Ledtråd: Stort och vitt Is och snö

Ledtråd:
Stort och vitt
Is och snö
Glaciärer
Fakta
• En glaciär är en massa av snö och is som kan röra
sig av egen kraft på grund av sin egen tyngd
• För att ismassan ska bli så tung att den börjar röra
sig måste isen vara 30 meter tjock
• Glaciärer är jordens största resurs av sötvatten
• Glaciärer som täcker stora landområden kallas
inlandsisar (finns bland annat på Grönland och
Antarktis)
• Glaciärer växer på vintern och krymper på
sommaren
Antarktis
• Den största inlandsisen, Lambertsglaciären,
finns i Antarktis
• I Antarktis finns nästan 90% av alla jordens is
• Den isen innehåller 75% av jordens sötvatten
• Då och då lossnar isberg som flyter ut på
öppet hav
• Det kan ta flera år innan ett isberg smälter
Norden
• Norges största glaciär heter Josterdalsbreen,
den täcker 487 km2
• Sveriges största glaciär heter Stuorrjekna och
ligger i Lappland. Den täcker ett område på
13 km2
• I Sverige finns cirka 250 glaciärer och på hela
jorden finns det cirka 160 000 glaciärer (utan
inlandsisarna)
Källor
• http://polarisen.se/glaciarer/mer-fakta/
• http://www.mimersbrunn.se/Glaciaersmaeltning_
65155.htm
• http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/tipserb
judanden/fjallen/Bland-toppar-och-glaciarer/Destorsta-glaciarerna/
• http://www.biotopia.nu/istid/glaciaerer-ochinlandsisar-idag
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Glaci%C3%A4r
• https://www.google.se/search?biw=1366&bih=62
4&tbm=isch&q=glaciär+i+sverige&revid=1858643
196&sa=X&ved=0CCEQ1QIoAA&bav=on.2,or.r_cp.
&bvm
• snö och is
växer vinter
krymper sommar
• rör sig , egen tyngd om 30 m
tjock
bitr lossnar isberg, flyter havet
isberg flera år smälter
• jordens mesta vatten (resurs)
• inlandsisar, Grönland
Glaciärer består av is. Glaciärer kan röra på sig.
De växer på vintern och krymper på sommaren.
Isberg som flyter i havet är delar av glaciärer.