Att minska ljudnivån
Aktionsforskning våren 2008
På Sandflundran
Aktioner som vi gjort…





Köpt in vaxduk och bords filt
Flyttat på borden
Att inte prata med varandra mellan borden
under måltiderna
Låta ett bord i taget duka av
Inga toa besök (endast akuta)
Vår aktion har medfört…




Att vi har lugnare måltider tillsammans
Prat mellan borden har nästan upphört
Att pedagogerna får tänka på sitt eget
förhållningssätt
Ökat pedagogernas medvetenhet om den
inre miljön
Kvalitet i förskolan, vad är det?
” miljön behöver vara utformad för
aktiviteter i såväl stora som små grupper
och för både lugna och livliga aktiviteter.
Den måste också vara anpassad till barnens
behov av en god daglig omsorg”

(ur Kvalitet i förskolan)
Hur går vi vidare ?



Kontakta hörselpedagogen för att låna ett
”öra”
Medvetet tänka om inköp av material,
leksaker etc.
Tänka på vilka barn som sitter bredvid
varandra vid matbordet