Dataprogram i Resursrum

advertisement
Dataprogram i Resursrum
Abbyy FineReader
Programvara för att skapa redigerbara och sökbara elektroniska filer från skannade
dokument, PDF-filer och digitala fotografier. Med Abbyy FineReader får du möjligheten
att låsa upp data i dokument och bilder och förvandla dem till hanterbar och åtkomlig
information.
Amis
För att läsa Daisy-talböcker i dator krävs ett läsprogram. Amis är ett internationellt
utvecklat program som kan laddas ned gratis.
Dolphin EasyProducer
Program för att på ett enkelt och effektivt sätt framställa Daisy-böcker från en text med
hjälp av talsyntes. Omvandlar enkelt en text från Word till en Daisy-bok med struktur.
Gustavas ordböcker
Svensk och engelsk ordbok. Ord, uttryck, synonymer, exempel, fraser och främmande
ord. I dessa ordböcker hittar man ord även om man råkar stava dem fel.
Saida
Saida är ett hjälpprogram som föreslår ord medan man skriver. Med en enda
tangenttryckning kan man välja ett ord från en förlagslista i programmet.
Screen Ruler
Lägger en remsa över textraden som då kan förstoras och byta kontrast.
SpellRight
Rättstavningsprogram på engelska.
Stava Rex
Rättstavningsprogram för svenska. Programmet är utvecklat för dyslektiker men
används även av andra med läs- och skrivsvårigheter.
Zoomtext
Förstoringsprogram med inställbar förstoring mellan 1,25 och 36 gånger. Textutjämning
för alla färger. Bra inställningsmöjligheter för mus och skrivmarkörer. Texter upplästa
via talsyntes.
Download