Välkommen till utbildning i förebyggande åtgärder gällande fallrisk

advertisement
Välkommen till utbildning i
förebyggande åtgärder
gällande fallrisk – 3
pusselbitar
Malin Grimsell- sjukgymnast

hur man kan förebygga fall i
vardagen, genom att ta hjälp av bedömning, hjälpmedel och
aktiviteter
Karolina Hedman – Apotekare

Läkemedel som kan öka fallrisken för äldre.
Vissa läkemedel och antalet läkemedel en patient har påverkar
fallrisken för patienten. Vilka läkemedel bör man vara uppmärksam på
och varför ökar dessa läkemedel risken för fall?
Anna-Karin Snögren – Dietist

Nutrition – screening, åtgärder och uppföljning
Inbjudan vänder sig till vårdpersonal inom
Landstinget Dalarna, kommunerna &
privata vårdgivare
Följande datum: 11 oktober
Tid: kl.09:15 – 12:00
Plats: Kompetenscentrum, Tallbacken plan 6, Falu lasarett
Kurskostnad:
•
Kostnadsfritt för Landstingspersonal
•
Kommun och privata vårdgivare 250 kronor per deltagare
Anmäl intresse till din närmaste chef!
Som beslutar om du kan delta
OBS! Max 15 deltagare per kurstillfälle
Anmälan till utbildning via länken
Klicka på ”tillåt” i frågerutan när du öppnat länken
URL: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=99331
Download