BYTARDAG 13 SEPTEMBER 2014 Vilka jobbar: Arbetsgrupp 4 ( se

advertisement
BYTARDAG 13 SEPTEMBER 2014
Vilka jobbar: Arbetsgrupp 4 ( se grupp indelning för parkeringen)
SAMLING KL 11.00 för resning av paviljong och uppställning av bord.
Står i Boden tillsammans med Försäljningslåda med allt som behövs till försäljningen.
se till att ngn har nyckel.
INNEHÅLL FÖRSÄLJNINGSLÅDA:
Tomma Listor för inlämnad utrustning
Inlämningskvitto
Maskeringstejp till numrering
Pennor
Växelkassa lämnar Karin Wennman över till ansvarig enligt överenskommelse.
INLÄMNING Kl 12 – 13.30
-
2- 4 personer tar emot utrustning och lista samt kontrollerar att allt är märkt med telefonnr
& pris och står med på listan.
OM ngn EJ har med sig lista får de fylla i en lista innan de går.
Ge försäljaren ett kvitto på inlämnad utrustning med ett försäljningsnr.
(Finns tomma Inlämningskvitton & listor i Försäljningslådan)
-
2 – 4 personer numrerar inlämnad utrustning och lägger ut varorna till försäljning.
Sortera på sort…
T ex alla handskar på ett ställe, alla byxor på ett annat och alla skridskor för sig i
storleksordning och så vidare…
FÖRSÄLJNING Kl 14 – 16.00
När försäljningen börjar, se till att ha alla listor i nr ordning och vid försäljning var noga med att
stryka på rätt lista.
Tips: dela upp listorna i olika högar, nr 1 – 5, nr 6- 10 osv…
2- 3 personer räcker nog i kassan, medans resten rör sig vid borden och hjälper till och håller städat
och fint.
UTLÄMNING AV PENGAR SAMT EJ SÅLD UTRUSTNING KL 16 – 16.30
90% av försäljning går till säljaren och 10% går till Team 05
Hur ni gör vid utlämning rent praktiskt bestämmer ni på plats.
Mest praktiskt är att samma personer som tagit betalt under försäljningen även tar hand om
utlämning av pengar och att de som rört sig vid borden hjälper säljaren att hitta dennes osålda
utrustning.
Efter avslutad försäljning hjälps ALLA åt att plocka ihop och bära tillbaka allt till Boden.
EJ såld eller uthämtad utrustning går till Hockeyskolan så vi får förvara dem i vår bod till vi vet vem vi
kan lämna över sakerna till.
Ansvarig i gruppen tar hem växelkassan och överlämnar till Karin Wennman vid tillfälle.
STORT LYCKA TILL och lös eventuella problem på plats tillsammans…
// Karin Wennman
070-535 51 52
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards