Hur påverkas ditt varumärke av sociala medier?

 Hur påverkas ditt varumärke av sociala medier?
Vad är sociala medier och webb 2.0?
Sociala medier har blivit ett samlingsbegrepp för hur olika teknologier, sociala behov och
multimedialt material integreras på nätet. Denna interaktion som sker brukar även användas i
samband med användargenererat material som ofta syftar till vårt sätt att dela med oss av
material, erfarenheter och åsikter.
Populära tjänster som Wikipedia, Twitter, Facebook m.fl. har snabbt växt fram i denna explosion
av användarinteraktion. Det var detta sociala behov som grundaren till O'Reilly Media, Tim
O’Reilly, syftade till med uttrycket ”Web 2.0” redan år 2004.
Ditt varumärke och 7,4 miljoner internetanvändare – bara i Sverige?
Internet har idag cirka 1,4 miljarder användare som dagligen delar information om sina
erfarenheter och behov. Med 81% internetanvändare och en bredbandspenetration på 74% bara
i Sverige ändras behoven hos den enskilda individen vilket leder till nya förväntningar på företag
och deras tjänster samt den service de erbjuder – och framförallt deras varumärkeslöfte.
Genom att identifiera de kontaktytor som finns tillgängliga kan vi anpassa vår kommunikation
till våra kunders behov vilket leder till en kraftfull möjlighet att skapa långsiktigt starka
relationer. Företag och organisationer måste ta det aktiva valet att vara med eller stå utanför den
utveckling som pågår kring våra tjänster och produkter. Genom att delta kan vi både påverka och
vara delaktiga på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt.
Uppmärksamhet och trovärdighet
Den största utmaningen i dagens kommunikation är att nå fram genom det brus som uppstår i
en hypermedial verklighet. Annonser och reklam får allt mindre trovärdighet och genomslag
vilket leder till att det blir att svårare att träffa rätt med sitt budskap i tid och kontext.
Genom att anpassa sin kommunikation till mottagarens behov så ökar chanserna att nå fram. Möjligheterna på nätet ge dessutom större möjligheter till att anpassa våra budskap till just individen vilket ökar chanserna att få gehör. Målsättning och syfte med närvaro på nätet
Det viktigaste att göra innan man ger sig ut i de sociala medierna är att klargöra syftet. Vi ser att
fler och fler ger sig in på nya arenor utan att egentligen veta varför eller ha en tydlig målsättning.
Att identifiera relevanta affärsmål och hur de sociala medierna kan stärka webbnärvaron och öka
eventuell försäljning blir avgörande, men om syftet är att proaktivt lyssna av vad som händer på
marknaden så blir det svårare att mäta. Det viktigaste blir som sagt att klargöra syftet och att
försöka hitta relevanta mätpunkter för insatserna och sina investeringar.
Wenderfalck • Götgatan 78 24e vån • 11830 Stockholm • 08-642 39 00 • www.wenderfalck.com
Att mäta effekten av kommunikation i sociala medier
Idag är vi vana med att mäta räckvidd och frekvens på de kommunikationsinsatser vi genomför.
Men många företag har svårt att växla om när det kommer till internet. Att enbart titta på
exponerade sidor eller antalet klick blir inte alltid det vi söker även om det kanske är relevant. Att
istället försöka identifiera mer kvalitativa mätpunkter eller mål för att anpassa sitt material efter
vad målgruppen vill ha, fånga upp pågående debatter eller bemöta kritik – blir allt viktigare. Ett
ifyllt formulär, en avslutad affär eller några kommentarer kring en produktserie är oftast
värdefullare än antalet unika besökare.
Keep it simple!
Att ge sig ut på nätets nya arenor blir snabbt för många en väldigt stor apparat fylld av
utmaningar och nya frågeställningar. Det finns inget egenvärde i att snabbt försöka ta så
mycket plats som möjligt. Detta resulterar ofta i att man tappar kontrollen över sin
kommunikation eller att den goda idén självdör på grund av att organisationen inte mäktar med.
Börja istället med att experimentera i skyddade miljöer och försök att mäta det som går. När ni
känner att insatsen bär frukt kan ni i efterhand öka engagemanget och omfånget.
Beroende på syftet kan man starta på lite olika nivåer, från sökmotoroptimering och
sökmotorsmarknadsföring till att kartlägga journalister, ambassadörer, opinionsbildare till att
faktiskt skapa kommunikationslösningar där man bjuder in till dialog och uppmanar användare
till att bidra med sitt eget innehåll för ökat engagemang.
Vår syn – Interaktiv PR, PR 2.0?
Vi på Wenderfalck tror på att förtjänad uppmärksamhet är mer värd är köpt plats. Vi tror att
genom att förstå konsumenternas behov och i vilken kontext de befinner sig i kan vi anpassa
materialet för att främja att man söker upp information självmant snarare än att få den
påtvingad.
Genom att vara lyhörda för vad användarna vill ha kan vi anpassa vår kommunikation så att vi
kan förtjäna deras uppmärksamhet. På detta sätt bygger vi då en relation till våra kunder,
besökare och målgrupper. En relation som blir allt viktigare att vårda i dagens mediala brus.
Wenderfalck är en PR-byrå med fokus på marknads-PR och interaktionsteknologi. Vår vision är
att driva utvecklingen av marknadsföring i nya medier. Vi levererar strategi, konceptutveckling,
rådgivning, utbildning och produktion.
Bland våra uppdragsgivare märks Nokia, SkiStar, Unilever, Boxer och Leaf.
Wenderfalck • Götgatan 78 24e vån • 11830 Stockholm • 08-642 39 00 • www.wenderfalck.com