From: Catharina de Grad on behalf of JU L5 Sent: den 2 december

From:
Sent:
To:
Subject:
Catharina de Grad on behalf of JU L5
den 2 december 2015 16:22
JU Reg internt
VB: Ang Remiss Falska polisbilar (Ds 2015:40)
Hej!
För diarieföring i Ju2015/05779/L5, tack.
Med vänliga hälsningar
Catharina de Grad
Från: Carolina Wittenfelt [mailto:[email protected]]
Skickat: den 2 december 2015 15:42
Till: JU L5
Kopia: Registrator - Örebro universitet
Ämne: Ang Remiss Falska polisbilar (Ds 2015:40)
Angående Remiss Falska polisbilar (Ds 2015:40).
Örebro universitet har inte några synpunkter i ärendet.
Vänliga hälsningar
Carolina Wittenfelt
______________________________
Carolina Wittenfelt
Administrativ assistent
Universitetskansliet
Örebro universitet
Fakultetsgatan 1
701 82 Örebro
Växel: 019-303000
Direkt: 019-303267
[email protected]