Arbetsfördelning Våruppvisningen 2013
•
Entré (UT 12)
–
–
•
Redskapsflytt (Bas 12 och Bas 10)
–
–
–
–
•
Ställa i ordning redskapen när de kommer på morgonen.
Flytta/ höja/ sänka redskap under uppvisning 1
Flytta/ höja/ sänka redskap under uppvisning 2
Pack ihop redskapen och ställa vid utgången tillsammans med redskapsflytt.
Musiken och projektorn (Uppvisningsgruppen)
–
–
–
•
Packa i och ur redskap från Vallatorp
Packa i och ur redskap i Tibble
Hjälpa till att ställa i ordning resp. plocka bort
Packa i och köra tillbaka redskap till Vallatorp efter uppv 2
Redskap på plats (Bas11 Blå)
–
–
–
–
•
Insläpp första och andra uppvisningen
Ordna växelkassa
Spela musik till respektive framträdande
Kom i tid för testa anläggningen och samla in musik från de olika trupperna och märk upp med tejp/lappar.
Ta med pennor, maskeringstejp/post-it lappar
Städ (ETY och UT 09 )
–
–
Städpass 1, städa av läktare och omklädningsrum mellan uppvisning 1 och 2
Städpass 2, städa av läktare och omklädningsrum efter uppvisning 2