Sommar- musik från nordvästra Skåne

advertisement
Sommarmusik från
nordvästra
Skåne
SOLFÅNGAREN I MARIASTADEN | CAFÉ GÄSTFRIHET
”
Vila i nåden
– skapa i världen
EN MEDARBETARE KOM HEM och rapporterade från en
kyrklig kommunikationsdag. En av föreläsarna hade
talat om behovet av varumärken och igenkännande
formuleringar. Ge bilden av saltvattenstänk eller fjällvidder och man vet genast vilken ölsort det handlar om.
Svenska kyrkan hade i början av seklet en sådan formel. ”En kyrka som människor har en positiv relation
till och känner glädje över att tillhöra”. Hopp, närvaro,
öppenhet. Jag tyckte väl att det var rätt hyfsat uttryckt.
Vår biskop Antje uppmärksammade dock för några år
sedan att meningen nog var lite slätstruken och utan
stuns. Att det inte sa så mycket… Att det lika gärna
kunna gälla för en bostadsrättsförening eller en
bouleklubb!
Så hon initierade en stiftsomfattande visionsformuleringsprocess med kyrkoråd, arbetslag,
samtalsgrupper och alla som ville dras in. Som
kontraktsprost var jag med och tänkte.
TILL SLUT, efter många tankar och filande på
formuleringar, hamnade visionen i orden
”Bottna i nåden – skapa i världen”. Som
lutherskt skolad präst i ryggmärgen, ända
från barndomen i
Västra Broby, så ligger
den helt rätt. Vi är alla älskade av Gud sådana vi är
och det får vi lita på. Så får
vi använda kärleken och
glädjen vi fått av Gud till
att göra gott i vår vanliga
vardagsvärld, arbeta och älska.
Till skillnad mot mig, så hade föreläsaren på kommunikationsdagen lite
svårare att förstå på direkten. Jag vet inte om han
använde begreppet ”kyrkiska”, men han signalerade
det i alla fall. Ack ja!
KÄRA HELSINGBORGARE, hur ska man uttrycka sig så att
alla förstår? Så att (nästan) alla säger ”aha, så bra!” Å
andra sidan måste följdfrågan få bli: måste allting förstås på omedelbart? Kan det inte få finnas ord och
tankar som man måste ge sig tid att grunna på? Eller
är jag helt antikverad när jag hävdar eftertankens
betydelse och att det faktiskt kan vara bra att rent av
UTGES AV
SVENSKA KYRKAN
HELSINGBORG,
BOX 1453,
251 14 HELSINGBORG
Ansv utgivare:
Anders Ahlberg
I redaktionen:
Kontraktsprost Gudrun Erlanson,
Karin Fors, Lars Holmqvist
Kent Kvist, Magnus Näsström
Josefine Sjöqvist och Jacob
Sunnliden
Omslag:
Jacob Sunnliden
problematisera? Om man närmar sig kristendomens
grunddokument, bibeln, så måste man faktiskt ta sig tid.
Man måste våga vända och vrida. Tänka själv. Stilla sig.
Lyssna till sitt inre och gärna diskutera med andra.
Ett varumärke (egentligen gillar jag inte heller
ordet – evangeliet är ingen produkt eller vara som man
producerar och konsumerar i vanlig bemärkelse) som
alla direkt associerar till och vet vad det handlar om?
”Gud är kärleken… lev i den!” Det skulle kanske alla
kristna kyrkor stämma in i? Inte bara Svenska kyrkan –
fast det kanske inte gör något? Det kanske rent av
finns andra religioner som skulle kunna stämma in?
Är det ok?
Oj, nu blev det besvärligt! Nu får vi nog
ta sommarlov. Och låta
tankarna komma som de
vill och lägga sig till rätta och
kanske ge utrymme för något
nytt och befriande i Guds sommarsol. Vila i nåden, så att man kan
skapa i världen när det blir höst
och arbetstermin igen.
jag fram emot att
ta emot nya medarbetare, fira
härliga gudstjänster (med eller
utan extra musik), se församlingshemmet
Solfångaren i Mariastaden växa
fram, måla plank på landet och
kanske – som vanligt – bränna
axlarna i ett fåfängt försök
att bli brun när man klipper
gräset!
God sommar! Vila i nåden…
TILL DESS SER
Hemsida:
svenskakyrkan.se/helsingborg
e-post:
[email protected]
Produktion:
Berling Press
Tryck: V-tab, Örebro
Grattis
Grattis till Fatima, Christer
och John som vunnit två
biobiljetter var då de risade
och rosade tidningen.
Tack och respons
Både texten om och uppförandet av oratoriet "Från
kors till liv" uppskattades av
våra läsare.
"En komikers samtal med Gud"
uppskattades. Det är kul att
läsa om kändisar relation till
Gud och kyrkan skriver en
läsare, och syftar också på
artikeln om Doreen Månsson.
Ni är alltid välkomna att ge
respons på tidningen antingen
via telefon 042-37 29 06 eller
via mail
[email protected]
GUDRUN ERLANSON
[email protected]
Tyck till den 31 maj och 1 juni!
Ring redaktionen 37 29 06 eller maila [email protected] och säg vad du
tycker. Under torsdagen den 31 maj och fredagen den juni mars mellan klockan 16.00
och 19.00 finns vi vid telefonen. Vi lottar ut biobiljetter till er som ringt och mailat in.
2
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
Earth hour
Den 31 mars släcktes stora delar av
Helsingborg. En manifestation till
politikerna att ta klimatfrågan på allvar. Men också en manifestation för
att vi tillsammans kan förändra och
göra vår planet
till en liten bättre
plats att bo på.
Uppslutningen
var stor och ett
gemensamt
fackeltåg slutade
i S:ta Maria kyrkan. Där hölls en
kort meditativ stund. Helsingborgs
stad har producerat en film kring
Earth hour.
Närmare Gud till dig
I år är det 100 år sedan skeppet
Titanic sjönk. Det sägs att när
skeppet sjönk spelade orkestern
psalmen Närmare Gud till dig. Sista
versen lyder ”Sist, när jag ställa får
uppåt min färd och jag har bakom
mig jordelivets värld, viskar det
än i mig: Närmare,
Gud, till dig,
närmare,
Gud, till dig,
närmare
dig!
I vår psalmbok har den nummer 271.
EN VINNANDE
KOMBINATION
På Familjecentralen Kompassen är leken i full gång. Arian
hoppar studsmatta, Nellie presenterar sin osynliga men lika
fullt närvarande lillasyster – för dagen 8 år, Fridolf är
koncentrerad där han målar sin teckning.
SÅ PLÖTSLIGT byter lekarna inriktning
och dagens gemensamma nämnare i
hitte-på-temat blir leopard. Allt
utifrån en medhavd leopardkostym
till ett vilt leopardjagande. Barnen
tjuter av skräckblandad förtjusning
och turas om att vara den som jagar
de andra. Här blir det tydligt att det
bara är fantasin som sätter gränser.
Scenariot ovan är hämtat från en
alldeles vanlig onsdag, i en alldeles
valig kommunal förskola i Helsingborg. Det som är mindre vanligt med
Familjecentralen Kompassen är att
Svenska kyrkan är representerad
genom barnledare Ann Walldén
Streulis. Hon är med i allt; från att
vara med i leopardjagandet till att ha
sångstund med både profana och
religiösa sånger.
– En vinnande kombination! Vi
från Svenska kyrkan är här som en
extra resurs för mammorna och
barnen men vi når också människor
som vi inte hade nått ut till annars,
säger Ann Walldén Streulis.
– Det är verkligen värdefullt för
barnen när Ann kommer för hon är
så omtyckt av dem, säger förskole-
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
lärare Irene Friberg-Frank. Jag kan
iaktta barnen på ett annat sätt när
jag får denna förstärkning Anns
medverkan gör.
ÖPPNA FÖRSKOLAN är till för barn som
är hemma på dagarna och är således
ett utmärkt sätt för barn att träffa
andra barn. De får lära sig att visa
hänsyn till varandra, tålamod genom
att få vänta på sin tur, en gnutta
ordentlighet när de måste plocka
upp efter sig… ja listan kan göras
lång över fördelarna. Det är även
ett sätt för föräldrarna, för dagen
endast mammor, att ta upp sådant
de undrar över.
– Här har en del av barnen även
tid att öva sig i det svenska språket i
deras egen takt. Och sångstunderna
är populära, omtyckta och uppmuntrande, säger Ann Walldén Streulis.
En liten kille pratade jag svenska
med och han svarade på persiska,
men det var som vi förstod varandra
ändå, skrattar Ann Walldén Streulis.
Så en dag sa han en hel mening på
svenska – helt fantastiskt!
Samtalen med mammorna är lika
viktiga. Ofta byts erfarenheter när
det gäller exempelvis högtidsfirande.
Tal om eventuella olikheter i traditioner och religioner. Men också om
likheter i behov av medmänsklighet
och gemenskap.
Leopardrytandet upphör och
övergår till att de springer tyst i rad
för att hämta sånghuset. Det hus där
katten med alla sångerna bor.
Förväntansfulla 3-åringar sätter sig
sedan i ring tillsammans med sina
mammor.
– Med sånghuset får de lära sig på
ett lekfullt sätt att våga ta plats inför
sina kamrater. Enkelt beskrivet får
de komma och knacka på kattens
dörr, så kommer katten ut med ett
sångkort. Den som får sångkortet
visar de andra barnen bilden samtidigt som han eller hon säger vad
det är. Är det ett lamm så sjunger
vi bä bä vita lamm. När sången är
avklarad får barnet lämna tillbaka
kortet och så är det näste mans tur,
förklarar Ann Walldén Streulis.
Men först ut är det en kristen
sång utan katt och kort, för att följas
av mer profana kända barnvisor.
Lite som miljön jag befinner mig i.
En dos kristen barnledare, en dos
kommunal förskolelärare i ett extraordinärt samarbete i profan miljö.
TEXT OCH FOTO: LOUISE EEK
[email protected]
Kyrka såld för 1 krona
Örja kyrka utanför Landskrona har
stått tom sedan 1996. År 2005
avsakrialiserades den av biskopen,
det vill säga den togs ur bruk för
kristen gudstjänst.
– Vi hade då för avsikt att låta riva
kyrkan men då det kom till omgivningens kännedom så hörde
flera intressenter av sig och ville
köpa den, berättar kyrkoherden
Bengt Karlgren till Kyrkanstidning.
Och nu är den alltså såld till en
familj för 1 krona.
Annorlunda
radiogudstjänst
I mitten av april sändes en
annorlunda gudstjänst från stiftsgården i Rättvik.
Lyssnarna inbjöds att
vara aktiva genom
bland annat facebook och sms.
Prästen Cecilia
Redner och
musikern Kekke
Paulsson ville göra
det möjligt för lyssnarna att vara
aktiva. Psalmönskning via
facebook och böner via sms.
– Om vi på allvar tror att Gud hör
alla böner så hör Gud också sms,
säger Cecilia Redner.
Källa kyrkanstidning.se
3
‹‹
Lyssna på psalmen via koden.
4
HELSINGBORG | AMOS 2-2012
När jag hör trastens klara
sång, när lärkan jublar
dagen lång högt ovan fält
och backar, då kan jag icke
tiga still. Min Gud, så länge
jag är till för livet jag dig
tackar.
Svensk psalm 200:4
HELSINGBORG | AMOS 2-2012
5
MÖTEN,
MATCHER OCH
MINNEN FÖR LIVET
Träningskläderna på och musik i lurarna – där har du Filip Fagerberg, 21 år, en vanlig
vardagsmorgon i London. Löprunda runt Hyde Park? Icke. Filip är volontär i Svenska kyrkan
i London och de dagar han har i uppgift att städa hela huset klär han sig gärna för träning.
NÄR FILIP INTE STÄDAR , arbetar han i
receptionen, svarar i telefon och på
mail och hjälper till i största allmänhet. Pensionärer, körer, familjer och
par i alla åldrar hör till besökarna,
och så kommer en hel del personer i
Filips egen ålder. Många ungdomar
åker till London för äventyrets skull,
i hopp om att hitta jobb och bostad.
Själv fick Filip Fagerberg sitt
uppdrag som volontär efter att ha
skickat in en ansökan då Svenska
kyrkan i London annonserat på sin
webbplats.
– Jag ville utmana mig själv innan
det blir dags att plugga vidare. Om
man vill lära sig leva i en storstad och
upptäcka världen, då är London en
bra början, säger Filip som är uppvuxen i Uppsala. Där var han aktiv i
Lötenkyrkan, med allt från söndagsskola till sommarläger.
Det häftigaste Filip upplevt
hittills i London är församlingens
kick off i Deal (nära Dover) och
matchen mellan England-Sverige
på Wembley. Andra höjdpunkter är
Luciafirandet i St Pauls Cathedral
och kyrkans julmarknad som lockade
8 000 besökare.
Till London kommer många
svenskar, inte minst ungdomar.
