Software Defined Networking - den nya normen för ditt nätverk!

advertisement
Software Defined
Networking - den nya
normen för ditt nätverk!
Mats Mägiste, Cygate
© 2011
2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Connect
1
Vem äger kunden och var finns
tekniken ?
Vem äger kunden och var finns
tekniken ?
SDN ---- SDDC
By creating an abstraction layer above Cisco’s three major Cisco operating systems,
the onePK application-hosting environment lets customers make hardware rewrite
without having to change their customized network applications. OnePK allows
access to the data path, policy, routing, element properties, topology discovery, and
CLI.
• Strata XGS
• BCM88600
Skillnader - Likheter
• Openflow Flödestabeller för packet forwarding och routing
• Cisco One (One PK) API för mer än Openflow
Tillämpningar för SDN
• Säkerhetslösningar med detaljstyrning
• Redundans mellan datacenter
• Provisionering av datacenter
• Disaster recovery
SDN som plattform
• Alla vill ha kompletta lösningar……
• SDN är inte en lösning, det krävs att man bygger tillämpningar som utnyttjar
plattformen
• Vmware Clouddirector skulle kunna vara exempel på tillämpning
• VXLAN (Cisco,Arista,Vmware) tunnlingslösning för virtualisering över bef. nätverk
• NVGRE (Microsoft,Dell,Intel)
Är SDN som kall fusion ?
• SDN referenser är just nu ofta case som vi vanliga dödliga inte känner igen oss i.
Problem blir lösta som vi inte har.
• SDN är snarare som SNMP på steroider
• ASIC integration kommer ge dom fina funktionerna men även mer proprietära
protokoll
• FPGA
Tack!
Nästa punkt på agendan startar 16.05
Breakout-pass
Cisco
Ditt val samt plats för ditt breakout-pass finns på din
personliga agenda, på baksidan av din namnskylt.
© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Connect
11
Download