Instuderingsfrågor Geografi

advertisement
Instuderingsfrågor i Geografi
Processer som formar och förändrar Sveriges landskap
Träna på begreppen och på svaren på frågorna nedan. Ju mer exempel
och förklaringar du kan ge (ju mer utvecklat ditt svar är) desto bättre
kommer det att gå för dig på provet. Lycka till! //Marie N
Provtider:
4A fredag 30/1
4B torsdag 29/1
4C fredag 30/1
Kunskapskrav som du tränar på:
Kunskap om naturlandskap och kulturlandskap, kunna diskutera vad som
formar och förändrar Sveriges jordyta samt hur detta kan påverka
människor och natur.
Begrepp att förklara (Spår efter isen)
Glaciär = En tjock ismassa som inte smälter bort under sommaren.
Glaciärer rör sig hela tiden på grund av sig egen tyngd (men mycket
långsamt.)
Utvecklad förklaring: I de svenska fjällen finns flera mindre glaciärer. Det
finns glaciärer i bergsområden överallt i världen. Glaciärer som täcker
mycket stora områden kallas för inlandsisar. De kan vara 2-3 km tjocka.
Många glaciärer blir mindre och mindre på grund av den globala
uppvärmningen.
Inlandsis = Mycket stora isar. Sverige täcktes av en stor inlandsis under
den senaste istiden som började för ca 70 000 år sedan och avslutades för
ca 8000 år sedan.
1
Jättegrytor = Hål i berget som blivit till när stenar som forsat fram med
smältvatten och fastnat på platsen snurrat runt på samma ställe under en
längre tid.
Utvecklad förklaring: När isen började smälta forsade vatten fram i
tunnlar under isen. Vattnet satte lösa stenar i rörelse. Ibland fastnade
stenar och då borrade de hål på grund av att de snurrade, och på så sätt
slipade berget. Jättegrytor kan vara flera meter breda och djupa.
Isräfflor= Repor på berghällar eller stenblock. Stenar som var fastfrusna
i botten repade berget när isen rörde sig.
Utvecklad förklaring: Genom att titta på isräfflor kan man se vilket håll
isen rörde sig.
Flyttblock = Stora stenblock som inlandsisen slitit loss från bergen och
sedan flyttat lång väg. När isen smälte blev stenblocken liggande lite här
och där.
Utvecklad förklaring: Förr i tiden trodde människor att de stora stenarna
kastats dit av jättar eller troll. De kallades därför för jättekast.
Rullstensås= När isen smälte spolades sand, grus och sten fram i tunnlar
under isen. Sanden, gruset och stenen samlades i stora avlånga högar.
Utvecklad förklaring: Stenarna i rullstensåsar är runda och jämna
eftersom de slipats mot varandra i strömmande vatten under lång tid. I
botten av rullstensåsar finns vatten lagrat. Eftersom vattnet silats genom
sanden i åsen är det väldigt rent och kan användas som dricksvatten.
Man kan likna sanden med ett kaffefilter där smutsen i vattnet fastnar i
sandfiltret. Rullstensåsar kan alltså ses som naturens reningsverk!
Frågor med ganska korta svar: (Snabba och långsamma förändringar)
1) Förklara ordet jordskred.
2
Svar: När jord, lera, sten och grus plötsligt börjar röra sig och glida ner för
en sluttning.
2) Vad brukar orsaken till jordskred vara?
Svar: Att det har regnat mycket.
3) Vad kan konsekvenserna av ett jordskred bli?
Svar: Marken sjunker och hus rasar, människor kan skadas eller t o m. dö.
4) Vad är en storm?
Svar: Mycket kraftiga vindar.
5) Vad kan konsekvenserna av en storm bli?
Svar: Skog och annat kan blåsa omkull.
6) Vad kan orsakerna till en skogsbrand vara?
Svar: T ex. att marken är torr och någon slarvar, t ex med en lägereld, eller
att blixten slår ner.
7) Vad är landhöjning?
Svar: Att landet höjer sig.
8) Vad är orsaken till landhöjningen?
Svar: När den tunga isen som låg över Sverige för ca 20 000 år sedan hade
smält, så började marken sakta höja sig. I norra Sverige höjer sig landet
än i dag ca 1 cm varje år.
9) Vad kan konsekvenserna av landhöjning bli?
Svar: Att man måste flytta sjöbodar och bryggor eftersom de kommer för
långt från vattnet. Stenar och klippor under ytan kommer närmare
vattenytan. Man måste göra om sjökorten ofta för att båtar inte ska gå på
grund.
3
10) Vad har jordskred, stormar, skogsbränderna och landhöjningen
gemensamt?
Svar: De förändrar Sveriges jordyta.
11) Förklara varför de svenska bergen inte är så höga.
Svar: Sveriges berg är mycket gamla. Förr länge sedan var de mycket
högre än de är idag. Vind, vatten och is har nött ner dem under flera
miljoner år. Ju högre bergen är, desto yngre brukar de vara.
Längre skrivuppgift:
Ge exempel på hur människor förändrar landskapet.
Exempel på svar:
I dag är nästan hela Sverige påverkat av människor på något sätt. I våra
städer är allt format av människor. I marken finns avloppsrör, ledningar,
biltunnlar. Ovanför marken är stor del asfalterad. Vi har stora motorvägar
som gör att vi lätt kan resa med bil. Vår natur påverkas även på sätt som
inte syns lika tydligt, t ex genom föroreningar. Bilar släpper ut avgaser som
gör att mängden koldioxid i luften ökar. Detta leder till att jordens
temperatur höjs.
Gradvis har människor förändrat naturen allt mer. Ett landskap som är helt
orört av människan kallas för naturlandskap. Så fort människorna bosatte sig
i Sverige (för ca 12 000 år sedan) började vi påverka naturen. När människor
förändrat landskapet kallas det för kulturlandskap.
Exempel på hur människor har påverkat landskapet förr i tiden: Under
forntiden högg man ner skog för att ge plats för boplatser och åkermark.
Av virket byggde man hus och eldade. Vissa djur började tämjas till husdjur,
t ex. vildsvin och vargar.
Under medeltiden (ca 1100-1500) började städer byggas, det blev fler vägar,
hamnar byggdes längst kusterna eftersom man började handla mer med
varandra. Man började bryta malm i bergen.
4
Slutet av 1800-talet: Man började bygga fabriker i städerna. Det ledde till att
städerna blir smutsiga och bullriga. Skog höggs ner för att användas i
fabriker. Järnvägar började byggas. Järnmalm bryts fortfarande och
gruvindustrin blev viktig för Sverige.
5
Download