Denna plan som Tyska hade var den att de skulle försöka slå ut

advertisement
Tusentals döda i Verdun. vad gör Frankrike?
Tyskland gör upp planer om att
attackera Frankrike med allt de
har. Kommer Frankrike att göra
motstånd, eller kommer de fly
från de tyska vildingarna? Den
tyska krigsplaneringen för ett
eventuellt krig på två fronter.
Denna plan som Tyska hade var den att de
skulle försöka slå ut Frankrike så snabbt som
möjligt, och därefter samla sina trupper för att
försöka gå ut mot Ryssland. Detta stordåd blev
utarbetat
av
den
tyske
generalstabschefen Alfred von Schlieffen från
den Tyska fronten. Tyskarna antog nämligen
att Tsarens jätterike skulle behöva lång tid på
sig för att kunna mobilisera tillräcklig styrka
för att kunna utgöra ett hot mot Tyskland.
Alfred von Schlieffen plan för att kunna slå ut
Frankrike så snabbt som möjligt var den att
med sina flottor stänga ner Paris kuster. Så att
inga flottor med mat och resurser kunde
komma fram till Frankrike. Planen var den att
svälta Frankrike så att deras soldater inte skulle
kunna fortsätta striden. Därför utgick den tyska
krigsplanen för just den händelse av att
Tyskland anfölls på två fronter från en
nordligare angreppspunkt. Gällande Belgien
bad Tyskland om fri lejd för att möta
Frankrike. När svaret från Belgien blev avslag,
kunde tyskarna inte omgående ändra sin
planering och tvingades ur sitt perspektiv att
även anfalla Belgien. Belgien nekade även all
form av hjälp till Frankrike. Belgien har föråt
Frankrike för att själva strida mot Tyskarna.
Emellertid grupperade den Tyska offensiven
västerut medans två Ryska arméer ryckt in i
Tyskland. Därefter inledds i Frankrike en
kapplöpning till havet varvid Tyskar,
Fransmän och Britterna försökt kringränna
varandra, tills de nådde Engelska kanalen vid
Niewpoort i Belgien. Nu gick det inte längre
att kringränna varandra - från gränsen till
Schweiz upp till Flanderns kust grävde
arméerna ned sig iskyttegravar och kriget blev
statiskt. På denna sträcka på 50 mil
fanns omkring 7 miljoner soldater samlade
längs ett smalt frontområde. En liknande
truppkoncentration har aldrig överträffats och
kommer nog aldrig att göra det igen.
Tysklands plan funkade inte vilket gjorde så att
de var tvungna att börja om från början med en
ny plan. Planen var att först försöka erövra ett
specifikt område, därefter skulle Frankrikes
återerövringsförsök kosta så pass mycket blod
att Frankrike skulle behöva dra sig ur kriget.
Att valet föll på den starkt befästa gränsstaden
Verdun var ingen slump. För det första hade
stadens befästningar rykte att vara ointaglig,
den låg dessutom strategiskt placerad ifall ett
riktigt genombrott av fronten skulle inträffa
och dessutom saknades brittiska trupper i
området. Tyskarna hade erhållit information
om hur brittiska och franska officerare inte
kom överens. Och någon gemensam chef för
västfronten
saknades.
Dåvarande
general Joseph
Joffre
var
fransk
överbefälhavare och Douglas Haig brittisk
dito. Joffre menade att en gemensam
överbefälhavare måste vara fransman, eftersom
man befann sig i Frankrike. Det var emellertid
otänkbart för Haig och dennes brittiska
kollegor
att låta
brittiskastyrkor
stå
underfranskt befäl. Falkenhayn hoppades
därför även att den första tyska storoffensiven
på västfronten sedan krigets inledning, skulle
öka misstron mellan franska och brittiska
generaler. Detta genom att koncentrera sig
helfranskt försvarsområde, vilket Verdun var.
Men anfallets främsta mål var att nöta ut och
decimera den franska armén och samtidigt
hålla nere sina egna förluster.
All information i denna artikel har vi från ”JournelLovers” fått från en av de franska
soldaterna under slaget.
Download