integrationen ww2 till cirka 1960 kan ses som ett

advertisement
INTEGRATIONEN WW2 TILL CIRKA 1960 KAN SES SOM EN
PROCESS MED OLIKA DELAR:
Ekonomisk del
 ERP (Marshalhjälpen): juni 1947
 Benelux-ländernas ekonomiska union skapas: 1947
 OEEC: april 1948 (blir OECD 1961)
 Schumanplanen: maj 1950 leder fram till:
 ECSC (European Coal and Steel Community) = Europeiska Kol- och
Stålunionen (Be-Ne-Lux, Fra, It, Västtysklan): 1951/52
 Romfördraget 1957
 EEC=Europeiska Ekonomiska Gemenskapen: 1957
Politisk del
 Zürichtal: 19 sep 1946: Churchill talar om integrationen och efterfrågar ett
”Europas Förenta Stater”
 Europakongressen i Haag maj 1948: 750 statsledare samlas, en hel del
federalister. Detta leder till Europarådet:
 Europarådet: maj 1949
 Romfördraget, de Sex: 1957
1. EEC, European Economic Community = EEG, Europeiska Ekonomiska
Gemenskapen: 1958. Ekonomiskt samarbete, gemensam marknad
2. Euratom: poola kärnkraftsindustrin
Säkerhetspolitisk del
 Dunkirkavtalet: 4 mars 1947: mot Ty
 Trumandoktrinen: 12 mars 1947: ”beskydda fria länder”
 Brusselpakten: mars 1948 om kollektivt självförsvar (SB, Frankrike, Be-NeLux) följs sedan av förhandlingar som leder till:
 Nordatlantpakten: 1949: stater i Västeuropa söker och får militärt bistånd
 Plevenplanen 1950 (Fra): förslag om europeisk armé, senare kallad EDC,
diskussioner pågår 1952-54. Avvisad av Fra 30 aug 1954
 Västeuropeiska unionen 1955: Västtyskland medlem
 Västtyskland med i NATO 1955
Download