Lektion 2, Finland blir ryskt

advertisement
Lektion 2, Finland blir ryskt
Det finska kriget 1808-09
●
●
●
●
●
Storpolitiska orsaker:
Napoleon hade genom krig
redan erövrat nästan hela
Europa.
Ett land hade muskler nog att
utmana Frankrike.
Storbritannien dominerade till
havs.
Frankrikes flotta förstörd vid
striden vid Trafalgar av
Admiral Nelson.
Sverige blir indraget
●
●
●
●
Efter att Napoleons flotta blivit förstörd försökte han
andra metoder för att tvinga ner England på knä.
Kontinentalblockad
Alla Europas länder deltog i blockaden...Förutom
Sverige.
Napoleon och Alexander I (kejsare över Ryssland)
kommer överens om att Alexander ska övertala
Sverige att sluta handla med England.
Sverige drar ut i krig
●
●
●
●
●
Sveriges kung Gustav IV Adolf tycker personligen illa om
Napoleon och vägrar gå med på ultimatet som Alexander ställer.
Detta leder till att Sverige blir i krig mot Frankrike, Danmark,
Preussen, Polen och Ryssland.
Den svenska armén delas upp i två delar: den ena ska försvara
Skåne och den andra ska försvara Finland.
Den ena armén visar sig väldigt bra på att rulla tummarna
eftersom den fransk-danska armén aldrig anfaller och armén i
Finland visar sig väldigt effektiv på att fly för livet.
Efter en kort stund har Finlands armé flytt till Sverige och
Finlands starkaste punkt (Sveaborg) har kapitulerat.
Sverige ber om fred
●
●
●
●
Med en decimerad armé, en fastfrysen flotta och en armé
med ryssar påväg mot Stockholm söker Sverige om fred.
Det hade aldrig varit Alexanders idé att erövra hela Finland
när han startade kriget men han ser det lite som en bonus.
Den ryska statsmakten och armén var ganska omtyckta
och populära i Finland efter kriget eftersom de i regel hade
behandlat befolkningen väl (bättre än de svenska
soldaterna).
Freden sluts i Fredriksham September 1809. (långt efter
borgå lantdag, som hölls i Februari)
Finland blir ryskt
●
Varför väljer Alexander I att ge så extremt
generösa löften åt Finland efter att han redan
totalt besegrat den svenska armén och
ockupperat landet?
Download