Svenska kyrkan i utlandet driver för
närvarande två stycken kyrkor i
staden, Ulrika Eleonora som ligger
centralt och Sjömanskyrkan i sydöstra London. Sjömanskyrkan
kommer att läggas ner på grund av
ekonomiska skäl, men verksamheten
6
i Ulrika Eleonora fortsätter. Filip
stöttar verksamheten Ung i London
som engagerar exempelvis au pairer
och studenter.
Lite av en djungel
– Ute på stans pubar träffar man titt
som tätt på unga svenskar. Att
komma till London som ung helt
oerfaren och söka jobb och boende
är inte helt lätt, det är lite av en
djungel, säger Filip.
Han fortsätter:
– På Svenska kyrkan i London försöker vi skapa en trygg hamn. Här
kan man känna sig lugn och har
någon att prata med på svenska om
det skulle vara något.
Något som många förknippar med
Svenska kyrkan i utlandet, är kaffeservering och kanelbullar. Filip
berättar att hembakt är ett tydligt
sätt att förmedla hemkänsla. Därför
försöker personalen att hinna med
att baka eget bröd även till frukostserveringen. Filip hjälper till att
knåda deg ibland. Frukosten serveras
klockan nio, direkt efter morgonandakten, som Filip håller i en dag i
veckan. Alla gäster erbjuds att delta
och det kan komma allt från en till
tjugofem personer.
Konserter och pubbesök
Utöver andakter och gruppaktiviteter för bland annat ungdomar och
mammor och barn kan besökarna på
Svenska kyrkan i London fika, läsa
svenska tidningar, köpa svenskt
godis och chips och använda wifi
och dator.
I början av hösten var 70-80
procent av besökarna på Svenska
kyrkan i London ungdomar. Nu har
de minskat, men det kommer fortfarande en hel del nyfikna ungdomar
på besök som Filip visar runt i lokalerna. Ibland går han på konsert eller
pub eller ordnar middag med sina
kompisar och bjuder in ungdomar
han lärt känna i kyrkan.
– Det händer hela tiden något här.
Min period har varit särskilt spännande eftersom kyrkan är involverad
i förberedelserna inför OS. Vi befin-
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
ner oss bara 20 minuter från
OS-byn, så vi kommer utöka vår
kaféverksamhet och arrangera grillkvällar i sommar. Just nu ansöker
vi om tillstånd för att få visa OS på
storbildskärm, förmodligen i ett partytält på vår uteplats.
KYRKAN AKTIV UNDER OS
Eftersom Filip är mycket sportintresserad vill han gärna vara kvar i
London under OS. När han åker hem
till Sverige igen i augusti kommer
han ha med sig minnen för livet.
Mest uppskattar han alla möten med
människor, vilka en del utvecklats till
relationer som består.
– Vi har en fantastisk gemenskap i
arbetslaget. Detta gör att nästan allt
man uträttar som volontär är roligt.
Även att städa hela huset.
KARIN STYRENIUS
[email protected]
Namn: Filip Fagerberg.
Ålder: 21 år.
Gör: Arbetar som volontär i
Svenska kyrkan i London. Jag
delar lägenhet med en volontärkompis.
Roligast med uppdraget: Alla
människor man möter, många
i min egen ålder.
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
Musiken finns alltid där
Musiken ligger djupt i oss människor. Den är snudd på andlig. Musiken, rytmerna
och känslorna den skapar sammanväver. Plötsligt är det ingen skillnad på oss.
Den sammanför oss. Den ger oss en gemensam grund att stå på. Den fyller oss med
känslor och minnen. Varje generation, land, rörelse har sin egen musik. Den håller
ihop - över gränser.
ursprungligen från den grekiska
mytologin. Muserna var poesins gudar och beskyddare,
men också tonernas, dansens och bildkonstens. Från
gudarna "muserna" fick vi sedermera ordet "musik". På
svenska har ordet kommit att definieras tydligt med
just tonerna. Men från början var det alltså en bredare
benämning på toner, dans, poesi och bilder. Att endast
definiera musik som i toner är en relativt ny idé.
Vad räknas då som musik? Det går omöjligt att svara
på. Den västerländska formen av musik kan vi följa
gott och väl ned till 800-talet. Det finns nämligen notdokument som tydligt visar historiens utveckling. Vad
vi däremot kan vara säkra på är att människor i alla
tider skapat musik. Ljud med munnar och rytmer med
redskap.
I Östasien har man hittat benflöjter som är många
tusentals år gamla. I Mesopotamien, området mellan
floderna Eufrat och Tigris, har man hittat religiösa
hymner som skrevs ned år 1250-1200 före Kristus. Där
hittade man också en typ av instruktionsbok om hur
harporna skulle stämmas. Givetvis har musiken utvecklats på ett särskilt sätt under och inom högkulturerna. Däribland i det antika Grekland. Musiken
vandrar hand i hand med varje kultur och generation.
ORDET "MUSIK" ÄR
I GAMLA TESTAMENTET har musiken en särskild ställning.
David, som var en enkel herde, spelade harpa för sina
får. Musiken var hans uttryck för att visa sin glädje
inför HERREN. Han kallas för ”psalmisten”. Inte bara
för att han skrev många av de Psaltarpsalmer som finns
i Bibeln, utan för att han även tonsatte många utav dem.
Lovsången var central för David.
I den västerländska musiken kan vi tacka kyrkan för
mycket. Musiken har fått utvecklats fritt i kyrkan
under tusentals år, och gör så fortsatt. Med hymner och
lovprisningar, rock och jazz. Ja, alla typer av musik
finns i kyrkan.
Huruvida en sång är "kristen" eller inte är en musikteologisk fråga, men musiken som konstform har
använts och använts fortfarande som en integrerad del
i gudstjänsterna. Musiken i kyrkan samlar en stor
skara människor årligen.
SVENSKA KYRKAN erbjuder en mängd olika konserter, alla
med hög kvalité. De flesta konserter är gratis dessutom
tack vare att så många är medlemmar i kyrkan. I det
här numret av tidningen kan du dessutom se och ta
del av musik- och kulturhändelser i våra kyrkor runtomkring i nordvästra Skåne. Från Båstad i norr till
Helsingborg i söder. Varje ansvarig musiker har sin
egna tanke kring vilken musik som erbjuds. Ingen
programpunkt är gjord av en slump utan det finns en
röd tråd igenom hela programmet.
I Svenska kyrkan Helsingborg kan du dessutom
enkelt utveckla ditt egna musikintresse. Du kan sjunga
i kör eller spela instrument. Över 100 000 människor i
alla äldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.
Det är dessutom vetenskapligt bevisat att man
mår bättre av att sjunga.
På vår hemsida hittar du mer info om hur du kan
vara med, svenskakyrkan.se/helsingborg
7
GÄSTFRIHET
Kyrkan har en betydande roll i samhället.
Det senaste greppet för att stärka människor
som står långt från arbetsmarknaden är att
driva kaféverksamhet.
– EN TANKE ÄR ATT just de människor
som står längst från den ordinarie
arbetsmarknaden kan arbetsträna
här. Då ska det inte vara frågan om
vad vi kräver av dem utan mer vad
de här människorna kan och vill
erbjuda oss, säger Cecilia Billqvist
distriktspräst. Dessutom kommer
kyrkorummet nu att kunna vara
öppet hela dagarna.
Cecilia Billqvist står med skruvmejseln i hand och berättar om
variationen av uppgifter i varje församling som behöver tillgodoses.
Det luktar gott om den oljade eken
som det platsbyggda kaféet är byggt
av. I bakgrunden övar kantorn denna
fredagseftermiddag på kyrkoorgeln.
Vi träffas och pratar om hur idén
föddes och hur det nystartade kaféet
inne i Gustav Adolfs kyrkan kommer
att drivas: som ny utgångspunkt och
mötesplats. Mötesplatsen kallad
Gästfrihet efter Abrahams gästfrihet
i 1 Moseboken, 18 kap.
– Varje vecka har vi i kyrkan
kontakt med människor som vill bli
tagna i anspråk. Personer som inte
kvalificerar sig för de åtgärder som
redan finns och syftar till att hjälpa
människor till sysselsättning. De
människorna behöver mycket stöd
av kvalificerad personal för att deras
arbetsinsats skall bli en positiv erfarenhet. Vi har tidigare oftast fått säga
nej, därför att vi inte haft de personella resurser som behövts för att ta
hand om dem på bästa sätt. Men nu
har vi skapat lite bättre möjligheter.
Vår vision är att fyra till sex människor, åt gången, kan arbetsträna här
– helt på deras villkor, säger Cecilia
Billqvist. Att de ska bli tagna i anspråk med de gåvor och resurser just
de har.
Diakon Irene Gunnehill kommer
8
att ha den arbetsledande funktionen
i detta treåriga projekt som även fått
stöd av Helsingborgs stad. Förutom
de sommarvaktare som alla år finns
med.
– Allt kommer att serveras till
självkostnadspris – för vi ska inte gå
med vinst, säger Cecilia Billqvist. I
dagsläget finns en duktig konditor
knuten till kafé Gästfrihet, så att
kaféet även ska kunna tillgodose
nötallergiker, laktosintoleranta,
sockersjuka eller annan matallergi.
Gustav Adolfs församlings diakonala arbete tar sig olika uttryck i
allt från uppsökande verksamhet till
ensamma och sjuka, fältarbete på
gator och torg, och arbete bland utrikesfödda, handikappade och arbetslösa för att nämna några områden.
– Vi har arbetat med idén att det
skulle vara positivt om rollerna
ibland blev ombytta. Mellan behövande och de som mättar behoven.
Mellan givande och tagande. Om den
som ständigt är i behov av pengar,
mat, sociala kontakter i stället kan få
bli den som får ge, serva, stå till
tjänst, så kan det hända något inom
en som man blir stärkt av, säger
Cecilia Billqvist.
DIAKONI BETYDER tjänst och innebär
omsorg om medmänniskan i livets
olika situationer. Att möta medmänniskan på den plats och i den situation där hon just nu befinner sig.
Utan krav eller tanke på motprestation. Ja, diakoni kan kort beskrivas
som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Oftast funderar vi
inte på innebörden bakom formuleringen. Det är mer kravlöst att lägga
ansvaret över till kyrkans diakoni.
Något utanför mig själv. Till dem
som försvarar människors rätt och
står på de svagas sida. Till diakonin
som ger en röst åt de svaga och protesterar mot övergrepp i olika former. Någon som ser alla människors
lika värde och praktiskt leva efter
detta.
Kanske just därför ni i GA församlingen, på alla plan, vill arbeta med
rättvisefrågor?
– Vi har för avsikt även att arbeta
med fairtrade. Kyrkorådet har tagit
beslut om att Gustav Adolfs försam-
ling ska arbeta mot en fairtrade
diplomering. Nu kommer vi aktivt
att arbeta med rättvisemärkta produkter – vilket är viktigt. Det handlar
verkligen om rättvisa på alla plan,
säger Cecilia Billqvist. I allt från rättvisemärkta villkor för odlarna till att
skapa en inkluderande arbetsmiljö
till välkomnande kaféverksamhet.
Till det lägger vi kaffedoften och
småpratet. Sittvänliga sköna stolar
och gott fikabröd - alla ingredienser
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
SAMTALSPARTNER
MED HELHETSSYN
”Att gå i terapi eller samtalsstöd ger hjälp att
förstå sig själv och utvecklas. En unik utsikt!
S:t Lukas vill ge dig möjligheten till detta
samtal.” Så kortfattat presenterar S:t Lukas sin
idé och verksamhet hemsidan.
Svenska kyrkans församlingar detta arbete ekonomiskt
med verksamhetsbidrag och kollekter. S:t Lukas är sedan 1939 en viktig
del av samhällets stöd för människor
i kris och behov av vägledning och
ofta en resurs också för Svenska
kyrkans själavård. Vi har träffat
representanter för Sankt Lukas i
Helsingborg på mottagningen på
Norra Storgatan 8.
Kaj Johansson är verksamhetschef för mottagningen i Malmö med
filialer i Helsingborg och Ystad. Han
berättar att S.t Lukas arbetar utifrån
en helhetssyn på människan. S:t
Lukas kommer från en kristen och
psykodynamisk grundsyn men
möter idag människor med alla olika
livsåskådningar och behov, för att
bistå med främst psykoterapi och
krisstöd men också med handledning och konsultation. Han berättar
att behovet av psykoterapi ökar. År
2011 ökade antalet besök med 60 %
inom hans ansvarsområde. Samtidigt
är han bekymrad över att samhällsklimatet är sådant. Det är inte
ovanligt att primärvården remitterar
patienter till S:t Lukas när man bedömer att problematiken kräver
terapi, men kanske också bearbetning av livsfrågor. I de fallen gäller
högkostnadsskyddet som blir en
hjälp att finansiera de annars ganska
kostsamma behandlingarna.
VARJE ÅR STÖDJER
till ett lyckat fik!
– Men mellan klockan 12.00 och
13.00 ska det vara tyst och stilla här
inne, säger Cecilia Billqvist, samtidigt som jag märker att självaste kyrkorgeln har tystnat.
