Jordytan förändras hela tiden!

advertisement
Jordytan förändras
Jordytan förändras hela tiden!
• Det finns olika krafter i naturen –
naturkrafter - som slipar och nöter på
jordytan hela tiden.
• Bergarterna är olika hårda – därför
nöts de ner olika snabbt och olika
lätt.
Exempel på bergarter:
granit – hård och tar lång tid att slipas ner
sandsten – mjuk och nöts ner ganska snabbt
Naturkrafter
rinnande vatten
värme och kyla
hårda och ihållande regn
glaciär
havsvågor
vindar
rinnande vatten
• drar ofta med sig:
 stenar
 grus
nöter marken
 sand
fåran som vattnet rinner i blir bredare och djupare
hårda och ihållande regn
• som faller där de sluttar nedåt
kan göra så att jorden rasar
jordlager, växer och kanske till och med hus följer
med vattnet i raset
havsvågor
• i havsvattnet finns det sand
och grus
stränder kan bildas
klipporna nöts sönder och då kan grottor och
raukar bildas
värme och kyla
• bergen vittrar av värme och kyla
berget spricker
glaciär
• glaciären rör på sig
berggrunden nöts och slipas av grus, stenar
och sand som glaciärer drar med sig
vindar
• sand åker med vindarna och
nöter på berget
sanden lägger sig i stora sanddyner
ökenlandskap kan förändras snabbt när nya
sanddyner bildas efter sandvindar
Stora inlandsisar
• spår och andra lämningar från inlandsisar i
naturen
• sex istider
• kallare på jorden och då växte isen  3 km tjock!
•  täckte hela Sverige och även vårt högsta berg.
Rundhällar och isräfflor
• Rundhäll är ett spår efter inlandsisen
o en mjuk, rundad form på den sidan isen kom
ifrån – oftast på den norra sidan.
o på rundhällarna, som är släta, kan vi hitta isräfflor.
Isräfflorna ser ut som långa streck inristade i
berget – stenar som har varit fastfrusna i isen har
rispat i berget.
Morän
• isen smälte och det som fanns i isen hamnade på
marken och den blandningen av sten, grus och
sand som isen har lämnat kvar kallas för morän.
Flyttblock
• Stora stenar som isen har lämnat ifrån sig
• Förr trodde man att det var jättar som hade
kastat dessa flyttblock – därför kallas de för
jättekast.
Rullstensåsar
• Smältvattnet rann i tunnlar under isen och
det rinnande smältvattnet kallas för isälvar.
• Sten, grus och sand följde med vattnet och
när de nådde iskanten forsade inte vattnet
längre och lämnade kvar sten, grus och sand
som skönt till botten.
• När isarna smälte lämnades långa och höga
rader av sten, grus och sand kvar –
rullstensåsar.
• Går oftast från norr till söder – i samma
riktning som isälvarna rann
Download