7.1 Identiera uppfattade drag av din egen kultur 7.2 Förstå kulturella

Modul 7
Kulturell medvetenhet
Inlärnings mål
 7.1 Identiera uppfattade drag av din egen kultur
 7.2 Förstå kulturella skillnader och praxis på arbetsplatsen
 7.3 Kännas vid fördelarna med att bo och arbeta i ett
mångkulturellt samhälle
Kulturellt isberg
Explicit Culture
Behaviours
Attitudes / Beliefs
Values
Implicit Culture
 Liksom ett isberg, syns,
märks endast en bråkdel
av kultur genom seder,
språk, fysiskt utseende.
Majoriteten av kulturen är
utom synhåll och uttryckts
fullständigt, genom djupt
burna värderingar och
preferenser.
Kulturell Definition
 Idéerna, seder och
sociala beteende av vissa
människor eller samhälle.
 De attityder och
beteenden som
kännetecknar en viss
samhällsgrupp .
Multikulturell Definition
 Det som avseende eller
innehåller flera kulturella
eller etniska grupper i ett
samhälle
Simuleringsaktivitet
Introduktion och Orientering
Dessa kulturella kvaliteter kommer att vara din identitet för resten av
simuleringen.
 Hur känns dessa regler ? Hur passar de dig? Hur kommer du att
"fungera" med dem? Hur annorlunda är de verkliga jaget ifrån denna
kultur? Vad betyder det för mig att vara röd / blå / grön under den
kommande timmen? Hur passar jag in denna kultur? Skriv ner dina
reflektioner om du vill.
 Diskutera som grupp och kom överens om hur du ska vidta dina
egenskaper och hur du kommer att visa de mer synliga delarna av din
kultur.
 Skapa historien som binder dig ihop med Blå, röd eller grön. Detta skulle
kunna ske i form av ett talesätt, en symbol, en bild, en dialekt, en sång,
en flagga (...) som kommer att presenteras senare till resten av gruppen
för att förklara din kulturella identitet.
Avrapportering
Presentera din kultur
 Vilka var dessa kulturer? Vem är du? Vem var du? Presentera för
den större gruppen. Rapportera myter, legender, eller
nationalsång mm (3 minuter per kultur)
Monokulturell avrapportering
 Vad hände i din monokulturella grupp?
 Hur kändes det? Vad började du först prata om?
 Hur långt kom du in i uppgiften? Hur väl gjorde du det? Kändes det bra i
processen? Känner du dig nöjd över gruppens insatser?
 Var någon av dina normer underlättande för problemlösning? Andra
hinder?
 Vilka strategier använde du i problemlösningsprocessen? framkom någon
ledare? Varför honom/henne?
 Vad fungerade? Vad fungerade inte?
 Hur hjälpte eller hindrade reglerna i din kultur
problemlösningsprocessen?
 Fanns någon bekvämlighet eller frustration med att vara i en grupp av
likartade människor?
 Är det likt en verklig situation ?
Multikulturell avrapportering
 Vad var dina tankar och känslor när du ändrade kultur / eller när
nykomlingar kom? Hur kändes det att gå med i den nya gruppen?
 Hur kände du dig under den mångkulturella
problemlösningsprocessen och varför ?
 Kände du dig accepterad / respekterad i denna nya gruppen?
 framkom någon medvetenhet / ny förståelse i dina egna ögon?
 I Utmaningar för att korsa kulturer, i att förhandla i olika kulturer?
Är det lättare i monokulturella grupper? Är det rikare i
mångkulturella grupper?
Inlärnings mål
 7.1 Identiera uppfattade drag av din egen kultur

7.2 Förstå kulturella skillnader och praxis på arbetsplatsen
 7.3 Kännas vid fördelarna medatt bo och arbeta I ett
mångkulturellt samhälle