Stefan Hyttfors
› Årets talare 2012, Genombrott
› Tidigare Bildchef på Expressen/GT/Kvällsposten och Expressens USA-korrespondent i
fem år (har bevakat allt från Mike Tyson till presidentval och krig)
› DIHM Ekonom
› Tidigare Seniorkonsult på Prime PR
› Grundare och Kreativ Ledare på digitala PR-byrån Wenderfalck
› Entreprenör i hudvårdsbranschen (3 salonger och e-handel)
› Under sin tid som byråägare och kommunikationsrådgivare har Stefan arbetat med
företag som Skistar, E.on, Unilever, Nokia, Fastighetsbyrån, Leaf, Coca-Cola, Shell, ›
Telenor m fl.
› Stefan har belönats med en rad priser för kundnöjdhet, pr-kampanjer & digital
marknadsföring
Ämnen
• Framtid
• Omvärldsbevakning
• Affärsutveckling
• Låt andra sköta snacket – om sociala medier, modern marknadsföring och PR
• Framtidens marknadsföring - om sociala medier och extrem kundservice
• Social Kapitalism, Cloud computing, Mobile computing, Mediebranschen,
Affärsutveckling
Presentation
Stefan Hyttfors har en bakgrund som fotograf, journalist, pr-konsult och entreprenör. Han
är grundare till den digitala pr-byrån Wenderfalck som vunnit en rad priser för kreativitet
och kundnöjdhet. 2012 röstades han fram till Årets talare, genombrott, av Talarforums
kunder.
Stefan skräddarsyr varje föreläsning med konkreta exempel för att säkerställa relevans
och värde för åhöraren. Det är svårt att inte smittas av Stefans entusiasm när han
beskriver flytten ut på nätet som lika dramatisk och omtumlande som den industriella
revolutionen och urbaniseringen. Hans förmåga att beskriva utvecklingen med fokus på
beteendeförändringar istället för teknik har fått många att se på världen med nya ögon.
Relationen mellan konsument och producent håller idag på att förändras dramatiskt.
Med ett par knapptryckningar på vår smartphone får vi idag tillgång till marknadens
samtliga erbjudanden och kan samtidigt enkelt kolla om ett företag verkligen håller vad
de lovar eller om en konkurrent kan leverera snabbare, är billigare och kanske är mer
kundorienterad. Förmågan att anpassa sig är som bekant nyckeln till överlevnad, men
idag måste vi också ställa oss frågan: "vad krävs för att anpassa sig till
nätverkssamhället?". För det är de som ser möjligheterna och tar initiativen som också är
de som är med och styr förändringarna.
Stefan Hyttfors målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och
beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter och genom att peka på
framgångsrika exempel. Han hämtar idéer från flera olika ämnesområden som han mixar
ihop till en högenergisession som får dig att stanna upp och tänka till. Stefans talarstil är
utmanande, inspirerande och underhållande.
Eva Gyllensvaan
› Professionell föreläsare och utbildare sedan 10 år.
› Fil kand i beteendevetenskap.
› Magisterexamen i interkulturell kommunikation.
Ämnen
• Interkulturell Kommunikation
• Mångfaldsdriven kommunikation
• Att hantera konflikter och besvärliga patienter
• Att vilja, att våga, att kunna ge ett personligt bemötande
• Kulturmöten – att lyckas i mötet med människor från andra kulturer
• Interkulturell kommunikation – att kommunicera med och förstå andra kulturer
• Dialog och feedback- hur hantera vi dessa diskussioner på vår arbetsplats?
• Bättre bemötande av patienter – vägen till större arbetsglädje
Presentation
Eva Gyllensvaan föreläser om hur man bemöter och vårdar kunder, även sådana som är
besvärliga. Hon talar även om hur man uppträder i andra kulturer. Evas föredrag
sammanfattar och presenterar aktuella rön på ett pedagogiskt och lättsamt sätt.
Tidigare räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte, idag måste man förstå
människor från hela världen. Denna kunskap är ett av de viktigaste strategiska verktygen
för att organisationer ska lyckas i framtiden. Det handlar både om möten på hemmaplan
och ute i världen. Att förstå och hantera medarbetare från andra kulturer, att känna till
seder och traditioner i leverantörens kultur, eller att veta hur kunderna på andra sidan
jorden resonerar, blir nödvändiga kunskaper i vår multietniska värld.
