Del 1 - Vecka 5

advertisement
Del 1 - Vecka 5
Svenska
Dags! sidan 12 till sidan 15, ej extraknäcken!
Rätta när du är klar! Visa mig!
Svenska Veckans ord
Skriv orden i din TEMA-skrivbok
Grön och blå (8 ord)
tvärstrimmiga muskler, glatta muskler, skelettmuskler, vilopaus, automatiskt, utsträckt, en
sena, stretching
För Röd och Svart (10 ord)
tvärstrimmiga muskler, glatta muskler, skelettmuskler, vilopaus, automatiskt, utsträckt, en
sena, stretching, biceps, triceps
Grönt: 8 ord, Du ska kunna stava ordet och veta vad det betyder
Blått: 8 ord, Du ska kunna stava ordet och veta vad det betyder, kunna sätta in ordet i en
mening muntligt
Rött: 10 ord, Du ska kunna stava ordet och veta vad det betyder, kunna sätta in ordet i en
mening skriftligt
Svart: 10 ord, Du ska kunna stava ordet och utförligt beskriva vad ordet betyder samt kunna
sätta in ordet i en mening skriftligt
Matte
Räkna i din mattebok
Grönt: 1322-1325, 1330-1331, 1363-1365
Blått: 1322-1325, 1328-1331, 1363-1367
Rött: 1322-1325, 1332-1337, 1369-1372
Svart: 1322-1325, 1332-1340, 1369-1375
Matte
Gör veckans kluring på sidan 251 (Läxa 3), skriv i din mattebok
NO
Läs i biologiboken s.14-15 och gör tre egna frågor till texten. (skriv i din temabok)
Mål
Jobba med ett av dina mål i minst 15 minuter
Valfritt 20 min
Hitta på en valfri uppgift och gör den under 20 minuter
Du måste ha gjort alla uppgifter på del 1 innan du får valfritt!
Del 2 - Vecka 4
Svenska
Leta upp en rolig nyhet och berätta den…
Leta på www.aftonbladet.se eller www.markbladet.se eller www.expressen.se
Grönt: kunna berätta för en kompis
Blått: kunna berätta för en kompis, med lite inlevelse
Rött: kunna berätta inför klassen med inlevelse
Svart: kunna berätta inför klassen med stor inlevelse
Bild
Grönt: Kalkylera bilden
Blått: Måla av den
Rött: Gör en egen bild med skuggning
Svart: Gör en egan bild med avancerad skuggning
Matte
Gör en egen matteuppgift på ett vitt A4-blad.
Gör en uppgift om vikt!
Visa hur du har räknat ut talet och skriv svaret på baksidan
Grönt: Enkel uppgift med egen ritad bild
Blått: Lite mer utförligt uppgift med egen ritad bild
Rött: Svår och utförligt uppgift med bild från nätet
Svart: Svår och utförligt uppgift med bild från nätet där du förklarar
hur man kan lösa uppgiften på minst två olika sätt
NO
Måla 20 min på din bild - kroppen.
(Den som vi mäter vår egna kropp och målar på det stora vita pappret)
Är du klar kan du kryssa för att du gjort denna uppgift!
Forskning
Forska om en av dina saker som du valt, minst 20 min
Använd forsknings mallen!
Mål
Jobba med ett av dina mål, minst 15 min
Valfritt
När du är klar med alla uppgifter får du välja att göra något som du gillar.
Kom fram och prata med mig innan du börjar!
Download