Ansökan användning JC-utrustning

Jonassons centrum för medicinsk avbildning
Ansökan om användning av utrustning
Datum för ansökan:
Projekttitel: (svenska eller engelska)
Ansvarig forskare: (namn, institution/skola/organisation, e-post, tel.)
Sammanfattning av projektplan: (svenska eller engelska) Max 2000 tecken
Utrustning som önskas användas:
☐ Photoacoustic (Vevo LAZR,Visualsonics)
☐ Cardiovascular ultrasound (Vivid E9)
☐ Ultrasound/elastography (Aixplorer)
☐ Programmable ultrasound (Verasonics V-1)
☐ Mobile Gamma camera (Adolesco)
☐ STH microCT-miniPET
☐ Confocal microscope (Nikon A1R)
☐ STORM microscope (Nikon A1Si)
☐ MRI 3T (Philips Ingenia, HIFU)
Kompetens för utrustningen inom forskargruppen (inkl ev ”körkort” och kurs i
djurförsök):
Önskad assistans (användarhandledning, körning):
Behöver utrustning omplaceras? Placering:
Beräknad omfattning (h): Planerad projektstart:
Planerat projektslut:
Etikprövning:
(EPN el. Jordbruksverket)
☐ Godkänd
Beslutsdatum/-nummer:
Strålskyddskommitté:
☐ Godkänd
Beslutsdatum/-nummer:
Läkemedelsverket:
(läkemedel el. med-teknisk utr)
☐ Godkänd
Beslutsdatum/-nummer:
☐ Ansökan inlämnad
☐ Ansökan skall inlämnas
☐ Ej tillämpligt.
☐ Ansökan inlämnad
☐ Ansökan skall inlämnas
☐ Ej tillämpligt.
☐ Ansökan inlämnad
☐ Ansökan skall inlämnas
☐ Ej tillämpligt.
Spara som PDF och sänd till [email protected] Ämne: Projekt_JC-utrustning
Obs! Rutorna ovan växer vid behov