Reflektion om kapten David Bergmans gästföreläsning 6/12

Christian Elm
Grupp A3
2011-12-13
Reflektion om kapten David Bergmans gästföreläsning 6/12
Kapten David Bergmans gästföreläsning den 6 december 2011 handlade huvudsakligen om
transkulturell kommunikation – hur man bemöter människor från andra kulturer på ett
ödmjukt och respektfullt sätt. Bergman hade flera intressanta punkter som gav upphov till
personlig refletkion.
”Människor är människor” konstaterade Bergman ganska tidigt i föreläsningen, något som
vid första anblick verkar som en truism, men som han lyckades utveckla utförligt. Det
väsentliga i budskapet är att alla människor föds med samma grundprogrammering – det är
kulturen som förändrar vår världsbild och våra värderingar, och skiljer oss åt. Detta är viktigt
att minnas när man förvånas över kulturella skillnader. Att skillnader mellan människor för
det mesta är kulturellt betingade är viktigt att komma ihåg när man försöker döma någon
efter deras värderingar. Vi är alla människor, och i slutändan borde det vara det enda som
räknas.
En annan punkt kapten Bergman tog upp som var intressant var att man sällan kommer långt
i en främmande miljö genom att försöka sammanfatta en kultur. Det är istället bättre att
vara vetgirig på plats, och fråga hellre än att inte göra det. Detta rekommenderas förstås att
göras med ödmjukhet, eftersom man inte ska verka allt för framfusig.
Det sista Bergman tog upp som jag vill nämna är att åhörarens perception av
budskapssändaren är mycket viktig. Att ha ett starkt och pålitligt etos är till ens fördel i de
flesta kulturer runtom i världen. Framstår jag som fördomsfull lär jag knappast få veta
sanningen om en kultur, men är jag ödmjukt nyfiken finns det säkert mycket att hämta.
Överlag tycker jag att det var en mycket intressant föreläsning, som lyckades hållas
underhållande av kapten Bergman i hela tre timmar. Som sagt bidrog den till personlig
reflektion om hur man bäst kan kommunicera med och förstå människor från andra kulturer,
vilket jag tycker var mycket positivt.