Våra dörrar är testade och uppfyller olika krav beroende på vad de

advertisement
Våra dörrar är testade och uppfyller olika krav beroende på
vad de ska användas till.
Typgodkännande
Brandklassning
Samtliga dörrar i vårt sortiment är brandklassade och Typgodkända av SP
Certifiering.
Vi har dörrar med olika brandklasser EI30, A60 för säkerhetsdörrar och även
branddörrar med brandklass A120 där man vill ha dörrar som står emot brand
länge.
Brandgastäthetsklass
Flera av våra dörrar uppfyller brandgastäthetsklass Sa och Sm
Ljudklassning
Vi har dörrar med ljudklass R´w 35 dB och R´w 40 dB i vårt sortiment.
På dörrbladets bakkant sitter ett märke som talar om vad dörren har för
brandklass, brandgastäthetsklass och ev. ljudklass. På märket ska ett
Typgodkännandenummer vara angivet.
Dörrar som är brandklassade och Typgodkända ska vara märkta med aktuell
brandklass och vara försedda med SP gaffelmärke som är en garant för
kvalitet.
Det innebär att förutom våra egna kvalitetskontroller gör SP certifiering
kontroller hos oss.
Säkerhetsklassning
CE-märkning
Vår säkerhetsdörrar är
provade och klassade
RC3 enligt SS-EN 1627.
Vi har certifierat våra dörrar
hos SBSC. På dörrbladets
bakkant sitter en dekal som
visar att dörren uppfyller
kraven för säkerhetsklassning.
På skylten ska det framgå ett
certifieringsnummer, och på
dörrar certifierade av SBSC
sitter även det välkända ögat
från Stöldskyddsföreningen.
Säkerhetsklassade dörrar kan
även vara certifierade genom
SP.
Våra ytterdörrar är CEmärkta enligt SS-EN
14351-1 och förses med
en etikett i bakkant som
deklarerar provade
egenskaper.
Download