File

advertisement
Årsmötesprotokoll för IK Stänkaren
18 mars 2005 på Gitarrvägen 14.
§ 1. Mötet öppnades i Gitarrens vallabod.
§ 2. Dagordningen fastställdes och glögg intogs.
§ 3. Ulla eller möjligen Bengt valdes till mötesordförande. Alldeles säkert är att
jag vart vald till sekreterare.
§ 4. Protokolljusterare till lika rösträknare valdes Hanna och Kaj.
§ 5. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2004. Godkänns och
arkiveras på Riksidrottsförbundet i Stockholm.
§ 6. Någon revisionsberättelse har inte hörts, möjligen senare på natten.
§ 7. FRIHET från ansvar beviljades alla medlemmar.
§ 8. Särskilda insatser säsongen 04/05.
Hr. Iceman bördig från Hedemora företog en lång och strapatsrik resa till
det Kinesiska Vasaloppet. Där han omsatte IK Stänkarens filosofi i praktisk
handling. Därigenom blev en förebild för andra utövare.
§ 9. Fastställande av medlemsavgifter. Osäkerhet råder angående avgiftens storlek
och fördelning över tiden. Avser fastställandet 3 flaskor wisky för 3 personer
under 1 verksamhetsår eller 3 flaskor/3 pers. varje gång vi träffas?
§ 10. Styrelsen informerade om skulder till firman Tony Pölder.
Stämning av Mr. Bean. Anlitade jurister är Uppsalas Olle Wijk, Borlänges
Anders Karls.
Spårmastjin (Färnesstavning) flyttas från Lugnet till Uppsala Gipen 20/10.
Till nästa års våg i Hemus behövs flaggor, pastiller och talstrut.
§ 11. Övriga frågor;
Årets upptakt/skidting kommer genom Bengts försorg att läggas i Engelsberg.
17-18 sep. silltur till Skejtnäs, vad blev det av den?
Presentation av Icemans träningsprogram. Sekreteraren gick i spin på detta
program.
§ 12. Årsmötet slutade i full kaos, så årsmötet kunde inte avslutas på vederbörligt sätt.
Vid protokollet
Kajsa Johansson
Download