Till: Föräldrar

advertisement
2017-07-14
Till: Föräldrar
Om Operation Dagsverke
Operation Dagsverke är en internationell insamlings- och informationskampanj som har anordnats
sedan 1960-talet. En dag om året lämnar över 50 000 elever skolbänken för att samla in pengar till
skolbyggen och utbildningsprojekt i andra länder. Före insamlingsdagen arrangerar elever och
lärare föreläsningar, temadagar och särskild undervisning om internationella frågor. De som samlar
in pengar gör det genom att arbeta hemma, skramla bössa, arbeta på ett företag, göra
uppträdanden på stan eller driva egna projekt.
Operation Dagsverke 2012 har sin insamlingdag 16 maj. Denna dag
får gärna gå i Operation Dagsverkes tecken och tanken är att dagen ska vara
skolans insamlingsdag. Pengarna som samlas in går till skolbyggen och upprustning av
ungdomsgårdar i Centralamerika (El Salvador och Nicaragua) i samarbete med Kooperation Utan
Gränser.
Operation Dagsverke kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Alla pengar sätts in på
organisationens 90-konto och betalas ut till Kooperation Utan Gränser i omgångar efter
noggranna rapporter och en uppföljningsresa.
Forellskolans elevråd har bestämt att medverka i årets operation dagsverke där elever från skolår
6-9 ska delta.
Insamlingen kan gå till, på många olika sätt. En del elever väljer att jobba hemma, andra inom
skolan.
Ett annat populärt alternativ är att jobba på ett företag eller inom den kommunala sektorn för en
dag. Detta är en väldigt bra chans för unga att få arbetslivserfarenhet
Rekommenderade insamlingssummor
För att ge vägledning när det gäller lönesättningen för elevernas dagsverken finns
rekommenderade insamlingssummor. De finns också för att elever inte ska användas
som billig arbetskraft. Det finns inget absolut krav på att följa de rekommenderade
insamlingssummorna, utan de ska enbart ses som rekommendationer, särskilt i de fall där
elever arbetar hemma. Ingen ska känna sig tvungen att betala mer än vad de har råd med.
För att få in så mycket pengar som möjligt finns rekommenderade insamlingssummor, att alla
elever samlar in ungefär lika mycket pengar, beroende på vilket sätt de samlar in pengar
Arbeta hemma: 250 kronor (Här har elevrådet på Forellskolan beslutat 100 kronor)
Arbeta på ett företag: 500 kronor
Skramla bössa, göra uppträdanden på stan eller driva eget projekt: 250 kr
Frågor om Operation Dagsverke
Om du har några frågor om Operation Dagsverke är du välkommen att kontakta oss på
[email protected] eller 08-644 45 00.
Glada Operation Dagsverke-hälsningar! Liv Andersson Samordnare Operation Dagsverke
Tyresö kommun
Centrumskolan/Forellen, Bollmoratorg 7, 135 40 Tyresö
Tel 08-5782 94 40•
www.tyreso.se
Fax 08-5782 93 82
Download