Krigets förlopp

advertisement
Krigets förlopp:
Folk var glada och var fyllda av framtidstro och hopp.
Man trodde att kriget skulle vara i fyra veckor men det
blev fyra långa svåra år.
Västfronten:
Tyskarna gjorde ett snabbt anfall mot Frankrike för att
senare kunna besegra Ryssland (Schlieffenplanen).
Tyskarna gick genom det neutrala Belgien och hade
stora framgångar. Efter en månad såg man (tyskarna)
Paris.
”Undret vid Marne” – Fransmännen lyckades stoppa
tyskarna som då även blev anfallna av Ryssland.
Västfronten = ett stelt ställningskrig. Soldaterna grävde
ner sig i ändlösa skyttegravar. Mellan dessa ”ingen
mans land”.
Östfronten:
Här var kriget rörligare.
Ryssarna gick till anfall och tyskarna fick ta trupper
från västfronten.
Under krigets gång pressades ryssarna tillbaka pga
Ryska revolutionen som utbröt 1917.
Våren 1918 slöt Ryssland och Tyskland fred. Ryssarna
förlorade stora landområden
Tyskarna kunde nu flytta soldater från östfronten till
västfronten.
Kriget på havet:
Här var ententen överlägsna (Fra., Stbr.)
Blockerade handeln, skulle ”svälta ut” Tyskland.
Tyskarna svarade med ett oinskränkt ubåtskrig.
Blockerade Storbritannien med ubåtar och minor. Alla
världens länder blev drabbade.
USA blev rasande (Lusitania). USA hade stöttat
ententen från början med pengar och vapen. På våren
1917 gick det med aktivt i kriget på Ententens sida.
Det tyska nederlaget:
USA:s inblandning i kriget knäckte tyskarna.
Tyskarna hade inga reserver, de led av livsmedelsbrist
och det härjade svåra influensaepidemier.
11 november 1918 blåstes eld upphör
Versaillesfreden:
Segermakterna (Fra, Stbr, USA) samlades 1919 i Paris
för att förhandla om fredsvillkoren.
Ledande var: USA:s president Wilson, Frankrikes
regeringschef Clemenceau, Storbritanniens
premiärminister Lloyd George
De besegrade länderna var utestängda, det var även
Ryssland (segermakterna var rädda för bolsjevikerna)
USA ville ha en mild fred men det ville inte Frankrike
och Storbritannien, de ville knäcka Tyskland en gång
för alla.
28 juni 1919 – fem år efter skottet i Sarajevo tvingades
tyskarna underteckna fredsfördraget. Platsen för detta
var Spegelsalen i Versailles.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards