En palett i toner

advertisement
”En palett i toner”
Härliga melodier från operans och operetternas värld
i samarbete med Göteborgsoperans
Anders Ottosson, Carolina Sandgren och Hans Josefsson
Artisten den 17 november kl. 12:00 -14:00
Teater och Operahögskolan Artisten, Fågelsången 1
(gamla Flickläroverket)
Pris per biljett 200:Beställ biljett på din förenings septembermöte.
Information om betalning och biljett lämnas
på medlemsmötet i september.
Carolina Sandgren
Anders Ottosson
Hans Josefsson
Eventuellt överblivna biljetter kommer att säljas på kansliet
i Taubehuset under ett par dagar i oktober.
Datum meddelas senare.
Aug 2016/Nz
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards