Jordens processer som formar jordytan

advertisement
Hur uppstår:
Vulkaner, jordbävningar, jordskred,
tsunamis, bergskedjor och glaciärer?
Jordens uppbyggnad
Jordskorpan – hårt skal
Tunnast under haven.
Tjockast under bergen.
Under jordskorpan finns
manteln.
I manteln är det så varmt så
bergarterna är flytande.
(MAGMA)
Allra längst in i jorden
finns kärnan.
Avstånd från jordskorpa till
kärnan är 6 370 km.
PANGEA
Jordskorpan sitter inte ihop.
Den är uppdelad i plattor.
Plattorna rör sig och jordytan
förändras.
200 milj år sedan fanns det en
enda kontinent. PANGEA.
Sedan började PANGEA dela på
sig i flera mindre plattor,
plattorna gled isär.
Jorden är uppbyggd av litosfärplattor
Plattorna kan:
-krocka med varandra
-glida isär från varandra
-glida längst med varandra
• Om plattorna glider isär,
från varandra, krockar
eller hakar fast i varandra
kan jordbävningar /
jordskalv eller vulkaner
uppstå.
Vulkaner
Hur bildas en vulkan?
En vulkan bildas genom att magma
väller upp från jordens inre. När den
heta magman kommer upp till
jordytan kallas den lava. Där kyls den
ned av vatten eller luft och stelnar.
På så sätt kan ex nya öar uppstå.
Om lavan är trögflytande kan den
fastna inuti vulkanen. Mer och mer
lava samlas och trycket i vulkanen
ökar. Till slut får vulkanen ett utbrott
där lavan kastas långt upp i luften.
Rökmolnet som bildas innehåller
aska och gaser. Gasen är giftig.
100 vulkaner i Europa…
ETNA
…som haft utbrott de senaste
10 000 åren.
…men alla är inte aktiva idag.
-Vulkan på Sicilien.
-En av världens mest aktiva
vulkaner.
-Utbrott var femte år.
- Förstört hela städer.
- 3 300 m över havet.
Jordbävningar
Hur startar en jordbävning?
Områden som ligger på gränsen
mellan jordskorpans plattor orsakas
ofta av jordbävning. Plattorna glider
inte smidigt förbi varandra utan
hakar bland i varandra och fastnar.
Då byggs spänningar upp och är
spänningen är tillräckligt stor lossnar
plattorna från varandra. De kan
förflytta sig flera meter på en gång.
Under en jordbävning skakar marken
i ett stort område. Hus kan rasa,
vägar spricka och människor skadas.
Styrkan i ett jordskalv mäts i
Richterskalan. Det är en
skala från 1 och uppåt.
De kraftigaste skalven man
uppmätt har haft styrkan 9.
Det är ungefär 1000 gånger
kraftigare än den största
atombomb som sprängts på
jorden.
Jordskred
Vad är ett jordskred?
Områden som är branta
och har lösa jordlager
kan drabbas av jordskred.
Då sätts stora mängder jord i
rörelse. Det kan
orsakas av häftiga regn
eller jordbävningar. Ett
jordskred kan förändra ett
område snabbt. Stora
jordskred kan dra med sig
hus och vägar.
Tsunami
Hur bildas en tsunami?
Om en jordbävning sker på
havsbotten kan den skapa
jättelika vågor, tsunamier.
Jordbävningen gör att stora
mängder vatten sätts i
rörelse. Vattnet rusar fram i
hög fart och når till slut
kusterna. Där havet blir
grundare byggs en jättelik våt
upp som sveper in över land.
Glaciärer
Hur bildas en glaciär?
En glaciär uppstår ofta i
berg- eller polartrakter av
att snö samlas och inte
hinner smälta undan. Snön
lägger sig lager
på lager. Ibland kan den av
sin egen tyngd omvandla
snön till is av trycket och
den stora glaciären kan
sättas i rörelse.
Bergskedjor
Hur bildas en
bergskedja?
Där plattor stöter ihop
med varandra kan höga
berg bildas. Kollisionen
gör att jordskorpan pressas
ihop. Det leder till att
berggrunden veckas och
sakta höjs uppåt.
EROSION
Allt berg som byggts upp på jorden bryts sakta ned.
Varför?
Flera krafter förändrar landskapet.
• rinnande vatten
• vågor
• glaciärer
• vinden
HUR?
Download