TEXT OCH FOTO: LOUISE EEK
[email protected]
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
utbildning i den typen av handledning. Det finns också en akut samtalsjour som företag kan ansluta sig till.
Dygnet runt är en terapeut beredd
att svara i telefon när akuta situationer uppstår. Räcker det inte med
ett telefonsamtal hänvisas klienten
vidare till närmaste mottagning. Det
finns sammanlagt 30 mottagningar i
Sverige och förutom Helsingborg har
också Ängelholm en mottagning i
vårt närområde.
föreningen S:t Lukas i
Helsingborg, heter Therèse Andrée
och är mycket besjälad av de frågor
som S:t Lukas driver. Bland annat
har föreningen under våren haft en
föreläsningsserie på temat ”Vad är då
en människa?” Den verksamheten
sker i samarbete med Stadsbiblioteket vilket ger den en neutral plattform som öppnar upp för besökare
från många olika sammanhang.
Föreningen ordnar även meditationer, reträtter, samtals- och litteraturcirklar. S:t Lukas står också
bakom SPES, som bl. a ger stöd till
personer vars anhöriga tagit sitt liv.
Höstens program är just nu under
ORDFÖRANDE I
planering med ytterligare en föreläsningsserie samt en utbildningsdag på
temat ”Barn i sorg och kris” som
kommer att äga rum på Konserthuset den 31 oktober. Den vänder sig
till dig som arbetar med barn inom,
vård, skola, kyrka, inom någon myndighet eller i annan verksamhet.
BÅDE KAJ OCH THERÈSE är övertygade
om att S:t Lukas gör skillnad. I uppföljningsarbetet på mottagningen får
alla klienter möjlighet att göra en
skriftlig utvärdering. Det är mycket
uppmuntrande läsning och nästa alla
som svarar kan tänka sig att rekommendera sina vänner att söka till
S:t Lukas om behov uppstår.
– Vi gör skillnad för människor
och det är också den drivkraft som
gör att vi orkar jobba vidare, säger
Kaj med eftertryck och fortsätter;
vi fyller ett tomrum i samhällets
omsorg, mellan den riktigt tunga
psykiska vården och det att vi som
människor ibland inte mår riktigt bra
psykiskt.
TEXT OCH FOTO: OLA PÅLSSON
[email protected]
ENSKILDA KAN SÖKA sig direkt till
mottagningen men får då betala sin
kostnad själv. Tack vara att Svenska
kyrkan och andra går in med bidrag
kan man dock subventionera den
enskildes kostnad väsentligt. En
tredje väg in är via sitt företag som
tecknat avtal med S:t Lukas. Det sker
både centralt via S:t Lukas Sverige
och lokalt med den enskilda och
självständiga lokalavdelningen.
Företagen kan då ta hjälp av mottagningens terapeuter för personalens
räkning. Det kan vara stödsamtal
men också handledning i arbetet.
S:t Lukas medarbetare har särskild
9
MUSIK | KULTUR
svenskakyrkan.se/helsingborg
Sommmarnumret är extra förknippat med musik. Händelserna på den här sidan är
endast ett axplock av allt som sker, resten hittar ni i sommarmusikbilagan. Glad sommar!
TJUVLYSSNA PÅ MUSIKEN
Genom att scanna koden här nedan får du en spotify lista
med musik från alla artister som finns med som notiser
här på sidan. Direkt ned i din telefon. Du kan annars
öppna spotify på din dator och sedan
söka efter ”Hbg Redaktion” så hittar ni
oss och de listor vi gjort. Få en försmak
av vårt musikutbud genom musiklistan.
Givetvis är det inget som slår
upplevelsen man får när man sitter i
kyrkan och lyssnar på den levande musiken. Det är där
och då som musiken skapas. Det är i det ögonblicket
tonerna når dina sinnen. I atmosfären, rummet och
stunden. Välkomna!
”Vaggvisor från
hela världen”
Tetra består av fyra sångerskor från
Göteborg. Dessa duktiga sångerskor
håller sig inte till ett land, en stil eller
ett språk. Nej, de leker och dansar med
sina röster i världens sångtraditioner.
Allt från arabisk sångstil till nordiskt
gung.
Söndag 3/6 kl. 18.00
Gustav Adolfs kyrka
SENSOMMARJAZZ
GÅNGER 3
Lunchmusik
Musik av Buxtehude och Bach. Diderik
Buxtehude är född i Helsingborg år
1637. Dideriks pappa var
organist i S:ta Maria kyrkan. Han blev sedermera
själv organist i S:ta Maria
kyrkan. Därför ligger
Buxtehude oss lite extra
varmt om hjärtat.
Mats Hultkvist, orgel
Lunchmacka och kaffe 40:-
Torsdag 16/8 kl. 19.00
Anna Pauline Andersson band
Onsdag 1/8 kl. 12.00
S:ta Maria kyrka
Den Gode Herdens kyrka,
Blåkullagatan 7
Fredag 17/8 kl. 19.00
Cilla Rosell & Andres Ehrenstråle
Musikgruppen "History" sjunger och
spelar musik med rötterna i 60-talet.
Ordet ”ballad” betyder ”dans”. Hos oss
tolkar vi det oftast som en långsam
sång. En dansvänlig sång. Handlar inte
allt för sällan om kärlek.
Torsdag 21/6 kl. 19.00
Adolfsbergskyrkan,
Södra Hunnetorpsvägen 47,
"Den vackra mjölnerskan"
Schuberts "Die schöne Müllerin" i
svensk översättning.
Sångerna är särskilt
komponerade för piano
och soloröst.
Berättelsen handlar
om en ung man.
Mannen träffar en
ung vacker
mjölnerska och
försöker förgäves
imponera på henne. Hur historien
slutar får ni reda på i Allhelgonakyrkan. Johan Sandberg, tenor och
Joachim Olsson, flygel
Tisdag 26/6 kl.19.00
Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99,
Lördag 18/8 kl. 19.00
Alexander Ivarsson Trio
Entré
KÖRKONSERT – MUSIK SJU ÖVER SJU
Lars-Erik Larsson: Förklädd Gud i version
för kör, solister och orgel
Niels Gade: Elverskud för sopran, alt och
bassolo samt kör och piano
Ann-Margreth Nyberg, sopran, Maria
Streijffert, alt, Daniel Hällström, bas
Per Jonsson, recitatör, Mats Hultkvist,
orgel, Beniko Nakajima, piano
Kören Chorus Amici
Dirigent: Per Nyrén
Entré 170:Söndag 10/6 kl. 19.07 S:ta Maria kyrka
10
"BALLADER OM
KÄRLEK OCH LÄNGTAN"
Nattkyrka
En mötesplats mellan stadens nöjesliv
och kyrkans andliga liv, mitt i stadens
puls öppna dörren till det tidlösa.
Café och möjlighet till samtal och att
upptäcka kyrkorummet under hela
kvällen.
Anna Murphy Ballan, präst
& Outi Ben Ammar, musiker
21.00
Skymningsmelodier
med doft av olika kristna
traditioner
21.30
Nattens credo Orgelrock
– musik av Deep Purple,
Queen, U2 m.fl.
Outi Ben Ammar och
Mats Hultkvist, orglar
Ca 22.45 Nattvard
Ca 23.00 Annorlunda musik
på orgel
Fredag 3/8 kl. 21.00–24.00
S:ta Maria kyrka
"Kärlekens olika
ansikten"
Ett program som i ord
och ton behandlar de
olika aspekter vi kan
ha av kärlek.
Musiken är
hämtad ur jazzrepertoaren och vår
rika vistradition
och blandar med
dikter på kärlekstemat .
Monica Borrfors,
sång och Gösta
Nilsson, piano
Tisdag 3/7 kl.19.00
Raus kyrka,
Kyrkvägen 1
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
BISKOP ANTJE
BESÖKTE HELSINGBORG
Att tura mellan nåd och krav var rubriken för biskop Antjes
besök i Helsingborgs kontrakt. Ett besök som blev mycket
uppskattat och betydelsefullt.
I MITTEN AV MAJ besökte Lund stifts
biskop Antje Jackelén Helsingborgs
kontrakt som består av församlingarna i Helsingborg och Kvistofta församling. Dagarna innehöll interna
träffar med personal och förtroendevalda från Svenska kyrkan. Men
också träffar med näringslivet och
Helsingborgs stad. Temat för besöket
var ”att tura mellan nåd och krav”.
–Det krävs mod att tura, sa Antje.
Å ena sidan har vi nåden. Den som
är oss given fritt och utan krav på
motprestation. Det är faktiskt så,
menar Antje, att nåden är orättvis.
Den ger oss mer än vad vi egentligen
ska ha. Samtidigt har vi som kyrka
och som individer krav på oss. Krav
från arbetsgivare, samhälle, vänner
och familj. Antje talade om att hitta
en balans här mellan. Att kunna
närma sig kraven titt som tätt för att
sedan kunna få glida över till nåden.
Balansen här är viktig.
”homo sapiens”. Vi har blivit ett folk
som zappar. Ett folk som ytligt hoppar från ställe till ställe och inte har
tid till den längre reflektionen längre. Kraven som ställs på oss genom
statusuppdateringar och ”likes” på
facebook kan lätt skapa en social
stress.
– Det är nästan en pseudoreligiös
upplevelse för vissa människor det
här med bekräftelsen på social
medier, menade Antje.
Då var nåden mer tydlig då
Svenska kyrkan mötte Idrott för alla.
Ramlösa Södra bedriver en verksamhet för ungdomar med handikapp.
Matchen blåstes igång av biskopen.
I regnet blev det tydligt – nåden.
Att tillsammans få ha roligt.
Kämpandes och trixande på fotbollsplanen. I fokus fanns spelglädjen,
gemenskapen och nåden. Svenska
kyrkan fick sin revansch mot de
Svenska mästarna.
BALANSEN, eller tura mellan nåd och
BISKOPSVISITATIONEN avslutades
krav, blev också tydligt i det panelsamtal biskopen deltog i på Campus
Helsingborg. Samtalet kretsade
kring de sociala medierna. Jesper
Falkenheim, rektor på Campus
Helsingborg, berättade att vi numera
är ”homo zappiens” istället för
med en lovsångsmässa. Biskopens
predikan därifrån finns att läsa på
vår hemsida. Där hittar ni dessutom
fler texter och inte minst bilder
från visitationen.
svenskakyrkan.se/helsingborg
Under biskopsvisitationen kunde man under etiketten
#visitationhbg skriva vad man tyckte, upplevde eller
bara ville ha sagt. Du kan följa biskopens twittrande
på @BiskopAntje. Du kan också följa Svenska kyrkan
Helsingborgs konto, @Svk_helsingborg
Här ett utdrag av det som twittrades
Festmässa i Gustav Adolfs kyrka.
@Pettzon
! RT @BiskopAntje: Öl är också en god frukt av skapelsen
och människors arbete. #visitationhbg
@BiskopAntje
Helsingborgs Stad har skrivit
om vårt besök under #visitationhbg förra veckan. Kul!
@Betraktaren
Helsingborg har ett fantastiskt
läge inför framtiden. Våga
utmaningen!#visitationhbg
@Husaren
@BiskopAntje förtjänar
respekt utifrån sitt sätt att
möta människor, sammanhang och frågor och att lyfta
svaren en dimension #visitationhbg
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
@Betraktaren
Spännande koppling mellan
Kemiras kunskap om vattenrening och kyrkans förvaltande
av dopets gåva. #visitationhbg
@jacobsunnliden
After Work #visitationhbg (@
Hotell Mollbergs)
@Svk_helsingborg
Det som förenar oss är större
än vad som skiljer oss säger
Antje. #visitationhbg
@pontuslundgren
Nu är streamen igång.
#biskcamp #visitationhbg
http://bambuser.com/v/2630
054 @Campushbg_LU
@BiskopAntje
Känner mig fortfarande upplivad efter spänstigt samtal med
65 ungdomar i Gustav Adolfs
kyrka igår kväll. #visitationhbg
@lina_mira
Tackar @BiskopAntje för en
givande intervju vid #visitationhbg med @DahlVictor.
Tura mellan nåd och krav.
@lillstene
@svk_helsingborg tack för bra
tweets! Roligt att kunna följa
#visitationhbg!
@Betraktaren
Biskop Antjes förebild är Lydia
från Apg. Den första kristna
kvinnan i Europa.#visitationhb
@Campushbg_LU
Nu är paneldebatten över för
denna gången, ni som är
intresserade kan titta på
www.bambuser.som/v/26300
54 #biskcamp #visitationhbg
@BiskopAntje
300 anställda och förtroendevalda på plats på Sundspärlan.
Nu börjar visitationen i Helsingborg! #visitationhbg
11
EN SOLFÅNGARE
FÖR MARIASTADEN
Gudrun Erlanson ser fram emot livliga stunder i den ljusa och vackra samlingssalen med plats för 50
12
HELSINGBORG | AMOS 2-2012
En gång byggdes husen för mentalsjukhusets trädgårdsarbete.
