Sammanfattning av judendomen. - Kristinas so-sida

advertisement
Judendomen
Judarnas stamfar är Abraham som tillsammans med Sara fick sonen
Isak(deras ättlingar blev judarna), och tillsammans med tjänsteflickan
Hagar fick han sonen Ismael (deras ättlingar är araberna).
Abraham var utvald av Jahve (Gud) och hans folk var Guds utvalda folk
och Israel deras utvalda land.
Moses räknas som judendomens grundare. Levde för c:a 3200 år sedan.
Tog judarna ur fångenskapen i Egypten, fick två stentavlor av Jhave med
de tio budorden.
Judarna tro på en gud- kallas Jahve
Judarna skapade staten Israel och bygger ett heligt tempel i
Jerusalem. Där fanns den 7-armade ljusstaken Menorhan.
Menorhan försvann när templet plundrades, men är en mycket
gammal symbol för judendom. Den är staten Israels officiella
emblem.
En annan symbol för judendom är Davidsstjärnan men den
är betydligt yngre.
Judarna jagades bort från Jerusalem och Israel år 135 ekr och förföljdes
under många hundra år av kristna. Man skyllde pesten, och olyckor på
dem. Judarna var så hatade för de ansågs ha dödat Jesus. Hat riktat mot
judar kallas antisemitism.
Förföljelsen nådde sin kulmen under andra världskriget då nazisterna
ledda av Adolf Hitler dödade omkring 6 miljoner judar. Idag finns
antisemitiska strömningar på många håll och nynazistiska partier finns i
fler länder.
1948 blev delar av landet Palestina åter staten Israel där judar fick bo,
efter beslut av FN. Sedan dess har strider och oroligheter mellan Israel
och Palestina fortsatt. Den historiskt tillåtande inställningen till judar bland
muslimer har förändrats och idag ökar antisemitismen bland muslimer.
Idag finns det omkring 14 miljoner judar i världen. De flesta bor i Israel.
För att räknas som jude ska man vara född av en judisk mamma. Man kan
också konvertera (byta till) till judendom. Man måste då lära sig mycket
om judendomen och män måste låta omskära sig. alla judiska pojkar
omskärs på deras åttonde levnads dag som ett tecken på Guds förbund
mellan Abrahams efterkommande.
Judar missionerar inte.
Judarnas byggnad för bön och gudstjänst kallas synagoga.
Den judiska Bibeln består av de fem Moseböckerna (Tora), Profeterna
(Neviim) och Skrifterna (Ketuvim). De hebreiska orden för dessa delar
bildar akronymen Tanach, som den judiska Bibeln ibland kallas.
I synagogan finns ett skåp (arken) där Toran förvaras. Toran är judarnas
heligaste text och innehåller de fem Moseböckerna.
En rabbi är församlingens ledare och lärare. De har inga präster.
Män har en kipa på huvudet i synagogan, men även utanför ibland för att
visa sin vördnad för gud.
Talmud är också viktig för judarna. Talmud är ett väldigt bokverk där
Toran är tolkad men där finns också råd och visdomsord om hur man ska
leva.
Judarna firar sabbat från skymning fredag kväll till skymning på lördagen.
Sabbaten är en vilodag. Man ska inte arbeta, anstränga sig, göra upp eld.
Kosher innebär mat som är tillåten att äta, slaktad och tillagad på rätt
sätt. Judar äter inte fläskkött, skaldjur, blodmat, hare, kamel. Man ska
heller inte blanda mjölkprodukter med kött.
Enligt judisk tro har människan en själ som överlever döden. De går inte
in på vad som händer efter döden – det lämnar de över till Gud. (De talar
om något syndafall eller helvete).
Judarnas syn på Jesus är att han var en vanlig människa. Han var inte
Messias för då skulle det ha blivit fred på jorden.
Ortodoxa judar menar att Bibeln (Gamla testamentet) är Guds sanna ord
och de håller mycket hårt på dess regler. De liberala judarna anser att
man måste tolka bibeln då vi lever i en helt annan tid än när den skrevs.
Exempel på högtid:
Chanukka är en åtta dagars högtid då man firar invigningen av templet.
Man har en speciell ljusstake med åtta armar (+ en liten som man
använder när man tänder de andra ljusen) . Vid Chanukka ger man
varandra presenter och hälsar på hos varandra. Många jämför högtiden
med firandet kring de kristnas jul.
Andra högtider är: Rosch Hashana, Yom Kippur, Schavuot, Sukot.
Källa: Religion och liv 9, NE.se, wikipedia.se
Download