Metod för presentation
Isberg
Beskrivning
Precis som ett isberg, så syns bara en liten del av vad vi är för
personer. Den här presentationsmetoden låter oss få en skymt av det
som inte syns med blotta ögat. Din grupp får möjlighet att lära känna
varandra på ett nytt sätt och se likheter, men också de olikheter som
finns i gruppen.
Förberedelse
Den här metoden passar bra där deltagarna är placerade i öar om
4 personer. Rita isberg på blädderblocksblad och lägg ut ett på varje
bord tillsammans med en bunt postit-lappar.
Kopiera upp faktorerna, se kopieringsunderlaget, och lägg också ut
dessa på borden (eller skriv av på whiteboardtavlan). Så här långt är
det bra om det är förberett innan deltagarna kommer in i lokalen.
Genomförande
1. Presentera uppgiften och förklara isberget.
2.
Be deltagarna vid varje bord att först reflektera över ”sitt isberg”
och skriva ned 5 lappar med primära faktorer och 5 lappar med
sekundära faktorer – en sak på varje lapp och deltagaren
bestämmer själv vad han/hon vill berätta!
3.
Låt deltagarna presentera sig för varandra vid borden och sätta
upp sina lappar på isberget. Låt dem jämföra och se vilka likheter
de har och vilka olikheter som finns. Be deltagarna skriva sina
namn på isbergen.
4.
Sätt upp alla blädderblocksblad med maskeringstejp.
5.
Låt varje grupp presentera sig utifrån ”sitt isberg”.
Hur lång tid
Totalt 40-60 minuter fördelat.
1
Mötesredskap
Blädderblock, tuschpennor, postit-lappar och maskeringstejp.
Faktorerna kopierade eller utrymme på whiteboard att skriva upp
dem på.
2
Kopieringsunderlag
Primära - synbara,
hörbara
Kön
Hudfärg
Kropp
Längd
Vikt
Namn
Klädstil
Smycken
Frisyr
Ålder
Språk
Synliga handikapp
Intressen
Kunskaper
Färdigheter
Politisk uppfattning
Attityder
Värderingar
Resor
Kultur
Relationer
Förhållande till
makt/hierarkier
Känslor
Mänskliga likheter
Glädje/sorg
Framgång/motgång
Hälsa/sjukdom
Kärlek
Behov
Leva av - leva med – leva
för
Sekundära - djupare
skillnader
Familj
Börd
Uppfostran
Geografisk plats
Etnicitet
Nationalitet
Religion
Människosyn
Livsåskådning
Utbildning
Ekonomisk klass
Livserfarenhet
Sexualitet
Yrkeserfarenhet
Personlighet
Min egen unika
erfarenhet/personlighet
som skiljer mig från alla i
min grupp
Etnicitet
Den egna upplevelsen av
vad man är för något
3