Total IN och Total IN Bas Tjänster för ankom

advertisement
Newsletter
Programleverantörer
Total IN och Total IN Bas
Tjänster för ankommande betalningar
Nordea erbjuder två helhetslösningar
för ankommande betalningar med en och samma
filtyp – Total IN respektive Total IN Bas.
Med Total IN eller Total IN Bas får företaget en
sammanhållen redovisning med samtliga ankommande betalningar, oavsett om det är PlusGiro-,
Bankgiro- eller utlandsbetalningar. Betalningarna
redovisas i en och samma fil, vilket ger möjlighet till
automatisk avstämning av kundreskontran.
Alla tillgängliga uppgifter om samtliga betalningar,
inklusive dokumentbilder, redovisas även via
Internet. Företaget kan enkelt ta fram underlag (t ex
betalarens namn och adress, om sådan uppgift
finns, eller bilder av PlusGiroinbetalningskort och
bankgiroavier) för manuell avstämning av de betalningar som inte kunnat prickas av automatiskt.
Företag som ansluter sig till Total IN eller Total IN
Bas får också tillgång till en enhetlig supportfunktion för alla ankommande betalningar.
Mars 2008
Filöverföringstjänster
Nyheter i Girolink Internet
Nu finns det möjlighet att nå Total IN/Total IN
Bas Internetredovisning samt Girovision via
Girolink Internet.
Företag som använder Girolink Internet för att
hämta och sända filer kan nu arbeta vidare i flera
tjänster under samma inloggning.
Två nya menyval, Total IN/Total IN Bas respektive
GiroVision, har tillförts i Girolink Internet. Klickar
användaren på Total IN/Total IN Bas öppnas ett nytt
fönster där det går att jobba vidare med Internetredovisningen för Total IN/Total IN Bas. Klickar
användaren på GiroVision öppnas ett nytt fönster
med GiroVision. Åtkomst till respektive funktioner
får användaren via avtal om Total IN, Total IN Bas
respektive GiroVision.
Ny målgrupp
Total IN vänder sig i första hand till stora betalningsmottagare medan Total IN Bas är anpassat för
företag med mindre transaktionsvolymer.
Tjänsten Total IN Bas har redan börjat säljas till kunder.
Förutsättningar för kunden:
• Ett PlusGirokonto i svenska kronor
• Något av Nordeas kommunikations-gränssnitt, t ex GiroLink
Internet
• GiroLink Internet eller GiroVision för att komma åt
Internetredovisningen
• Kundens ekonomisystem måste ha stöd för att ta emot och läsa
in filtypen för Total IN/Total IN Bas
Dokumentation
Postbeskrivning samt frågor och svar uppdateras
inom kort på www.plusgirot.se på fliken för programleverantörer.
Corporate eGateway
Det är nu möjligt för kunder i Nordea Corporate
eGateway att prenumerera på system status meddelanden. I brev ombeds kunderna att teckna sig för
den typ av meddelande man önskar.
Från och med slutet av juli 2008 kommer detta att
vara enda sättet att få system status meddelanden
på från Corporate eGateway.
Frågor kan ställas till:
Nordea Corporate eGateway Service Support
Phone: +46 31 771 69 75
E-mail: [email protected]
>>>
Programleverantörer
Mars 2008
Ny kortläsare ersätter
engångskoder
Ny säkerhetslösning för svenska nätbankskunder.
De gamla engångskoderna ersätts av kortläsare som
genererar tidsbegränsade koder.
Den nya säkerhetslösningen bygger på en internationell standard som utvecklats av Visa/MasterCard.
”Genom att införa denna får vi en mer mångsidig
lösning som ger ett förbättrat skydd mot framtida
hot”, säger Ingemar Borelius, chef för nätbanken i
Sverige.
Effektivt skydd mot brott
”Det finns två skäl till denna förändring.
Den ena är att vi inför en helt ny nätbank där vi ser
över samtliga tekniska lösningar. Det andra skälet är
att många bankers kunder är har blivit lurade av
bedragare. Den nya lösningen get ett effektivt skydd
mot sådana brott.”
Kortläsaren används tillsammans med
MasterCard eller Visa-kort från Nordea, du använder
samma PIN-kod som i uttagsautomaten. Du kan
använda kortläsaren för din e-legitimation, och från
och även använda den för att godkänna kortbetalningar på Internet.
Kortläsaren infördes redan i november förra året i
mindre skala.
”Vi skickar nu successivt ut läsarna till alla
kunder som nyttjar engångskoder. Vi beräknar att de
flesta kunderna ska ha fått de nya läsarna till sommaren”, säger Ingemar Borelius.
Anställda hos företag och organisationer som
använder e-legitimation på kort för inloggning kan
byta till den nya kortläsaren, men nuvarande kortläsare kommer att fungera även i fortsättningen.
Den nya kortläsaren skickas endast ut till kunder
som tidigare använt engångskoder.
Kunder med PlusGirots kort och dosa berörs inte
alls av den nya säkerhetslösningen.
Hur säkert är det att
handla med kort?
Kortbedrägerier kostar inte bara bankerna stora
pengar utan vållar samtidigt åtskilliga bekymmer
för den som drabbats. För att komma till rätta med
problemet har kortföretagen tillsammans med bankerna tagit initiativ till en rad åtgärder.
Den kanske viktigaste utvecklingen inom kortindustrin under de senaste åren är övergången till EMV
(Europay MasterCard Visa). EMV är en chipbaserad
internationell kontokortsstandard som Visa och
MasterCard utvecklat i syfte att minska kortbedrägerierna. Det blir allt vanligare att butiker och andra
säljföretag skaffar kortterminaler som läser chipet på
kortet istället för magnetspåret. Detta i kombination
med att kortinnehavaren själv knappar in sin personliga kod (PIN-kod) och därmed aldrig lämnar
ifrån sig sitt kort, ökar säkerheten mot bedrägerier
på stulna kort och minskar risken för skimming.
Både som säljföretag och kortinnehavare ska man
känna sig trygg med att använda kort som betalningsmedel.
Nordea Bank AB (publ)
Retail Corporate/CM Sales
105 71 Stockholm
Ansvarig utgivare:
Elvy Grahn
2
Tel +46 8 614 70 00
Tel +46 8 534 91 772
[email protected]
Retail Corporate/ CM Sales
Download