Till hösten får de gamla längorna i Mariastaden plats för
både odlingar och annat när Svenska kyrkan öppnar sitt nya
verksamhetshus.
kyrkoherde Gudrun Erlanson
kliver raskt över kablar och plankbitar på det obehandlade betonggolvet när vi sicksackar oss fram
mellan lastpallar och cementblandare.
– Här blir det plats för barnverksamhet och på
andra våningen får vi musikstudio och plats för olika
sorters gruppverksamhet, säger hon och pekar mot
loftet ovanför de gråmålade takbjälkarna.
Än återstår en del finputs i husens inre. Men det
känns redan att den planering som pågått i snart
två år har resulterat i en luftig och välkomnande
miljö i de båda längorna längs Mariehällsvägen.
Den nya församlingsgården är en investering på
dryga 20 miljoner kronor som ger en sammanlagd
yta på 670 kvadratmeter för de boende i
Mariastaden.
– Räknat som samlingslokal blir det kanske inte
så stort. Poängen är samanvändningen. Vi kan ha
öppen verksamhet för barn och föräldrar i en länga
samtidigt som vi ordnar något för de äldre i en
annan. Och så möts människor på olika platser i
husen. Det är bra, vi ville komma ifrån uppdelningen av rum efter olika kategorier, förklarar en nöjd
Gudrun Erlanson.
MARIA FÖRSAMLINGS
EN GÅNG VAR DETTA utgångspunkten för det trädgårdsarbete som patienterna på Sankta Maria
utförde. Här fanns bland annat stall, loge och förråd. En bra symbolik för den fortsatta användningen, tycker Gudrun Erlanson. I de båda husen ska
det finnas utrymme för olika slags växande.
– Hela området var självförsörjande och trädgården var en viktig del av det hela. Det känns bra
att det verksamhetshus vi nu skapar blir en plats
för rekreation – precis som då.
Maria församling har länge sökt en fast punkt i
den expansiva Mariastaden. Efter flera år med mer
eller mindre lyckade försök i tillfälliga och hyrda
lokaler blir detta till slut en centralt placerad lokal
för konfirmander, ungdomsgrupper, skolor, äldre
och föräldrar med småbarn. Den k-märkta S:t
Andreas kyrka inne på sjukhusområdet tog församlingen över redan 1996. Den har framför allt
utnyttjats för dop och vigslar, inte söndagliga gudstjänster.
– Det är verkligen hög tid att få något eget här.
Mariastaden började byggas för tio år sedan och vi
återinvigde kyrkan i maj 1999. Några lediga tomter
har inte funnits – det här var faktiskt det sista som
fanns kvar av den gamla miljön. Dessutom finns
det inte många gemensamma lokaler i området, så
vi tror vi har en del att tillföra, säger Gudrun
Erlanson.
Med lite tur är byggnaderna klara för avsyn i
juni och inflyttning och öppet hus i september. Då
HELSINGBORG | AMOS 2-2012
Innergården ska få en kontemplativ trädgård, gärna i gammal stil.
flyttar konfirmandverksamheten över från Sankta
Anna med bland annat en ”lightmässa” på torsdagskvällarna. Någon fast personal ska dock inte
vara stationerad i det nya bygget. All verksamhet
styrs fortfarande från församlingshemmet i
centrum.
och plats för ett 50-tal personer. Intill ligger ett
rejält beredningskök för kommande tänkta tillställningar.
– Det här är blir en möteslokal för olika syften,
till exempel dopkaffe, föreningsmöten och annat
för de boende i området.
DE BÅDA LÄNGORNA byggdes samtidigt som sjuk-
FATTAS BARA ETT bra namn på husen. Vilket inte är
klart än. Kvarteret heter Solfångaren, kanske det
kan bevaras på något sätt, menar Gudrun Erlanson.
– Andreasgården kan den inte heta – en sådan
har vi redan i Laröd. Och Mariagården, ja det är
redan något annat. Så vi kommer att utlysa någon
form av namntävling. Vi vill gärna få in förslag!
huset, det vill säga 1920–27, och är ritade av
arkitekten Carl Westman som också står bakom
bland annat Rådhuset i Stockholm. Han har för
övrigt gett namn åt en av vägarna i området. Efter
sjukhusets nedläggning och försäljningen av sjukhusområdet till kommunen i början av 90-talet
blev längorna magasin.
Arkitektbyrån Wikerstål som står bakom
renoveringsplanerna har strävat efter att så långt
som möjligt bevara bjälkar, beslag och andra
ursprungsdetaljer. Fasaden blir som förr gulputsad
med faluröd lockpanel i de gamla stall- och magasinsdelarna. En bågformad mellanbyggnad binder
samman husen och ger en sluten fasad mot gatan.
På andra sidan är den glasad och ger en vacker vy
mot innergården med trädgård.
– Här ska vi anlägga en kontemplativ trädgård –
en bra plats för terapi. Man mår bra av att påta i
jorden, resonerar Gudrun Erlanson.
V i har nått fram till samlingssalen i västra längan. Ett harmoniskt rum, öppet ända upp till taknocken, med laserade golvplank som väggpanel
TEXT OCH BILD: EVA THELANDER
[email protected]
Har du ett bra namnförslag
på de nya husen?
Skicka in ditt förslag till
amos.hgb©svenskakyrkan.se
senast den 1 augusti.
13
HUNGERKRISEN GÅR
Det odlas tillräckligt mycket
mat på jordklotet för att
mätta världens befolkning
två gånger om. Ändå går
nästan en miljard människor hungriga. Vi ger dig en
översikt av problemet och
vad vi kan göra åt det.
Stöd föräldralösa barn
Svenska kyrkan Helsingborg
genom Maria församling
stödjer föräldralösa barn i
Hutano, Zimbabwe.
Drygt 20% av den vuxna
befolkningen i Zimbabwe
lever med HIV. Förväntad
levnadsålder är 35 år och
antalet föräldralösa barn är
mycket högt.
Utanför ett av sjukhusen
skapades en by där det nu är
möjligt att erbjuda boende
för de föräldrarlösa barnen
med särskilda behov av
omvårdnad. T. ex. barn med
aids som måste bo nära
sjukhus för att regelbundet
kunna få sina tabletter eller
barn med rörelsehinder som
annars inte kan gå till skolan.
De löpande kostnaderna är
18 kronor per barn och dag.
15 åren har antalet hungrande i världen ökat. Anledningen är
DE SENASTE
inte att maten har blivit dyrare, utan
att allt fler fattiga inte har råd att äta
sig mätta. Det beror på att fattigas
inkomster har släpat efter.
Klyftorna växer både inom och
mellan länder. De fattiga har litet
inflytande, och trängs ofta undan när
konkurrensen om vatten och jordbruksmark ökar. Det är de fattiga
som är mest direkt beroende av dessa
resurser.
Ekologiskt för framtiden
Det finns en rad andra orsaker till
att hunger finns, men som inte är
huvudorsaker till att hungern ökar.
Dit hör krig och konflikter, naturkatastrofer, hiv/aids och bristande
rättigheter för kvinnor, barn och
minoriteter. I årets kampanj koncentrerar vi oss på jordbrukets och
klimatförändringarnas inverkan på
hungersituationen.
En viktig del av svaret på hungerkrisen finns i jordbruket. De flesta
som har för lite mat lever på landsbygden och är på ett eller annat sätt
beroende av jordbruket.
Genom att stärka de småskaliga
böndernas förutsättningar kan
inkomsterna öka, och en lokal
ekonomisk utveckling komma igång.
Rättvisare världsmarknad
Utsatta bönder behöver utvecklingsstöd. Internationella livsmedelsbolag
Dina 18:- gör skillnad.
Gåvan kan sättas in på
Pg 11 41 64 - 7,
märk med Hutano.
Scanna in
QR koden
och läs mer
Ett hållbart jordbruk är en del av svaret på hungerkrisen. Svenska kyrkan stöder projekt som lär ut ekologiska
jordbruksmetoder och markvård, vilket bland annat innebär kompostering, dikesgrävning och trädplantering
14
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
ATT LÖSA
måste ta större ansvar för att jordbruket utvecklas och de småskaliga
jordbrukarna måste få bättre villkor
på världsmarknaden.
Det betyder att vi behöver göra
insatser på flera nivåer för att nå
resultat. Vi behöver pengar för att
kunna stödja jordbruksutveckling
nu direkt.
Och vi behöver öka vår och våra
samarbetspartners kunskap för att
tillsammans kunna påverka politiker
och företag och på sikt få till rättvisare villkor.
Idag odlas mer än nog med mat
för att föda jordens befolkning.
Mycket av jordbruket är emellertid
inte hållbart, utan skadar markens
långsiktiga produktionsförmåga.
Om inte jordbruket tar större
miljöhänsyn hotar på sikt en ”miljömatkris”. Redan idag försämrar
klimatförändringarna på många håll
förutsättningarna för jordbruk.
I viss mån går det att anpassa jordbruket så att både produktionen och
tåligheten för klimatförändringarna
ökar. Det kräver ekologiskt hållbara
metoder för att förbättra jorden och
teknik för att använda regnvatten
effektivt.
GUNNEL AXELSSON NYCANDER
[email protected]
Så kan världen mättas
• Ekologiska
jordbruksmetoder.
• Ökat jordbruksbistånd.
• Generösare handelsregler.
• Minskad
köttkonsumtion.
!
d
i
t
m
a
r
f
@
tVäärldnenk
-9/9 201 2
7
ö
lm
a
M
t
s
e
f
s
Världens fest
Hela programmet till Världens fest är nu klart.
Margot Wallström, Marika Griehsel och
Doreen Månsson är några av dem som
kommer till Malmö den 7-9 september.
BLAND DE INTERNATIONELLA gästerna
kan nämnas Fulata Moyo, en av
världens främsta kvinnliga teologer,
Martin Junge, generalsekreterare för
Lutherska världsförbundet, och
Ched Myers, välkänd amerikansk
teolog.
–Med Världens fest vill vi synliggöra och väcka intresse för Svenska
kyrkans internationella arbete. Fokus
ligger på hållbar
utveckling, mänskliga rättigheter och
kyrkan i världen.
HELSINGBORG | AMOS 3 -2012
Världens fest är en mötesplats där vi
får känna samhörighet med den
världsvida kyrkan. Jag ser fram emot
ett stort deltagande från församlingar i hela landet, säger Lunds stifts
biskop Antje Jackelén.
Ämnena är allt från hållbar välfärd
och framtidens bistånd till människohandel, praktisk religionsdialog
och flyktingströmmar i världen.
Kulturen har också en stor plats
under festen – musik, dans och teater
utlovas. En stor fest på Stortorget på
lördagskvällen med konsert, cirkus
och manifestation, och på söndagen
firas en utomhusgudstjänst på
samma torg.
– Vi vill att den som söker fördjupning och inspiration för sitt
arbete ska finna det. Det gäller både
den ideelle och den anställde. Sen
ska de unga självklart ha sin plats på
festen, det övergripande temat är ju
Tä[email protected], säger Peter Lindberg, projektledare för Världens fest.
Silverägg till hungern
Varje år delas guldäggen ut. Det är
mediebranschens motsvarighet till
Oscarsgalan. Svenska kyrkans kampanj "Utrota hungern" vann silverägg
för sin kampanj. Kampanjen gjordes
av byrån Forsman & Bodenfors och
deltog i kategorin "alternativa media".
Kampanjen gick ut på att utmana
någon och betala en valfri summa för
att få personen att genomföra utmaningen. Bland annat fick Maria Montazami läsa vädret i TV4.
Kyrkoherde anklagad
för att vara agent
I november förra året kom boken
”Inte bara spioner” ut i handeln.
Där utmålas kyrkoherden i Burträsk
som agent åt Stasi.
– Jag är inte
spion, har
aldrig varit
spion. Vad
jag vet har jag
aldrig någonsin
haft kontakt med Stasi, säger
Aleksander Radler till Expressens
utsända när de träffas i prästgården.
Källa: dagen.se
Nordligaste klostret
– Gud ville att vi skulle komma hit,
säger syster Amanda. Hon är en av tre
nunnor som nu har flyttat till Nattavaara söder om Gällivare. Deras uppdrag är att etablera ett kloster. Det blir
Sveriges nordligaste kloster.
– Jag vet inte riktigt hur vi hamnade i Nattavaara. Men det var väldigt
snabba omständigheter, men klara
tecken från Gud för mig att komma
hit, berättar syster Amada.
Källa Norbottens kuriren
15
Att de två kränkta grupperna var katolska kyrkan och
vita medelålders män gör att jag inte känner att jag direkt
sparkat nedåt, säger Björn Kjellström
BETRAKTAREN
EN SNÄLL SOMMARHÄLSNING
ATT BLI EN KYRKLIG provokatör är uppenbarligen inte så svårt. Mina två senaste krönikor
lyckades reta upp en del människor ordentligt.
