Cisco Jabber för Windows 9.7 Snabbstartsguide

advertisement
Cisco Jabber för Windows 9.7
Snabbstartsguide
Egna statusmeddelanden
Chattfönster
Obs: Det här dokumentet kan innehålla funktioner eller kontroller
som inte är tillgängliga vid användning av Cisco Jabber för
Windows som du använder.
Chattfönstren kan även innehålla kontroller för att:
• Lägga till personer i kontaktlistan
• Inleda ett onlinemöte
• Dela ditt skrivbord
• Inleda ett telefonsamtal
Huvudfönster
1. Menyrad
6. Missade samtal
2. Statusmeddelande
7. Röstmeddelanden
3. Sök- eller
samtalsrad
8. Möten
4. Kontakter
9. Egna grupper
5. Chattrum
10. Telefonkontroller
Du kan skriva upp till tre egna statusmeddelanden för varje
tillgänglighetsstatus.
Sätt markören i statusmeddelandets fält och skriv ditt nya
statusmeddelande.
Chattfönstren innehåller:
• Sök- eller samtalsraden
• Flikar för flera chattar
• Kontaktbild och tillgänglighetsstatus
• Chattkontroller
Samtalshistorik
Chattkontroller
Fliken Samtalshistorik visar en lista över de senaste
samtalen och missade samtal. Dra markören över knappen
Återuppringning om du vill ringa tillbaka efter ett missat
samtal.
Högerklicka på de objekt i din samtalshistorikslista om du
vill radera dem.
Använd chattkontrollerna för att:
• Ta skärmbilder
• Överföra filer
• Använda smileys
• Justera typsnittets storlek och färg
• Lägga till deltagare för att skapa gruppchattar
• Ta ut fönstret så att chatten visas i ett nytt fönster
Samtalskontroller
Med samtalskontrollerna kan du göra följande:
• Använda helskärm
• Visa vy av dig själv
• Öppna en knappsats och skriva in siffror
• Stänga av ljudet
• Öppna följande tillkommande verktyg:
– Låt samtal vänta
– Överför samtal
– Slå ihop samtal
– Skapa konferenssamtal
• Avsluta samtal
Inkommande samtal
Ringa upp
Röstmeddelanden
Telefonkontroller
När du får ett inkommande samtal kan du svara med ett
chattmeddelande, besvara samtalet eller avvisa samtalet.
På fliken Röstmeddelanden kan du öppna, spela upp och
hantera dina röstmeddelanden.
Högerklicka på röstmeddelandena för att radera dem eller
ringa tillbaka.
Med telefonkontrollerna kan du välja en tillgänglig
telefon och ställa in vidarekoppling av samtal
Samarbetskontroller
Anm.
Du kommer att se aviseringar i huvudfönstret när
du missar samtal eller får nya röstmeddelanden.
För att ringa folk kan du:
• Skriva personens telefonnummer i sök- eller
samtalsraden
• Högerklicka personens namn i kontaktlistan
• Välja ikonen Samtal i ett chattfönster med användaren
Huvudkontor Nordamerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Cisco, Cisco Systems, Cisco-logotypen och Cisco Systems-logotypen är registrerade varumärken som
tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i vissa andra länder. Alla andra
varumärken som nämns i dokumentet eller på webbplatsen är egendom som tillhör sina respektive
ägare. Användning av ordet partner betyder inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något
annat företag. (0705R)
© 2013 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.
Download