Att förstå sitt eget kulturella beteende är en annan viktig aspekt. Hur gör man för att
skapa ett gott intryck och undvika att trampa i klaveret i internationella sammanhang?
Genom att känna till de utmärkande dragen i den svenska kulturen och hur den ter sig i
jämförelse med andra kulturer, blir man tryggare i det interkulturella mötet.
Interkulturell kommunikation och kompetens är omfattande begrepp som bl.a. rymmer
historia, religion, psykologi och sociologi. Företag, myndigheter och organisationer som
har kunder, leverantörer, medarbetare, elever, användare eller patienter med varierande
etnisk bakgrund behöver denna kunskap. Koncerner och företag med ägare eller
dotterbolag i andra kulturer är ett annat exempel på målgrupp.
Eva är professionell föreläsare och utbildare sedan mer än 10 år. Hon skräddarsyr sina
föredrag utifrån kundens specifika behov. Bland tidigare kunder finns många stora
koncerner, familjeföretag, myndigheter, universitet och landsting, t ex. Ericsson,
Rikspolisstyrelsen, Polishögskolan, ABB, Folksam, Volvo, Stena Line, COOP, Ica Maxi,
Lunds Lasarett, Karolinska Sjukhuset, Vägverket och Kungliga Biblioteket.
Evas föredrag sammanfattar och presenterar aktuella rön på ett pedagogiskt och
lättsamt sätt. Alla blir delaktiga och får en rejäl dos nya kunskaper med sig hem.
Praktiska kunskaper att använda i sitt arbete varje dag. Fakta blandas med anekdoter,
kreativa övningar, glada skratt och aha–upplevelser, allt i ett medryckande tempo där
ingen kan sitta oberörd!
Hans Blix
› Årets talare 2013 - Hederspris
› En av de i utlandet mest kända svenskarna
› Chairman, International Commission on Weapons of Mass Destruction
› Tidigare chef för FN: s vapeninspektörer i Irak (UNMOVIC) och före det chef för
International Atomic Energy Agency (IAEA)
› Lång karriär inom utrikesdepartementet och svensk utrikesminister 1978/1979
› Årets svensk i världen 2009
› Chancellor of the World Nuclear University ( organiserat av World Nuclear Assembly)
› Extern medlem av Vattenfalls Nuclear Safety Council, Stockholm 2008 –
› Medlem I styrelsen av Thor Energy A/S, Oslo, 2009 –
› Ordförande i International Advisory Board för Abu Dhabi Nuclear Power Project, 2010 –
Ämnen
• FN
• Kärnvapen
• Internationella vapenfrågor
• Irak
• Terrorism
• Nedrustning
• Kärnkraft
Presentation
Hans Blix är förmodligen en av de svenska som är mest känd i utlandet. Som chef för
vapeninspektörerna i Irak hamnade han verkligen i världspolitikens centrum. Hans
tilldelades Årets talare 2013 - Hederspris av Talarforum.
Hans Blix är en av de i utlandet mest kända svenskarna, ofta intervjuad i stora
nyhetskanaler som BBC, CNN, CBC, Deutsche Welle. Han har ett förflutet som Sveriges
utrikesminister 1978-1979 och som generaldirektör för IAEA under perioden 1981-1997.
Hans ägnar sig åt två huvudintressen: avspänning och nedrustning i världen och
internationell energipolitik med tyngdpunkt på kärnkraft och är numera även
hedersdoktor vid ett tiotal universitet i världen, bl.a. Cambridge och Moskva.
År 2000 utsågs Hans Blix av FN:s generalsekreterare Kofi Annan till chef för FN:s
vapeninspektioner i Irak. Att hans internationella arbete, speciellt som chef för
vapeninspektörerna i Irak, varit kontroversiellt är ingen överdrift att påstå, och han har
ständigt befunnit sig i det mediala rampljuset (till och med i den satiriska filmen "Team
America" där han har det tvivelaktiga nöjet att se sig offrad till hajarna av Nordkoreas Kim
Jong-Il).
Hans Blix har en unik inblick i den internationella, politiska världen, vilket märks under
hans initierade föreläsningar som är fyllda av skarpögda iakttagelser och analyser av
vilka motiv och bevekelsegrunder det är som formar världspolitiken.