Något som kom mig till mötes i såväl privata
mailsamtal som i ett offentligt meningsutbyte
i HD. Orsaken till de starka reaktionerna
hoppas jag berodde på ämnet för krönikorna,
som var att belysa problemet med patriarkala
strukturer i samhälle och kyrka, och att dra en
lans för feministisk religions- och samhällskritik. Men jag undrar också om det inte har
lite med språk och tonläge att göra. Det verkar
i kyrkliga sammanhang finnas en ovana vid
satiriska, drastiska och provokativa bilder som
väcker känslor av kränkthet på ett helt annat
sätt än i mer profana debattsammanhang.
Är det så att kritisk diskussion i våra sammanhang måste klädas i kyrkiskt blomsterspråk
och olika snällismer för att inte uppfattas
personliga kränkningar och okänsliga påhopp?
I så fall hoppas jag att vi växer ur ett sådant
synsätt och lär oss att när det gäller de viktigaste frågorna måste man kunna förena
respekt med tuffa tag i debatten. Att de två
kränkta grupperna var katolska kyrkan och
vita medelålders västerländska män gör att
jag inte känner att jag direkt sparkat nedåt i
samhällshierarkin. Med mycket makt följer
ansvar och förmåga att ta en smäll eller två
utan att klä sig i martyrkrona.
NOG OM DETTA! Snart skall Betraktaren gå på
semester efter ett hektiskt och fantastiskt år,
såväl på arbetet som på det personliga planet.
När detta skrivs står vi inför biskop Antjes
visitation av Svenska kyrkan Helsingborg, en
höjdpunkt som jag hoppas kommer att bli fin
upplevelse för alla som är intresserade av
kristendomens och Svenska kyrkans roll i
dagens samhälle. Samtidigt, i Kävlinge hopar
sig packlådor och dammråttor tillsammans
med alla de praktiska bestyr som en flytt inne-
HELSINGBORG | AMOS 6-2009
bär. Efter 22 års pendlande skall jag äntligen
bli Helsingborgare på riktigt igen, femtio år
efter avlagt mognadsprov på Råå skola. Att
hitta kärlek och gemenskap med en annan
människa är det största i livet. Men det finns
därutöver en oändligt massa skäl att älska den
här staden. Det glittrande sundet som kan avnjutas både från land och båt. Landborgen med
sina enastående promenadstråk. Pålsjö skog
för såväl flanörer som motionärer. Kärnan
som vakar över staden och är lika vacker på
vintern som på våren. Mariakyrkan som har en
alldeles särskild plats i mitt hjärta då det är
min konfirmationskyrka och det underbara
rum som jag fått vara präst i under många år
nu. Många trevliga vattenhål för social samvaro. En Stadsteater som vill något, som vill vara
en viktig röst i stadens vardagsrum.
SVENSKA KYRKAN HELSINGBORG är inte bara en
stark och levande kristen gemenskap i och
kring vår olika kyrkor och deras gudstjänster.
Svenska kyrkan är också den kanske enskilt
störste producenten av olika kulturevenemang
i vår stad, inte minst så levereras högklassig
musik hela året om i allt från det lilla till det
riktigt stora formatet. Sommaren är en högsäsong för spännande musikupplevelser i våra
kyrkor. Många har hittat dessa smultronställen
och upptäckt vad de kan ge av skönhet och
stillhet men också av eftertanke och andlig
växt. Det finns plats för många, många fler.
Två personliga favoriter i Helsingborg vill
jag också nämna, och nej, jag har inte tagit
emot pengar för att göra reklam. Det första är
Ebbas fik på Bruksgatan. Ett trivsamt ställe för
en fika och en halvkilos dammsugare i 50talsmiljö. Jukebox finnes. Filmaffischer från
när jag gick på matiné och möjlighet att köpa
vinylplattor och bläddra bland gamla tidningar
och kioskdeckare på ovanvåningen. Det andra
är Roadhouze Records på Södra Storgatan. Ett
litet paradis för begagnade plattor, både CD
och vinyl. Här kan man hitta massor med bra
rockmusik och prata med trevlig personal.
DET ENDA SOM INTE kommer att förändras med
flytten är färgen på mitt hjärta. I alla sammanhang utom ett är jag en stolt helsingborgare,
men hjärtat, det är och förblir himmelsblått.
[email protected]
Följ Björn på bloggen
blogg.svenskakyrkan.se/betraktaren
eller twitter @betraktaren
K
I
S
U
M
R
A
M
SOM
A
R
T
S
Ä
V
D
R
O
N
N
Å
R
F
E
N
Å
K
S
är långt mer komplex än vad vi tror vid
första anblicken. Den döljer oändligt många dimensioner.
Dimensioner som finns där för den som vill se och upptäcka
dem. Det kan stanna vid mjuka toner och en vacker sång. Att låta
sig slappna av och få en god stund. Tillsammans eller i din
ensamhet. Det kan stanna vid en refräng som återkommer och
uttrycks i en kort vissling eller skvalmusik på en camping. Men
det kan också ta sig djupare in i oss, om vi vill. Dit inga ord når.
Dit ingen människa ser. Dit man nästan själv aldrig tillåter sig
att hamna. Där kan musiken hela, förena och forma.
Där blir tonerna av en violin, piano eller gitarr så
mycket mer än endast ljudvågor. Där blir de till svar.
Det måste inte ske till lugn meditativ musik i en stenkyrka och i min ensamhet, utan kan lika gärna ske till dånet av
trummor och stark bas, i en kyrkan full med människor och
intryck. Upplevelsen är densamma. Men det förutsätter en sak
och det är vår öppenhet. Ditt mod, modet att våga låta dig hänföras och svepas med i melodin. kanske blir det till och med så att
du inte bara för njutningen av musiken, svaren på
dina frågor utan kanske också få fler frågor
från andra perspektiv. Musiken för dig dit
du vill. Musiken har en förmåga att förena
oss. Den är universal. Den är paradoxal. Å
ena sidan knyter den oss samman. Den
stärker oss i vår identitet och gemenskap. Samtidigt som den går över alla
gränser, över alla språk och kulturer.
DEN MUSIKALISKA VÄRLDEN
MÅNGA MÄNNISKOR
besöker våra konserter eller
deltar i våra musikarrangemang. Svenska
kyrkan är landets största
musik-arrangör. Vi är
duktiga på musik, vi kan
det här! Putte Nelsson
en av lagledarna i SVT programmet ”så ska det låta” sa i
en intervju att ”kyrkan är den
bästa musikskola man kan
tänka sig. Där får alla plats.”
På dessa tolv sidor finns
många chanser och tillfällen
att låta sig hänföras. Många
tillfällen att låta musiken
verka inom dig. Vi har samlat
mängder av musikaliska
pärlor. Från Båstad i norr till
Helsingborg i söder. Tack
vare alla våra tillhöriga så
är väldigt många musikarrangemang helt
kostnadsfria.
Viss reservation för eventuella ändringar i programmet
finns. För aktuell info finns
också kontaktuppgifter till
respektive församling här i
tidningen.
18
Onsdag 30/5 kl. 19.00
Operakonsert – Musikvecka
Katja Lytting & Helsingborgs
Vokalensemble
Entré 130:-, 100:- med HD-passet.
Säljes en timme innan konsert
Den Gode Herdens kyrka,
Blåkullagatan 7, Helsingborg
arabisk sångstil till nordiskt gung.
Gustav Adolfs kyrka,
Helsingborg
Söndag 3/6 kl. 19.07
Körkonsert –
Musik sju över sju
Jättegammal kyrkomusik.
Musik av Landini, Ockeghem
samt gregoriansk musik.
"Musica Sacras Manskör" från
Göteborgs Musikhögskola.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Onsdag 6/6 kl. 12.00
Lunchmusik på
nationaldagen
Torsdag 31/5 kl. 20.00
Kammarkonsert –
Musikvecka
Trio Agathon
Elisabeth Nilsson, flöjt,
Magnus Nilsson, fagott,
Beniko Nakajima, piano
Entré 130:-, 100:- med HD-passet.
Säljes en timme innan konsert.
Den Gode Herdens kyrka,
Blåkullagatan 7, Helsingborg
Fredag 1/6 kl. 19.00
Körkonsert – Musikvecka
Verk av C Monteverdi, Pärt, E
Whitacre och S Klaverdal
Ängelholms Vokalensemble &
Robert Hallberg, dirigent
Entré 130:-, 100:- med HD-passet.
Säljes en timme innan konsert.
Den Gode Herdens kyrka,
Blåkullagatan 7, Helsingborg
Lördag 2/6 kl. 16.00
Wienercafé – Musikvecka
Annika Fransson & Torsten Östergrens
Wienerensamble
Entré 130:-, 100:- med HD-passet.
Säljes en timme innan konsert.
Den Gode Herdens kyrka,
Blåkullagatan 7,
Helsingborg
Nationalromantisk musik.
Stellan Dahlin, sång och
Mats Hultkvist, orgl.
Lunchmacka och kaffe 40:S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Söndag 10/6 kl. 18.00
MalleusIncus
Johan Bridger & Patrick Raab,
marimba.
Gustav Adolfs kyrka,
Helsingborg
Söndag 10/6 kl. 19.07
Körkonsert
– Musik sju över sju
Lars-Erik Larsson: Förklädd Gud i
version för kör, solister och orgel.
Niels Gade: Elverskud för sopran,
alt och bassolo samt kör och piano
Ann-Margreth Nyberg, sopran,
Maria Streijffert, alt, Daniel
Hällström, bas
Per Jonsson, recitatör,
Mats Hultkvist, orgel,
Beniko Nakajima, piano
Kören Chorus Amici
Dirigent: Per Nyrén
Entré 170:-. Biljetter i kyrkan eller
genom körmedlemmar (40:- rabatt)
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Söndag 3/6 kl. 18.00
”Vaggvisor
från hela världen”
Tetra består av fyra sångerskor
från Göteborg. Dessa duktiga sångerskor håller sig inte till ett land, en
stil eller ett språk. Nej, de leker
och dansar med sina röster i
världens sångtraditioner. Allt från
Tetra 3/6 kl.18.00.
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
Onsdag 13/6 kl. 12.00
Lunchmusik
Söndag 17/6 kl. 18.00
Musik för själen
Tisdag 26/6 kl.19.00
"Den vackra mjölnerskan"
Musik av Bach, Händel och Gigout
Mats Hultkvist, orgel
Lunchmacka och kaffe 40:S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Transcendental Jazz
Johan Riedenlow och
Klara Stenquist.
Gustav Adolfs kyrka, Helsingborg
Schuberts "Die schöne Müllerin"
i svensk översättning.
Johan Sandberg, tenor och
oachim Olsson, flygel.
Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99,
Helsingborg
Onsdag 13/6 kl. 19.07
Konsert – Musik sju över sju
Tisdag 19/6 kl.19.00
"Voce con obligato"
Trio Netzel – ”Parisiska toner
i all sin prakt”.
Musik av jubilaren Debussy och
andra franska kompositörer såsom
Lili Boulanger och Melanie Bonis
samt av den svenska kompositören
Laura Netzel (som givit namn år
trion) och hennes svenska kollega
Elfrida Andrée. Inga Zeppezauer,
violin, Marit Sjödin, cello och
Annika Bjelk Wahlberg, piano.
S:ta Anna kyrka,
Johan Banérs gata 65, Helsingborg
Elegans, skönhet och vemod möts i en
annorlunda musikalisk konstellation.
Repertoaren är spännande och
uttrycksfull, med Schuberts ”Der Hirt
auf dem Felsen” som det mest kända
och älskade verket.
Marie Nanor, sopran, Per Johansson,
klarinett och Joachim Olsson, piano.
Allhelgonakyrkan,
Rååvägen 99, Helsingborg
Torsdag 14/6 kl. 19.00
"Allsång på Adolfsberg"
Christina Jansson, orgel.
Lunchmacka och kaffe 40:S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Vi sjunger önskesånger och grillar
korv tillsammans.
Adolfsbergskyrkan,
Södra Hunnetorpsvägen 47,
Helsingborg
Torsdag 14/6 kl. 19.07
Vårkonsert
– Musik sju över sju
Stråk- och orgelelever från Svenska
kyrkans musikundervisning.
Lärare: Peter Edström, Aurelia
Roslund (stråk), Christina Jansson
och Mats Hultkvist (orgel)
S:ta Maria kyrka,
Helsingborg
Söndag 17/6 kl.18.00
Invigningskonsert
Invigning av den nya flygeln.
Christer Ekstedt, trumpet,
Annika Fransson, sång, Lotta Olsson
Wounsch, piano.
Allerum kyrka
Söndag 17/6 kl. 18.00
Musik i sommarkvällen
Ett blandat program med sakralt,
romanser och opera- och musikalmelodier. Carolina Tholander,
sopran och lof Tholander på orgel,
piano och synthesizer.
Frillestads kyrka,
Frillestadsvägen 215, Påarp
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
Onsdag 20/6 kl. 12.00
Lunchmusik
Torsdag 21/6 kl. 19.00
"Ballader om kärlek och
längtan"
Musikgruppen "History" sjunger och
spelar musik med rötterna i 60-talet.
Adolfsbergskyrkan,
Södra Hunnetorpsvägen 47,
Helsingborg
Söndag 24/6 kl. 18.00
Musik i sommartid
Musikgudstjänst med gruppen
BALLANZ.
