NMI 2010 - Musikalliansen

advertisement
New Music Incubator
Mellan den 11-16 april sammanför New Music Incubator tjugo professionella musiker och tonsättare från
Sverige och Storbritannien. Under fyra dagar kommer de tillsammans att komponera och uppföra nya
musikaliska verk. Varje kväll sker alltså nya uruppföranden. Konserterna utvärderas och diskuteras noga efteråt.
I början av september återsamlas sedan gruppen för repetitioner på Guildhall School of Music and Drama i
London och avslutar projektet med en offentlig konsert på Café Oto.
Deltagarna kommer från olika områden av den nutida musikens stora palett; alltifrån orkestertonsättare och
kompositionsprofessorer till laptop- och performanceartister. Alla deltagare kommer att både komponera och framföra
musik samt växla mellan olika roller under veckans gång. För att ytterligare öka den konstnärliga bredden är två
koreografer/dansare – Anna Koch och Marie Fahlin – med som deltagare.
Ingen konstnärlig ledning eller lärare finns, varje deltagare förväntas vara en självständig konstnär som på egen hand –
och i samtal med andra – kommer fram till vad han eller hon vill utveckla. Däremot finns Martin Q Larsson och Jan
Hendrickse med på plats som projektledare för att överse arbetet och se till att alla deltagare får plats att utvecklas.
Om New Music Incubator
New Music Incubator är ett samarbete mellan PRS for Music Foundation, Svensk Musik AB, Musikalliansen och
Göteborgs Universitet.
-Syftet med New Music Incubator är att ge professionella musiker och tonsättare möjlighet att att bygga upp
transnationella nätverk, stiga utanför sina vanliga sammanhang, och att lära av tvärkulturella samarbeten. Musik är,
kanske mer än någon annan konstform, ett internationellt språk och vi är angelägna om att bygga fler internationella
kontakter för dem som flyttar fram musikaliska gränser och skapar nya verk, säger Stina Westerberg, VD för Svensk
Musik AB.
– Eftersom PRS for Music och STIM redan arbetar tillsammans om ett nytt datasystem till musikskaparnas fromma, visar
detta initiativ hur de båda organisationerna kan arbeta tillsammans för att stödja musiker och tonsättare i varje fas av
deras kreativa utveckling. Det ska bli oss ett nöje att samarbeta med Svensk Musik och Musikalliansen för att stödja en
mycket begåvad grupp av kreatörer och artister, säger Vanessa Reed, Co-Director för PRS for Music Foundation.
Ansvariga
Martin Q Larsson är tonsättare och musiker, styrelseledamot i Föreningen Svenska Tonsättare, och uppfinnaren av
New Music Incubator.
Jan Hendrickse är tonsättare, improvisatör och ljudkonstnär. Han undervisar på The Guildhall School of Music &
Drama och är Artist in Residence för ACME studios i östra London. Han har lett kurser och professionella
utvecklingsprojekt för ett brett utbud av konstorganisationer, arenor och orkestrar över hela världen.
Deltagare
UK
Sverige
Kerry Andrew – voice / composer
Ignacio Agrimbau - composer
Adam Gorb - composer
Larry Goves – composer
Stuart King - clarinet
Leon Mitchener – piano
Claudia Molitor - composer
Gabriel Prokofiev - composer / DJ
Bill Thompson - sound artist
Jessica Curry – composer
Bjorn Eriksson, sound artist
Marie Fahlin, dance / choreography
Sareidah Hildebrand, flute
Pascal Jardry, guitar
Sofia Jernberg, voice
Anna Koch, dance / choreography
Per Magnusson, composer / laptop
Anne Pajunen, performance artist
Mattias Rodrick, cello / electric cello
Lisa Ullén, piano
Download