Ann-Therese Karlberg

advertisement
SkinResQU
Centre for Skin Research
Ett hav av kosmetika,
vad får man för råd på apoteket?
Ann-Therese Karlberg
Dermatokemi och Hudallergi,
Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi,
Göteborgs universitet
Allergistämman 2012 | A-T Karlberg
www.gu.se
•
•
•
•
Produktinformation
Internutbildning
Externa konsulter
Grundutbildning
Allergistämman 2012 | A-T Karlberg
Kurs i dermatokemi och
kontaktallergi/hudupptag
vid Göteborgs universitet (7,5 hp)
• Tillvalskurs för dem som studerar till apotekare
eller receptarier vid Göteborgs universitet
• Öppen för yrkeshygieniker, kemister och hudläkare
• Lärare: Apotekare, kemister, immunologer och
hudläkare med olika specialkompetens
Enda i sitt slag i världen!
Allergistämman 2012 | A-T Karlberg
www.gu.se
SkinResQU
Centre for Skin Research, University of Gothenburg
and Chalmers University of Technology
www.skin.org.gu.se
Utveckla nya verktyg för:
• diagnos och behandling av hudcancer
• prevention och diagnos av hudallergi
• förbättrade formuleringar för transdermal
administration av läkemedel
www.gu.se
Vad handlar kursen om?
Allergistämman 2012 | A-T Karlberg
www.gu.se
Huden – gränssnittet mellan
kemi och biologi
Allergistämman 2012 | A-T Karlberg
www.gu.se
Hudupptag
Allergiskt kontakteksem
Induction phase
hapten
Epidermis
Langerhans cell (LC)
hapten
LC
Keratinocyte
Inflammatory
cytokines
Dermis
Afferent
lymph vessel
Draining
lymph node
Elicitation phase
Efferent
lymph vessel
From Rustemeyer 2002
Lapptestning
Allergistämman 2012 | A-T Karlberg
www.gu.se
Aktivering i huden och utanför
Hapten/Allergen
HAPTEN
Prehapten
PREHAPTEN
Prohapten
PROTEIN
PROTEIN
AKTIVERING
HAPTEN
IMMUNOGEN
HAPTEN
HAPTEN
IMMUNOGEN
BIOAKTIVERING
PROHAPTEN
Utanför kroppen
PROHAPTEN
Stratum corneum
PROTEIN
HAPTEN
IMMUNOGEN
Epidermiswww.gu.se
Solskyddsmedel
UV-Filter
oKemiska filter
• Absorberar UV-ljuset
• ”Lösliga” i krämen.
Allergistämman 2012 | A-T Karlberg
oFysikaliska filter
• Reflekterar solstrålarna
• Pulver
www.gu.se
Biotillgänglighet
Transdermala
läkemedel
Svampmedel
Solskydd
Hudvårdsprodukter,
kosmetika
Stratum corneum
Stratum granulosum
Epidermis
Stratum spinosum
Dermis
Allergistämman 2012 | A-T Karlberg
Stratum basale
www.gu.se
Kursen avslutas med skriftlig tentamen
• Visa hur Levosandol kan ge kontaktallergi. Om molekylen kan
aktiveras på olika sätt, ska detta ritas ut, varje aktiveringsväg samt de
eventuella hapten som bildas via dessa vägar, redovisas för sig.
• Redovisa med korrekt aminosyra, hur inbindningen till ett protein sker,
för de föreningar du tror är viktigast ur allergisynpunkt
Allergistämman 2012 | A-T Karlberg
www.gu.se
Kursen avslutas med skriftlig tentamen
En kund på apoteket frågar:
Enligt doktorn har jag blivit allergisk mot hydrokortison. Jag trodde att
kortisonsalvan skulle hjälpa mot mitt eksem men varför har jag nu fått
eksem på grund av salvan?
Vad svarar du?
Hur påverkas huden av de
kemiska ämnena som läggs på huden?
Vad händer i huden?
Hur är huden uppbyggd?
Vilka ämnen är oftast allergiframkallande?
En kund på apoteket frågar:
Kan ni rekommendera någon bra peeling-produkt?
Vad svarar du med tanke på allergirisken?
Allergistämman 2012 | A-T Karlberg
www.gu.se
Röster från studenter
”Nyttigaste kursen”
”Borde vara obligatorisk”
”Blev expert på mitt apotek”
Download