S:t Mikael, Ishallsvägen 10,
Ängelholm
Onsdag 27/6 kl. 12.00
Lunchmusik
Vokalsextetten "Buona parte" från
Malpils, Lettland.
Lunchmacka och kaffe 40:S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Onsdag 27/6 kl. 19.07
Konsert – Musik sju över sju
Sonatrice. ”Pilgrimsvägar” - en
musikalisk resa på medeltida instrument.
Eva-Lis Carlsson, sopran, Carina
Norlander, blockflöjt och harpa,
Karin Palm Lindén, fiddla.
S:ta Anna kyrka,
Johan Banérs gata 65, Helsingborg
Finfin fläder på flaska
Hemkokt saft är den perfekta
gå-bort-presenten och
uppskattas alltid av
mottagaren. Flädersaft är
både söt och lite syrlig på en
och samma gång. Den är
otroligt enkel att göra och
om du har tillgång till fläderblommor är det bara att sätta
igång.
Sommarens goda flädersaft
Ca 30 klasar med fläderblommor
2 st (gärna ekologiska) citroner
2 l vatten
2 kg socker
50g citronsyra
Gör så här
Klipp bort de gröna stjälkarna
och lägg blommorna i en spann,
kastrull eller stor skål. Riv av skalet
på citronerna samt skär bort det
vita runt citronen (det kan göra
saften besk) och lägg i citronfiléerna tillsammans med det
rivna skalet bland blommorna.
Koka upp vattnet och häll i
socker och låt det lösa sig, rör
ner citronsyran och häll den heta
sockerlagen över blommorna
och citronerna. Låt stå svalt i
2-3 dagar, rör dagligen så att
sockret inte samlar sig på bottnen. Sila genom silduk eller en
tunn kökshandduk.
Häll på flaskor och förvara svalt
eller i frysen för längre hållbarhet.
Ska du ge bort dem kan du hälla
saften i lite finare flaskor och sätta
en etikett eller en rosett runt.
Recepten kommer
ifrån hildashem.se
Onsdag 27/6 kl. 20.00
Sommarkonsert
Classic New Orleans Jazz
i midsommartid.
Hallavara Stompers och
sångerskan Malin Carlberg.
Entré. Biljetter i vapenhuset kl. 19.00
Mariakyrkan,
Kyrkogatan 21, Båstad
Onsdag 27/6 kl. 20.00
”Drömmarne”
Svensk nationalromantik med bl.a.
Drömmarne av Adolf Fredrik
Lundblad.
Brunnby Kyrkokör under ledning av
Agneta Weber Sjöholm.
Mölle kapell,
Kullabergsvägen Mölle
Torsdag 28/6 kl. 19.00
"I samklang med
sommaren"
Vokalsextett "Buona parte" från
Lettland sjunger visor, klassiska
pärlor och moderna sånger a capella.
Adolfsbergskyrkan, Södra
Hunnetorpsvägen 47, Helsingborg
Fredag 29/6 kl. 21.00–24.00
Nattkyrka
En mötesplats mellan stadens nöjesliv och kyrkans andliga liv, mitt i
stadens puls öppna dörren till det
tidlösa. Café och möjlighet till samtal
och att upptäcka kyrkorummet
under hela kvällen.
Björn Kjellström, präst & Outi Ben
Ammar, musiker
19
21.00 Skymningsmelodier med doft
av olika kristna traditioner
21.30 Nattens credo Vokalsextetten
"Buona parte" från Malpils,
Lettland
Ca 22.45 Nattvard
Ca 23.00 Annorlunda musik på orgel
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Lördag 30/6 kl. 12.00
Middagsmusik
– Middagsbön
”Parisiska toner i all sin prakt”.
Trio Netzel: Inga Zeppezauer, violin,
Marit Sjödin, cello, Annika Bjelk
Wahlberg, flygel.
Mariakyrkan,
Kyrkogatan 21, Båstad
Söndag 1/7 kl.18.00
Konsert
”…. och ur vårt inre strömmar en
lovsång, Gud, till dig.”
Viktor Bergendal, violin, Boel
Toresdotter Hanssen, piano och
orgel.
Fleninge kyrka
Söndag 1/7 kl. 18.00
Musik i sommarkvällen
Onsdag 4/7 kl. 12.00
Lunchmusik
Pianomusik av Debussy, Chopin,
Haydn och Mozart.
Simon Danell, piano.
Mörarps kyrka,
Brandmansgatan 3, Mörarp
Maria Nielsen, orgel.
Lunchmacka och kaffe 40:S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Onsdag 4/7 kl. 20.00
Sommarkonsert
Söndag 1/7 kl.19.00
”Tro, pop och kärlek”
”Det bästa jag vet”– finstämd och
svängig visa.
Anna Cederquist, sångerska,
blockflöjtist, och Jens Ulvsand,
bouzouki, och Olof Göthlin, fiol.
Entré. Biljetter i vapenhuset kl. 19.00
Mariakyrkan,
Kyrkogatan 21, Båstad
Sånger till gitarrackompanjemang,
vilka innehåller texter som berör
livet i både stort & smått. Duon DU,
Marcus Uddling och Samuel Denker.
Himmelsfärdskyrkan,
Kyrkplatsen 3, Höganäs
Tisdag 3/7 kl.19.00
"Kärlekens olika ansikten"
Tisdag 3/7
Musik för gitarrer
Onsdag 4/7 kl. 20.00
Soundtrack Till Ett Liv
Ett program som i ord och ton
behandlar de olika aspekter vi kan ha
av kärlek. Musiken är hämtad ur
jazzrepertoaren och vår rika vistradition och blandar med dikter på
kärlekstemat Monica Borrfors, sång
och Gösta Nilsson, piano.
Raus kyrka,
Kyrkvägen 1, Helsingborg
19.00 Andakt i kyrkan.
20.00 Gitarrduetter med musik
skilda tidsepoker.
Maria Camitz och Leif Hesselberg
från Danmark.
Väsby kyrka,
St Andreas väg 40, Väsby
Lisa Westberg, sång och Daniel
Dahlqvist, sång, piano.
Mölle kapell,
Kullabergsvägen, Mölle
Jazzmusik
och mycket mer
RAUS FÖRSAMLING har en lång
tradition av sommarkonserter. Beläget
söder om Helsingborg lockar kyrkan
såväl båtturister och campare, som
trogna musikintresserade. För oss
församlingsanställda musiker, är
sommarkonserterna ett gyllene tillfälle
att få göra det vi själva tycker mest om,
nämligen musicera.
Vi strävar efter att, varje sommar,
presentera ett blandat program av hög
kvalitet och vi väljer våra gästmusiker
med stor omsorg. I år bjuder vi bl.a. på
en hel del musik av Franz Schubert.
Först hans stora sångcykel "Die schöne
Müllerin" framförd i svensk översättning av tenoren Johan Sandberg.
Senare på sommaren spelas Schuberts
stora pianotrio i Ess-dur Op. 100 med
internationella gäster när Londonbaserade cellisten Amelia BoyarskyJakobsson och HSO-violinisten
Emil Karlsson strålar samman med
pianisten Joachim Olsson.
20
Det är viktigt att bjuda in unga
musiker, många av våra idag stora
namn, har ofta börjat sin karriär i våra
kyrkor runt om i landet. I år får vi
möta gitarristen Marcus Strand,
hemkommen från studier i Holland
och pristagare i flera gitarrtävlingar
både i Sverige och internationellt.
VI HAR OCKSÅ valt att prioritera
jazzmusiken extra mycket och den
är representerad under tre konserttillfällen däribland Daniel Johansson
trio, Monica Borrfors samt Åsa
Arvidsson trio.
Ett blandat och svängigt program
kommer Mattias Vad Jensen att bjuda
till med då han visar sin musikaliska
bredd i sång och spel.
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
Torsdag 5/7 kl.18.30
”Tranströmer möter Bach”
Tisdag 10/7 kl.19.00
"Hoppets sång"
Leif Ahlberg och Claes-Göran
Turesson.
Jonstorp kyrka
Ett finstämt och dynamiskt
möte mellan publik och trio där jazzballaden står i centrum.
Åsa Arvidsson, sång, Berth Lideberg,
piano och Per Thornberg, saxofon.
Raus kyrka, Kyrkvägen 1,
Helsingborg
Torsdag 5/7 kl.19.00
”Toner från gamla
kyrkor och torg”
En resa i toner och ord från
medeltid till barocka slott berättad
av fyra pipor.
Blockflöjtsensemblen "Con Amore".
Adolfsbergskyrkan,
Södra Hunnetorpsvägen 47,
Helsingborg
Tisdag 10/7 kl 20.00
Konsert
Torsdag 12/7
kl. 18.30 ”Mariasånger”
Maria Gyllenör.
Farhult kyrka
Torsdag 12/7
kl.19.00
"Min själ prisar
Herrens storhet”
Vill du ha chansen
att vinna två biob
iljetter?
Föreviga din musi
kupplevelse
genom att dela den
med oss.
Tagga Hbg redakt
ion på facebook
när du uppdatera
r din statusrad,
eller nämn oss i en
tweet
(@svk_helsingborg
).
Du kan också mm
s:a bilden
till oss på nummer
0703726040.
Ett program som
bygger på ortodoxa Mariahymner.
Nyskrivna samtida verk samt klassiska hymner från 1800-talet. Ortodoxa
hymner med mansröster av ensemblen "Credo" från Tallinn, Estland.
Adolfsbergskyrkan,
Södra Hunnetorpsvägen 47,
Helsingborg
panjeras av gitarristen David
Härenstam.
Detta program med sång/recitation
och gitarr rör sig runt ordet och
musikens förhållande till ordet.
Rebbelberga kyrka,
Munka Ljungbyvägen,
Ängelholm
Fredag 13/7 kl 20.00
Dödssynder och Tjajkovskij
Söndag 15/7 kl. 20.00
”Glöd”
Verk av N Grigny och M Duruflé
m.fl. Stefan Fred, Stockholm, orgel.
Lunchmacka och kaffe 40:S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Priya Mitshell, violin, Matthew
Sharp, cello, Johan Ullén, piano.
Samarr: Musik i Kullabygden.
Entré.
Brunnby kyrka,
Bränneslyckevägen 3
En konsert, som är en kombination
av folkton, klassisk opera och visa till
nyskriven musik. Frida Engström,
sång, Malin Gustafsson, saxofon &
slagverk och Andreas Lindgren,
orgel & piano.
Himmelsfärdskyrkan,
Kyrkplatsen 3, Höganäs
Onsdag 11/7 kl. 19.07
Slagverkskonsert
– Musik sju över sju
Lördag 14/7 kl. 12.00
Middagsmusik
– Middagsbön
Läsarsånger i nytt format.
Mattias Vad Jensen, sång och piano.
Välluvs kyrka,
Välluvsvägen 24, Påarp
Passionerad marimba, svensk
högromantik på vibrafon, afrikanska
rytmer. Ett klangligt fyrverkeri för
båda öga och öra.
Mikael Bengtsson, slagverk.
S:ta Anna kyrka,
Johan Banérs gata 65, Helsingborg
Inte bara barocktrumpet.
Joakim Andersson, allehanda
trumpeter och Andreas Lindgren,
orgel & flygel.
Mariakyrkan,
Kyrkogatan 21, Båstad
Söndag 8/7 kl. 20.00
Sommarkonsert
Onsdag 11/7 kl. 20.00
Sommarkonsert
Svante Thuresson och Viktoria
Tolstoy Claes Crona Trio.
Entré. Biljetter i vapenhuset kl. 19.00
eller förköp på Båstads Turistbyrå.
Mariakyrkan,
Kyrkogatan 21, Båstad
Charles Unger Experience från
San Francisco. Soul och jazz i sommarnatten. Entré.
Biljetter i vapenhuset kl. 19.00 eller
förköp på Båstads Turistbyrå.
Mariakyrkan,
Kyrkogatan 21, Båstad
Lördag 7/7 kl. 12.00
Middagsmusik
– Middagsbön
Rhapsody in blue – Gershwin och
andra klarinettpärlor.
Niclas Johansson, klarinett, och
Andreas Lindgren, flygel.
Mariakyrkan,
Kyrkogatan 21, Båstad
Söndag 8/7 kl.18.00
”Andliga önskesånger”
Maria Jönsson, sång och piano.
Välinge kyrka
Söndag 8/7 kl. 18.00
Musik i sommarkvällen
Söndag 8/7 kl. 20.00
”Altartavlan i ord & ton”
En möjlighet att lyssna till de
intressanta berättelserna om
kyrkans altartavla. Med snillrika
och sprudlande toner kläs det
hela i en musikalisk skrud.
Per-Åke Wennerberg, trumpet &
Roland Pettersson, klaviatur.
Himmelsfärdskyrkan,
Kyrkplatsen 3 Höganäs
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
Stradivari Quartett från Schweiz
Xiaoming Wang, violin, Soyoung
Yoon, violin, Lech Antonio Uzynski,
viola, Maja Weber, violoncell.
