forskare berättar – en ny föreläsningsserie

advertisement
E
I
R
E
S
S
G
N
I
N
S
Ä
L
E
R
Ö
Y F
N
N
E
–
R
A
T
T
Ä
R
E
B
FORSKARE
För alla intresserade av barn och ungas
utveckling och inlärning!
Fre 6 sep kl. 16.30 • Biblioteksscenen, biblioteket
Lars Lilliestam
Musik i människors liv
Ingår i Kristianstads Bokfestival
Tors 3 okt kl. 17.00 • Konserthuset Kristianstad, sal E3
Alf Gabrielsson
Alf Gabrielsson är professor emeritus i psykologi vid Uppsala universitet och ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien. Han har särskilt intresserat sig för musikpsykologi, d v s frågor om hur människor upplever och reagerar på musik. Ett stort
forskningsprojekt om detta har sammanfattats i boken Starka musikupplevelser
- Musik är mycket mer än bara musik (Gidlunds förlag, 2008 samt ny upplaga i
pocketform 2013; engelska utgåva på Oxford University Press, 2011).
Foto privat
Lars Lilliestam är sedan 2002 professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet
och har arbetat som universitetslärare och forskare sedan 1975. Hans specialområden och huvudintressen är modern musikhistoria, rock, blues, jazz och visa,
musiksociologi och kulturteori. På senare år har hans forskning kretsat kring vad
människor gör med musik och vad musik gör med människor, vilket resulterat i ett
allt större intresse för sambandet musik och hälsa. Lars har skrivit boken Musikliv
(2009) och även Musiken och jag (i samarbete med Thomas Bossius, 2011).
Tors 14 nov kl. 17.00 • Konserthuset Kristianstad, sal E3
Bo Nilsson
Bo Nilsson är filosofie doktor i musikpedagogik och har arbetat som universitetslärare sedan början av 1990-talet. Bo disputerade 2002 på avhandlingen Jag kan
göra hundra låtar – Barns musikskapande med digitala verktyg. Sedan 2002 är han
universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Hans specialintressen
är barns musikaliska kreativitet – med eller utan digitala verktyg – populärmusik
i skolan och musik och funktionsnedsättning. Bo är sedan 2012 commissioner i
den internationella Commission for Music in Special Education, Music therapy, and
Music Medicine.
Producent: Anna-Carin Fogelqvist,
Projektledare inom Utveckling barn & unga
tel. 0705-92 52 01
Fri entré, ingen föranmälan.
Ca 50 minuters föreläsning.
www.musikisyd.se/forskareberattar
Forskare berättar arrangeras av Utveckling barn & unga; ett regionalt utvecklingscentrum som drivs
av Musik i Syd med stöd av Kristianstads kommun.
Download