GAF - Symtom

advertisement
Bedömningsblankett till GAF-film
Enhet:
Arbetat antal år i psykiatrin:
Yrke:
Hur ofta använder du GAF kliniskt?
Varje vecka eller mer
Någon gång i månaden
Mindre än en gång per månad
Skattat GAF tidigare:
Ja
Nej
Hur många GAF-skattningar har du gjort?
Ca:………………………………………….stycken
Bedöm hur mycket du instämmer med
följande påståenden
GAF-skattningen är för mig ett bra hjälpmedel för planering av behandlingsinsatser
Vi borde använda fler bedömningsinstrument för att följa upp resultatet av
behandlingen
Jag gör mitt yttersta för att göra bra GAFskattningar
GAF-skattningen ger mig som behandlare
viktig kunskap
En GAF-skattning är en bra indikator på
psykisk ohälsa
GAF Symtom
Inte
alls
I liten
grad
Måttligt
GAF Funktion
I hög
grad
helt
GAF aktuell
Fall1
”Sven”
Fall 2
”Inger”
Fall 3
”Bengt”
Fall 4
”Inger på jourmottagningen”
Fall 5
”Malin”
Fall 6
”Anna söker hjälp”
Fall 7
”Anna - avslutningssamtal”
Fall 8
”Jenny – Första besök”
Fall 9
”Jenny – Efter behandling”
©Psykiatrins Utvecklingsenhet i Dalarna
GAF-filmsprojektet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards