programblad med tider

advertisement
DRÖMVERKSDAGARNA – dagar som berör
Skålan 7-8 november
Ett välgörenhetsarrangemang för cancersjuka barns framtid
Prova på roliga aktiviteter, lyssna på bra musik och intressanta föreläsare. Ta del av varm stämning och gemenskap. Med
insikten om att livet inte är att ta för givet är ambitionen att inspirera, stärka och uppmuntra oss alla att leva livet ännu lite
mer. Ta chanserna när de kommer, leva våra drömmar och värna om våra nära.
LÖRDAG
Bygdegården
10.00 – 11.15 TheréS Hellström, DRÖMVERKSDAGARNA - en positiv cirkel
11.30 – 12.30 INgrid KårstAd, Svalbard, ingenting är omöjligt
12.00 – 14.00 LUNCHSERVERING
16.00 –
KAFÉ
16.30 – 18.00 DAnSA Afro, Anna-Karin Söderbäck lär oss
17.30 – 19.30
19.30 –
19.30 – 20.30
21.00 – 22.00
22.00 –
MIDDAGSSERVERING
KAFÉ
EddY JkapELa tar oss med på DRuM session
JaquLIne RonNEqlew & Co, akUstisk spELning
Afro funK CluB Musik
Skålans skola
12.30 – 16.00 MuSIk KAféT öppet
MaKAlauT underhåller med foLKmusik
MasSage oas på 2a vånINGen, MaSSagesagor – Vi beRÖR Alla
HäSTtureR för BarNen
DrömLOtteri – sTOR och LiTEN tipsRUNDa
Bönhuset
15.00 – 16.00 MoNA&CaLLe, stämmningsfylld spelning
16.30 – 17.30 SpELmännen RuNE KarLStröm, BenGT SundVIsson med flera UnderHÅller
SÖNDAG
Bygdegården
08.00 – 08.45
08.30 – 09.45
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
DRöMstART - SKÖNA rörelser & ENERGImassage - Åsa KARLström SivERTsson
FRUKOSTSERVERING
INEz VICtoR, Ordets och kroppsspråkets betydelse i mÖteT med andra MänniSKOr
CIRKUS artiSTEer, uppVISning samt PROVA på
AnSIKtsmålningar, MaSSagesagor
12.00 – 13.30 LUNCH SERVERING
13.30 – 14.30 CIRKUS artiSTEer, uppVISning samt fortsätt att PROVA på
INSAMLING
Gåvor välkomnas i insamlingsbössor och DRÖMVERKSDAGARNAS egen symbol
DRÖMLUVAN finns till försäljning hela helgen.
Download