderna och rita även här en graf som visar på skillnaden.
- Jämför graferna mellan olika vindsnurror. Vilken är mest effektiv?
Download