Alla fyra spelar på Stradivariusinstrument!
Samarr: Musik i Kullabygden.
Entré.
Brunnby kyrka,
Bränneslyckevägen 3
Onsdag 11/7 kl. 12.00
Lunchmusik
Onsdag 11/7 kl. 20.00
”Vägar till liv”
Lena Petersson, sång, piano och
Göran Söderqvist, gitarr.
Mölle kapell,
Kullabergsvägen, Mölle
Söndag 15/7 kl.18.00
”Jazz i sommarton”
Tomas Trulsson, saxofon,
Leonard Axelsson, gitarr,
Vivian Buczek, sång.
Allerum kyrka
Söndag 15/7 kl. 18.00
Musik i sommarkvällen
”Violin variations” med allt ifrån
Bach till filmmusik och brasiliansk
samba. Ian Peaston, elfiol och dator.
Kropps kyrka, Kropps kyrkväg 36,
Mörarp
Söndag 15/7 kl. 18.00
Musikgudstjänst – I God tro
Operasångerskan Emma Tranströmer
sjunger och läser sin far Tomas
Tranströmers dikter. Emma ackom-
Tisdag 17/7 kl. 19.00
"Siecle d'Or"
Musik från gitarrens gyllene sekel,
1800-talet, som är lika känslosam
som den är virtuos med smäktande
melodier och halsbrytande passager.
I programmet berättas hur faktorer
som hemlandsinvasion, obesvarad
kärlek och kronisk otur kan påverka
musiken i olika riktningar.
Marcus Strand, gitarr.
Raus kyrka, Kyrkvägen 1,
Helsingborg
21
Brownies deluxe
Tisdag 17/7
Didos klagan – en elektroakustisk meditation
19.00 Andakt i kyrkan
20.00 Musik från renässansen med
nutidens klangmöjligheter.
Agnes Westfält, sopran, My Eklund,
blockflöjt och Pascal Jardry gitarr.
Väsby kyrka, St Andreas väg 40,
Väsby
Onsdag 18/7 kl. 12.00
Lunchmusik
Ragnhild Pettersson, orgel och piano
Lunchmacka och kaffe 40:-.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Onsdag 18/7 kl. 20.00
”Songs of Travel”
Sånger av bl.a. R Vaughan-Williams.
Jens Persson, baryton och Stefan
Mårtenson, piano.
Mölle kapell,
Kullabergsvägen, Mölle
Onsdag 18/7 kl. 20.00
Sommarkonsert
”Det händer nu- ett kärlekens
mirakel” Psalmer i 2000-talet.
Maria Eliasson, sång & flygel, Mia
Gunnberg Ådin, sång, fiol & nyckelharpa, Christer Ådin, mandola, durspel & stompboard.
Entré. Biljetter i vapenhuset kl. 19.00
eller förköp på Båstads Turistbyrå.
Mariakyrkan,
Kyrkogatan 21, Båstad
Torsdag 19/7 kl.18.30
”Kända psalmer och
fin musik”
Göte Enquist och Josefin Hallbeck.
Jonstorps kyrka
Lördag 21/7 kl. 12.00
Middagsmusik
– Middagsbön
”Senora del destino”.
Minna Weurlander, accordeon.
Mariakyrkan,
Kyrkogatan 21, Båstad
Söndag 22/7 kl.18.00
Konsert
”Om sommaren sköna”.
Annika Nilsson, sång, Lone Tang
Koch, flöjt, Eva André Calvén, piano
och orgel.
Kattarp kyrka
22
Söndag 22/7 kl. 18.00
Musikgudstjänst
Församlingen gästas av den tyska
kören Evangelischer Kammerchor,
Kamen. Mässa för kör och orgel av
Antonin Dvorak.
Höja kyrka,
Höja kyrkväg, Ängelholm
Söndag 22/7 kl.20.00
”En resa med två fioler”
Allt från finstämda barocktoner,
rivig folkmusik till egna kompositioner. Jeanette Eriksson, violin och
Johannes Jakobsson, viola
Himmelsfärdskyrkan,
Kyrkplatsen 3,Höganäs
Tisdag 24/7 kl.19.00
"Från visa till pop"
Musiken då och nu med Mattias
Vad Jensen, sång och piano.
Allhelgonakyrkan,
Rååvägen 99, Helsingborg
Tisdag 24/7 kl. 20.00
Musik för orgel och piano
Musik av J S Bach, E Grieg och
egen komponerad musik.
Ragnhild Pettersson, orgel & piano.
Vikens kyrka, Prästavägen 693,
Viken
Onsdag 25/7 kl. 12.00
Lunchmusik
Outi Ben Ammar, orgel.
Lunchmacka och kaffe 40:-.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Onsdag 25/7 kl. 19.07
Gitarrkonsert
– Musik sju över sju
Spanska, andalusiska klanger
hand i hand med barock polyfoni
ett blandat program som spänner
över flera epoker.
Emil Kjellbom, gitarr.
S:ta Anna kyrka,
Johan Banérs gata 65, Helsingborg
Vill man ha den ultimata
sötsaken så är det denna
kaka du ska baka. Den tar
visserligen en stund att göra
men den räcker till många.
Och blir ännu godare efter
ett par dagar i kylskåpet.
Chokladbrownies deluxe
125 g smör
120 g mörk choklad
3 dl socker
1 tsk vaniljsocker
2 ägg
3 dl mjöl
2 msk kakao
1 krm salt
100 g mjölkchoklad
Gör så här
Smält smör och den mörka
chokladen i vattenbad.
Rör i vaniljsocker, socker och ägg.
Sikta i mjöl, salt och kakao.
Rör i hackad mjölkchoklad.
Bred ut i smord form 20x30cm
och grädda i 15-20 minuter i 175
grader.
150 g mini marshmallows
Häll över marshmallows och sätt
in kakan igen så de smälter utan
att få färg.
1 burk kondenserad mjölk
Kondenserad mjölk kokas i
vattenbad (i burken) ca
3 1/2 timme.
Bred över den varma kolakrämen
på kakan.
125 g mjölkchoklad
125 g mörk choklad
1,5 dl grädde
Koka upp grädden och rör i
den hackade chokladen. Vispa
smeten slät.
Bred på och låt kakan stelna.
Skär i bitar.
Recepten kommer
ifrån hildashem.se
Torsdag 26/7 kl.18.30
Violinprogram
Viktor Bergendal m.fl.
Farhult kyrka
Fredag 27/7 kl. 17.00
Sommarkonsert
Lill Lindfors med vänner
Claes Crona, Hans Backenroth,
Jocke Berg, Hector Bingert, Mats
Norrefalk.
Entré. Biljetter i vapenhuset kl. 19.00
eller förköp på Båstads Turistbyrå.
Mariakyrkan,
Kyrkogatan 21, Båstad
Fredag 27/7 kl. 21.00–24.00
Nattkyrka
En mötesplats mellan stadens nöjesliv och kyrkans andliga liv, mitt i
stadens puls öppna dörren till det
tidlösa. Café och möjlighet till
samtal och att upptäcka kyrkorummet under hela kvällen.
Anna Murphy Ballan, präst & Outi
Ben Ammar, musiker
21.00 Skymningsmelodier med doft
av olika kristna traditioner
21.30 Nattens credo Möten i
mörkret, svart svårmod och
mjuka melodier med Trio
Buxbom John Perry saxofon,
Karin Perry, sång och Outi Ben
Ammar, ackompanjemang
Ca 22.45 Nattvard
Ca 23.00 Annorlunda musik på orgel
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Lördag 28/7 kl. 19.07
Festivalgospel
Maria Gospel & John Perry m.fl.
gospelkörer.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Söndag 29/7 kl.18.00
Konsert
”Det bästa jag vet”
Anna Cederquist, blockflöjt och
sång, Jens Ulvsand, bouzouki.
Allerum kyrka
Onsdag 25/7 kl.20.00
”Tro, pop och kärlek”
Söndag 29/7 kl. 18.00
Musik i sommarkvällen
Sånger till gitarrackompanjemang,
vilka innehåller texter som berör
livet i både stort & smått
Duon DU, Marcus Uddling och
Samuel Denker.
Mölle kapell,
Kullabergsvägen, Mölle
Musik av bland annat Debussy och
Bartok. Johanna Ericsson Zetterqvist, flöjt och Joakim Johannesson,
violin.
Hässlunda kyrka,
Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
Söndag 29/7 kl. 18.00
Musikgudstjänst
– I Hjärtats namn
Med Elisabeth Melander – sång,
Mike Hamilton – saxofon och
Christian Mjörndal – piano. Ett
enkelt, vackert och ömt program
som innehåller den svenska visan,
jazzen och folkligt i ett spirituellt
möte med årstiden.
Rebbelberga kyrka,
Munka Ljungbyvägen, Ängelholm
Söndag 29/7 kl. 19.07
Konsert – Musik sju över sju
”Vox Archangeli” - ny musik med
tusenåriga rötter.
På ett nyskapande sätt låter Vox
Archangeli tusenårig gregoriansk
klostersång möta moderna klanger i
symfoniska och elektroniska ljudlandskap.
De senaste åren har gruppens stämningsskapande arrangemang
– där ekon från Hildegard av Bingens
1100-tal mixas med folkmusik, pop
och rock – uppmärksammats såväl
internationellt som på hemmaplan i
Sverige.
Under hösten 2011 släpptes det tred-
je albumet i serien, Sanctus: Raphael.
Därmed började det tredje kapitlet i
Vox Archangelis stora Sanctus-projekt.
I gruppen medverkar bland annat
Anna Pihl Lindén, sång, Veikko
Kiiver, sång,
Pär Lindén, flöjt och Daniel Palm,
keyboard samt Gentilia Pop, violin.
I serien om ärkeänglarna har Vox
Archangeli tidigare utgivit albumen
Sanctus: Michael och Sanctus:
Gabriel.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Söndag 29/7 kl. 20.00
”Glara”
En finstämd musikalisk blandning
med tonvikt på svensk tradition,
allt framfört i egna arrangemang.
Mira Palme, sång, Oscar Johansson,
piano, Donovan von Martens,
kontrabas och Måns Wikenmo
trummor.
Himmelsfärdskyrkan,
Kyrkplatsen 3, Höganäs
KONTAKTUPPGIFTER
Svenska kyrkan Allerum
tfn 042-16 70 00
– Allerums kyrka
– Fleninge kyrka
– Kattarps kyrka
svenskakyrkan.se/allerum
Svenska kyrkan Kullabygden
– Arilds kapell
– Brunnby kyrka
– Mölle kapell
tfn 042-34 65 20
www.brunnbykyrka.org
Båstad, tfn 0431-787 00
– Maria kyrkan
– Östra Karups kyrka
svenskakyrkan.se/bastad
– Farhults kyrka
– Jonstorps kyrka
tfn 042-680 01
www.svenskakyrkan.se/farhult
Helsingborg
Filborna församling,
tfn 042-15 11 70
– Den Gode Herdens kyrka
– Himmelsfärdskyrkan
tfn 042-36 21 80
www.hoganasforsamling.se
Gustav Adolfs församling,
tfn 042-37 29 00
– Adolfsbergskyrkan
– S:t Olofskyrkan
– Gustav Adolfskyrkan
Maria församling,
tfn 042-37 28 30
– S:ta Maria kyrkan
– S:ta Anna kyrkan
Raus församling,
tfn 042-37 29 40
– Allhelongakyrkan
– Raus kyrka
svenskakyrkan.se/helsingborg
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
– Vikens kyrka
– Väsby kyrka
tfn 042-36 06 50
svenskakyrkan.se/vasby-viken
Kropps församling,
tfn 042-717 00
– Kropps kyrka
– Björkakyrkan
– Mörarps kyrka
– Hässlunda kyrka
– Välluvs kyrka
– Frillestads kyrka
www.kroppsforsamling.se
Högt över Bjäres härliga marker
spelar lärkorna och inne i sommarsvala
kyrkor kan man njuta mänskliga toner av
olika slag.
i Båstad har en lång tradition med sommarmusik som sträcker sig tillbaka till 1917 då legendaren Albert
Runbäck startade sin bana. Bredd och variation har alltid varit
ledord i denna kyrkas musikaliska historia och det kan man tydligt
skönja även sommaren 2012. Onsdagkvällarna innehåller klassisk
New Orleans jazz med succébandet Hallavara Stompers med den
urduktiga vokalissan Malin Carlberg, vissångerskan, blockflöjtisten
och folkmusikern Anna Cederquist ger oss, i samarbete med
folkmusikerna Jens Ulvsand på bouzouki och Olof Göthlin på fiol, en
stämningsfull konsert med vackra visor och svängigt spel, Svante
Thuresson och Viktoria Tolstoy, två namnkunniga artister och sångbegåvningar från vitt skilda generationer som inte behöver närmre
presentation. Kompas av Claes Crona, Charles Unger Experience
från San Francisco lirar soul och jazz i sommarnatten, och från
Grebbestad kommer en konstellation med rötter i den Bohusländska
myllan, keltiska havsvågor och visinfluenser i kyrkans hägn, och
slutligen får vi besök av folkkära Lill Lindfors med en samling
begåvade musiker.
