Första Värdskriget

advertisement
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

Det är nervöst och oroligt i Europa
Skotten i Sarajevo
Den 28 juni 1914 skjuter Gavrilo Princip (en serb) ihjäl
Det Österrikiskt/Ungerska kronprinsparet i Bosniens
huvudstad Sarajevo. (kronprins Franz Ferdinand)
SVARTA VECKAN




28 juli – Österrike/Ungern förklarar krig mot Serbien. Varför blev det
så?
Ryssarna, som lovat att hjälpa Serbien om det skulle bli en konflikt,
mobiliserar sin armé. När de inte vill sluta upp med detta förklarar
Tyskland krig den 1 augusti
Frankrike, som är i allians med Ryssland och har lovat att hjälpa dem,
förklarar krig mot Tyskland den 3/8.
Storbritannien är i samma allians och har lovat att stötta Frankrike
och Ryssland. Därför förklarar Storbritannien krig mot Tyskland den 4
augusti.
Första världskriget är ett faktum
KRIGET PÅ VÄSTFRONTEN
Tyskarna kommer allt närmare Paris. Fransmännen lyckas
inte hejda tyskarna förrän de är så nära att de kan se
Eiffeltornet vid horisonten
 Slaget vid Marne
 Skyttegravskrig (ställningskrig) i fyra år.
 Stora slag med enorma människoförluster.
 http://www.youtube.com/watch?v=yWJB6Y-3N5o

KRIGET PÅ ÖSTFRONTEN
Ryska armén dåligt utrustad
 Dålig ekonomi hemma leder till att ryssarna vid fronten
inte fick någon hjälp.
 Ryska armén lider oerhörda förluster.
 1917 börjar ryska soldater göra uppror, revolutionen blev
så småningom ett faktum och tsaren tvingas avgå.
 I mars 1918 slöts fred med Tyskland på tyskarnas villkor.
 Ryssland förlorade Finland, Baltikum, östra delen av Polen
och Ukraina.

SJÖKRIGET
USA ökar handeln med Europa – främst GB.
 Tyskarna sänker amerikanska båtar med sina nya ubåtar.
Ubåtskrig.
 Den 2/4 1917 går USA in i kriget och skickar över en
miljon män främst till Västfronten.

FREDEN
Tyska armén pressas tillbaka allt längre.
 Den 3 oktober 1918 – vapenstillestånd.
 Fredsförslag utarbetas av den amerikanske presidenten
Woodrow Wilson i 14 punkter. Undertecknas i Versailles
28 juni 1919.

VERSAILLESFREDENS VILLKOR
Mycket hårda villkor för tyskarna. (Som är en del av
orsaken till andra världskriget)
 Tyskland tvingades erkänna att de var skyldiga till kriget.
 Tyskland tvingas betala ett enormt krigsskadestånd.
 Tyskland tappar landområden.
 Tyskland förlorar alla sina kolonier.
 Tysklands armé begränsas till 100 000 man. Allmän
värnplikt förbjuds.
 Storbritannien skulle få hela Tysklands flotta men då
sänkte tyskarna sin flotta. Tyskland skulle också lämna
ifrån sig andra vapen, flyg mm.
 Nya stater bildas i Europa.

NATIONERNAS FÖRBUND
Bildas 1919 för att övervaka freden.
 USA hamnar utanför eftersom deras kongress stoppade
inträdet i organisationen. Därför blev NF ganska
betydelselös.
 FN bildas 1945 – blev en världsorganisation.

Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards