Ladda ner uppsats

advertisement
Lite Fakta Om Första Världskriget!
Skrivet av Stefan Söder
I sydöstra Europa hade en rad nya, mindre stater bildats. Detta ökade förhoppningarna
bland många folkgrupper inom Ryssland och habsburgarnas Österrike/Ungern –
grupper som också krävde självständighet. Detta hotade att spränga Österrike/Ungern
och Ryssland inifrån.
Tillsammans med växande rivalitet mellan Europas stormakter ledd denna nationalism
till krig.
Nationalismen skapade nya stater, och kunde även splittra stater.
När det Ottomanska väldet, styrt från Turkiet, hade försvagats under 1800-talet hade
Rumänien, Grekland, Serbien och Bulgarien alla blivit självständiga. När Turkiet
försvagades ytterligare försökte de fyra länderna utöka sina områden. Samtidigt
försökte både Österrike/Ungern och Ryssland att öka sitt inflytande på Balkan.
Ententen – Storbritannien, Ryssland, Frankrike.
Trippelalliansen – Tyskland, Österrike/Ungern, Italien
Om Tyskland hamnade i krig mot Ententen så skulle tyskland anfalla Frankrike först
eftersom Ryssland skulle ta lång tid att mobilisera sin stora armèer. Frankrike hade
kraftigt förstärkt sin gräns mot Tyskland mellan Luxemburg och Schweiz. Därför skulle
de tyska arméerna enligt Schlieffenplanen gå in genom det neutrala Belgien och gå runt
de franska befästningarna. Sedan efter besegrat Frankrike så skulle Tyskland anfalla
Ryssland.
Svarta Veckan
28 juli förklarar Österrike/Ungern krig mot Serbien, Ryssland börjar mobilisera sin
armé.
29 juli försöker Tyskland övertala ryssarna att avbryta mobiliseringen. Men det var
alltså omöjligt.
1 augusti förklarar Tyskland krig mot Ryssland. Det innebar att Frankrike måste ställa
upp på Rysslands sida. Frankrike börjar mobilisera sin arméer.
3 augusti förklarar Tyskland krig mot Frankrike.
4 augusti går tyska trupper in i Belgien engligt Schlieffenplanen. Storbritannien har
hittills försökt hålla sig utanför men detta att tyskarna angriper ett neutralt land är för
mycket. Britterna kräver att tyskarna ska dra sig tillbaka från Belgien, vars neutralitet
både Tyskland och Storbritannien lovat att respektera. Tyskarna vägrar.
4 augusti förklarar Storbritannien krig mot Tyskland. Krigsförklaringen hade kanske
kommit även om Belgien inte invaderats. Britternas och fransmännens planer för flottan
var nämligen nära samordnade.
1917 bröt revolutionen ut i Ryssland. Tyskarna utnyttjade förvirringen och tyska
trupper trängde långt in i Ukraina. Det nya ryska ledarna ville ha ett snabbt slut på
kriget och slöt fred 1918 med Tyskland i Brest-Litovsk. Fredsavtalet var mycket
ofördelaktigt för Ryssland. Enligt freden fick Tyskland i praktiken kontrollen över ett
stort område i öster inklusive städerna Warszawa, Vilnius och Riga. Avtalet avslöjade
en tysk dröm om att kraftigt utöka rikets gränser österut.
När kriget till lands körde fast i ett skyttegravskrig försökte såväl Storbritannien som
Tyskland tvinga fram ett avgörande till havs. Tyskarna försökte med sina ubåtar sänka
alla skepp som antogs vara på väg till Storbritannien. Detta totala ubåtskrig var en av
orsakerna till att USA 1917 gick in i kriget på Storbritannien och Frankrikes sida.
Många amerikanska fartyg sänktes nämligen av tyska ubåtar. Viktigare var antagligen
att USA givit britter och fransmän stora lån. Segrade Tyskland var risken stor att
pengarna aldrig skulle betalas tillbaka.
1916 dödades ungefär 700 000 man i slaget vid Verdun
Vid floden Somme stupade omkring 1,1 miljoner unga män
Västfronten – Frankrike , Tyskland
Östfronten – Tyskland , Ryssland
11 november 1918 slutade tyskland fred. Omkring 9 miljoner soldater hade stupat. Över
20 miljoner sårats, och många av dom blev invalider.
Det slutliga fredsfördraget med Tyskland skrevs under i Versailles 1919. Det hade en
stor svaghet: USA vägrade att underteckna. Det innebar i praktiken att det var
Frankrike och Storbritannien som skulle se till att Tyskland följde fredsfördraget. Men
Storbritannien ville inte hjälpa till utan stöd från USA. Frankrike var ensam för svagt
att stå emot Tyskland.
I föredraget fanns dessutom en paragraf som utpekade Tyskland som angripare. Det
väckte vrede hos alla patriotiska tyskar . Hos dem växte en känsla av att de förråtts av
sina politiker ”fått en dolkstöt i ryggen”.
Efter kriget bildades år 1920 Nationernas Förbund. Det var ett internationellt
fredsorganisation som skulle försöka skapa den världsfred som stormakterna i Europa
inte kunnat upprätthålla. NF misslyckades, mycket beroende på att stormakten USA
aldrig gick med. Men förbundet är ändå organisationen som skulle garantera folkens
nationella oberoende och som ville samla alla världens stater gemensamt arbete för
framtiden.
Molotov-Ribben-Trop-pakten = Tyskland, Ryssland icke-angreppspakt
1870-71 Tyskland vinner Alsace och Lorraine
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards