Användarmanual
Incheckning och votering
Checka in med mobilen
Dagen före stämman erhåller du som anmäld ett sms med en länk till din mobila biljett. När
du öppnar länken visas din biljett i din mobiltelefons webbläsare – här anges också
biljettinnehavaren, vilken stämma biljetten är giltig för samt om du representerar ett förlag
eller om du agerar såsom ombud.
När du kontrollerat att uppgifterna i din mobila biljett
stämmer, det vill säga att rätt person är angiven och att
eventuella förlags- eller ombudsuppgifter stämmer, kan du
stänga ned biljetten genom att avsluta fliken i din
webbläsare.
Så länge en biljett är giltig kan du alltid öppna den på nytt
genom att klicka på länken i sms:et. Radera därför inte
detta sms, då länken krävs för att verifiera ditt
deltagande på stämman.
När du anländer till stämman kommer du att ombes att
scanna din mobila biljett för att beviljas tillträde. Detta gör
du genom att på nytt öppna länken till din mobila biljett
som du erhöll via sms. Den mobila biljettens QR-kod ska
sedan visas för scannern i incheckningsstationen i entrén,
enligt de instruktioner som visas på
incheckningsstationens skärm.
Omedelbart när biljetten visats på korrekt sätt hörs ett
tydligt pip som bekräftar att biljetten verifierats. Om din
biljett är giltig anges detta på skärmen varpå du kan fortsätta framåt.
Om biljetten inte är giltig kommer detta anges på skärmen. Du får då hjälp av Stimpersonal. Om du inte kan få fram biljetten på din telefon så säger du till Stim-personal vid
entrén som då registrerar din ankomst manuellt.
När din biljett scannats och verifierats skrivs din namnskylt ut i skrivaren närmast i
anslutning till den incheckningsstation du använde. Tag din namnskylt och placera den i
plastfickan som du får i anslutning till skrivaren.
På din namnskylt finns din unika QR-kod placerad. Denna används för att checka ut dig
om du behöver lämna stämman. Glöm därför inte att lämna tillbaka namnskylten då du
avviker från stämman.
Votering
Rösta via sms
Vid omröstning skickas ett sms till din registrerade
mobiltelefon. I sms:et anges förutsättningar för omröstningen
samt hur du går till väga för att rösta. I sms:et återfinns din
unika länk för röstning i telefonens webbläsare. Önskar du
istället votera via sms svarar du istället RÖSTA på sms:et,
varpå voteringsfrågan kommer att skickas till dig via sms.
För varje fråga finns normalt tre svarsalternativ: JA, NEJ eller
AVSTÅR.
Då du fått voteringsfrågan via sms anger du din röst genom
att besvara sms:et med ovanstående svarsalternativ. När din
röst inkommit och registrerats mottar du ett svars-sms med
texten ”Tack, din röst har registrerats”.
Detta förfarande upprepas sedan inför varje ny
voteringsfråga. Du kan således välja svarssätt inför varje
fråga. Notera att du måste svara RÖSTA för att motta frågan
för att votera via sms.
Rösta via länk
Vid omröstning skickas ett sms till din registrerade
mobiltelefon. I sms:et återfinns din unika länk för votering i
telefonens webbläsare. För att delta i voteringen via webb
klickar du på länken i sms:et.
Länken är unik för ditt deltagande och kan endast användas
för att avlägga en röst per votering. Om du redan avlagt din
röst via sms kommer du ej kunna rösta via länk.
När webbläsaren öppnats anges den aktuella frågan samt
valbara alternativ. Frågan besvaras sedan genom att du
klickar i önskat alternativ och därefter trycker på ”Skicka”.
Din röst registreras och texten ”Tack, din röst har
registrerats” anges i webbläsaren.