SÄRSKILT MARIAKYRKAN
LÖRDAGSLUNCHERNA kan man ägna åt middagsmusik med Trio
Netzel- en franskinspirerad pianotrio med Inga Zeppezauer, violin,
Marit Sjödin, cello, och Annika Bjelk Wahlberg, piano, den utmärkte
klarinettisten Niclas Johansson tillsammans med Andreas Lindgren
spelandes George Gershwin, eller varför inte ett kärt återseende
med den flinke trumpetaren och musikläraren i Höganäs, Joakim
Andersson från Viken.
Den sista middagsmusiken viker vi för teknisk briljans och mäktig
precision med finska Minna Weurlander och hennes accordeon.
Välkomna!
23
Tisdag 31/7 kl. 19.00
Konsert
Torsdag 2/8 kl.18.30
”Pilgrimsprogram”
Söndag 5/8 kl.18.00
Pianotrio
En piano-trio som tar resan in i
musikens förmak, där kärleken till
melodierna får stå i centrum. På ett
enkelt, vackert och spännande sätt
tolkar de musik från den svenska
visskatten med Georg Riedel i
spetsen, men även musik av såväl
Beatles som egna kompositioner.
Daniel Johansson Trio.
Raus kyrka,
Kyrkvägen 1, Helsingborg
Anna Rynefors och
Erik Ask-Upmark
Jonstorps kyrka
Emil Carlsson, violin, Amelia
Boyarsky-Jakobsson, cello,
Joachim Olsson, piano.
Fleninge kyrka
Fredag 3/8 kl. 21.00–24.00
Nattkyrka
Söndag 5/8 kl. 18.00
Musikgudstjänst
En mötesplats mellan stadens
nöjesliv och kyrkans andliga liv, mitt
i stadens puls öppna dörren till det
tidlösa. Café och möjlighet till samtal
och att upptäcka kyrkorummet
under hela kvällen.
Anna Murphy Ballan, präst &
Outi Ben Ammar, musiker
21.00 Skymningsmelodier med doft
av olika kristna traditioner
21.30 Nattens credo Orgelrock musik av Deep Purple, Queen,
U2 m.fl. Outi Ben Ammar och
Mats Hultkvist, orglar
Ca 22.45 Nattvard
Ca 23.00 Annorlunda musik på orgel
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Daniel Johansson Trio:
Jeppe Zeeberg – piano, Magnus
Adler – bas och Daniel Johansson –
slagverk. En pianotrio som med
jazzens förtecken bl a tolkar Georg
Riedel och Beatles samt bjuder på
egna kompositioner.
Höja kyrka,
Höja kyrkväg,
Ängelholm
Onsdag 1/8 kl. 12.00
Lunchmusik
Musik av Buxtehude och Bach
Mats Hultkvist, orgel.
Lunchmacka och kaffe 40:-.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Onsdag 1/8 kl. 20.00
”I hjärtats namn, enkelt,
vackert, ömt….”
Glara, 29/7 kl 20.00.
med Olle Adolphson, Beppe Wolgers,
Hasse & Tage i en anda vi brukar
bokstavera Jan Johansson och
Monica Zetterlund. Elisabeth
Melander, sång, Christian Mjörndal,
piano och Mike Hamilton, sax.
Mölle kapell,
Kullabergsvägen, Mölle
Sånger i ord och ton ur den
svenska vistraditionen, jazzen,
egna kompositioner tillsammans
Tur med vädret
ORDET "SOMMAR" började användas
först år 1547. Ordet markerar den
varmaste perioden mellan vår och
höst. Men sommar kan också vara
indelat enligt kalendern. Mellan
vissa datum. Dessutom definieras
sommar utifrån vädret. Tiden då
genomsnittstemperaturen är över
10+c.
Att förutspå vad det blir för väder
i sommar är svårt, för att inte säga
omöjligt. Generellt sett kan man
säga att juni är den ljusaste sommarmånaden. Den har sin kulmen
den 21:e i samband med sommarsolståndet. Den är normalt sett
lite torrare och har lite lägre medelmolnighet än juli och augusti.
JULI DÄREMOT är varmare men det
regnar mer. Juni är den varmaste
månaden och är som helhet mest
rik på nederbörd. Varm luft kan
nämligen innehålla mer vattenånga
än kall. Därför kan det under denna
månad förekomma många kraftiga
skurar.
Först i augusti får vi de mest
behagliga badtemperaturer. Tiden i
solen minskar då dagarna blir
kortare. Men månaden är inte lika
blöt som juli så det kanske blir ett
litet extra plus för augusti. Fördelen
med augusti är att vattentemperaturen nu börjar bli ganska behaglig.
Vatten tar nämligen längre tid att
värma upp än markytan.
JOHN på SMHI har ingen klar
sommarprognos att ge.
– En prognos håller som längst i
15 dygn. Efter det går det inte att
säga något om hur vädret kommer
bli. Denna sommar kan bli blöt och
kall, men också varm och torr. Det
vi med all säkerhet kan säga är att
sommaren blir omväxlande. Ett år
uppmätte vi den varmaste temperaturen i maj månad och efter det
blev det bara kallare.
För den vetgirige tipsar John
ändå om smhi.se där man kan se
vädret från föregående år. Men han
påminner om att vädret inte har
något minne.
24
Söndag 5/8 kl. 19.07
Konsert – Musik sju över sju
Fransk kyrkomusik.
Verk av Alain, Langlais, Duruflé, m fl
Stellan Dahlin och Johan Sandberg,
sångsolister, kammarkören ”Die
Magnifi-Katze”.
Mats Hultkvist, ledare och organist.
S:ta Maria kyrka,
Helsingborg
Tisdag 7/8 kl. 19.00
"Kammarmusik
på hög nivå"
F. Schuberts Pianotrio nr. 2 i
Ess-dur Opus. 100
Amelia Boyarsky, cello,
Emil Carlsson, violin och
Joachim Olsson, piano.
Allhelgonakyrkan,
Rååvägen 99, Helsingborg
Tisdag 7/8 kl. 20.00
Utomhusjazz
Traditionell jazzmusik med
rötter New Orleans Dreamboat
Jazzband. Vid regn i kyrkan.
Kyrkstugans trädgård,
Prästavägen 693, Viken
Onsdag 8/8 kl. 12.00
Lunchmusik
Treenighedskirkens Drengekor,
Esbjerg, Danmark.
Lasse Toft Eriksen, ackompanjatör
Lone Gislinge, dirigent
Lunchmacka och kaffe 40:S:ta Maria kyrka, Helsingborg
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
Onsdag 8/8 kl.18.30
Allsång i Allerums
prästgårdspark
Eva, Lars och John Löfgren.
Allerums prästgårdspark
Onsdag 8/8 kl. 19.00
Sommarcafé
Visor, folkmusik och psalmer
i jazzarrangemang. Mira Palme,
sång, Donovan von Martens, kontrabas, Oscar Johansson, piano.
och Måns Wikenmo, trummor.
Servering, allsång och lotterier.
Mörarps församlingshem,
Brandmansgatan 3,
Mörarp
Fredag 10/8 kl. 21.00–24.00
Nattkyrka
En mötesplats mellan stadens
nöjesliv och kyrkans andliga liv, mitt
i stadens puls öppna dörren till
det tidlösa. Café och möjlighet till
samtal och att upptäcka kyrkorummet under hela kvällen.
Anna Murphy Ballan, präst &
Outi Ben Ammar, musiker
21.00 Skymningsmelodier med doft
av olika kristna traditioner
21.30 Nattens credo Orthodox
Singers, Estland
Ca 22.45 Nattvard
Ca 23.00 Annorlunda musik på orgel
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Söndag 12/8 kl. 18.00
Musik i sommarkvällen
Bandet ”Sot” som spelar egen
poprock på svenska.
Linnéa Renholm Persson, sång,
Martin Larsson, gitarr,
Stefan Levin, bas och Fredrik
Löfgren, trummor.
Björkakyrkan,
Merkuriusgatan 215, Ödåkra
Söndag 12/8 kl.18.00
Konsert
”Musikpärlor från 1910-2010”.
Sång och musikgruppen Harmony,
Ängelholm.
Välinge kyrka
Söndag 12/8 kl. 18.00
Musikgudstjänst
Ett spännande möte med gitarristen
Mattias von Wachenfeldt och
kontrabasisten Mazdak Khosravi.
Lise-Lott Hjorth.
Rebbelberga kyrka,
Munka Ljungbyvägen, Ängelholm
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
Musikvecka i
Den Gode Herdens Kyrka
Onsdag den 30 maj
kl 19.00
Operakonsert med Katja
Lytting och Helsingborgs
Vokal-ensemble
Katja Lytting är idag världsberömd
som mezzosopran och operasångerska och har sjungit på
många operascener runt om i
världen, ex La Scala i Milano,
Tokyo, Paris Berlin, Rom Neapel
och Torino.
Katja växte upp i Helsingborg
och började efter studentexamen
att studera på Musikkonservatoriet i Bologna i Italien. Hon har
blivit vinnare av bland annat
Pavarottis operatävling i Philadephia samt sjungit tillsammans
med Pavarotti som Federica i
Verdis Luisa Miller!
I Skandinavien har Katja sjungit
på Göteborgsoperan och på
Operan i Köpenhamn samt på
Helsingborgs Konserthus.
Torsdag den 31 maj
kl 20.00
Kammarkonsert med
Trio Agathon
Trio Agathon är en ensemble med
den ovanliga kombinationen flöjt,
fagott och piano. Trion består av
Elisabeth Nilsson som studerar på
musikerlinjen i Malmö, Magnus
Nilsson som är solofagottist i Helsingborgs symfoniorkester samt
solopianisten Beniko Nakajima.
Fredag den 1 juni
kl 19.00
Körkonsert med
Ängelholms Vokalensemble
Dirigent Robert Hallberg
Ängelholms Vokalensemble är
en blandad kör bestående av 25talet sångare och den är i år inne
på sitt tionde verksamhetsår.
Kören framför bland annat
verket SESTINA av C. Monteverdi,
ett fantastiskt verk i 6 delar som
beskriver den unge Glaucos förtvivlan vid sin älskade Corinnas
grav – ett par kompositioner av
Pärt, bl.a. hans Magnificat, några
kompositioner av E. Whitacre
(Sleep och This marriage), Vägen
framför andra av Stefan Klaverdal
(text ur Höga visan).
Lördag den 2 juni
kl 16.00
Wienercafé med sopran
Annika Fransson
och Torsten Östergrens
Wienerensemble
Annika Fransson växte upp i
Helsingborg och blev 1993
antagen som sångelev på Konservatoriet i Wien.
Under sina 11 år i Wien hann
Båstad Turism,
Torget, Köpmansgatan 1,
269 21 Båstad,
Tel: 0431-750 45,
Fax: 0431-700 55
Helsingborgs Turistbyrå,
Rådhuset, Box 1241,
251 89 Helsingborg,
Tel: 042-10 43 50,
Fax: 042-10 43 55
E-mail:
[email protected]
Annika att få många olika sångroller, bland annat som Gilda i
Rigoletto, Dorine i Tartuffe, Adele
i Läderlappen, Olympia i Hoffmanns äventyr mm.
2004 gick flyttlasset tillbaka
hem till Helsingborg där Annika
idag är flitigt anlitad som solist och
sångpedagog.
Torsten Östergrens Wienerensemble består idag som mest
av tolv musiker som alla är lika
förälskade i denna livsbejakande
musik! Torsten dirigerar sin
ensemble med violin och stråke
samtidigt som han själv spelar
med!
Välkomna att njuta äkta
wienermusik, allt präglat av den
gemyt som finns i musikens
huvudstad Wien!
Till underhållningen serveras
wienerbröd och kaffe!
Biljettpris:
130 kr/ person med HD-passet
100 kr/person
Biljetter säljes endast vid
kyrkans entré fr o m en timme
innan konserten börjar!
Höganäs Turistbyrå,
Stadshuset, Centralgatan 20,
263 82 Höganäs,
Tel: 042-33 77 74,
Fax:042-33 77 62 ,
E-mail: [email protected]
Torekov Turistbyrå
( jun-aug), Hamnplanen 2,
260 93 Torekov,
Tel: 0431-36 31 80,
Fax: 0431-36 45 53,
E-mail: [email protected]
Åstorps Turistbyrå
Checkpoint Sweden E4,
Borrgatan 5, 265 33 Åstorp,
Tel: 042-645 55,
Fax: 042-593 33
Ängelholms Turistbyrå,
Stortorget, 262 32 Ängelholm,
Tel: 0431-821 30,
Fax: 0431-192 07,
E-mail:
[email protected]
25
Söndag 12/8 kl. 19.07
Orgelkonsert
– Musik sju över sju
Verk av Buxtehude, Bach,
Mendelssohn och William Reed, m fl
Philip Crozier, Montreal, Canada.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Tisdag 14/8
Utomhuskonsert
19.00 Andakt i kyrkan
20.00 Musikalisk blandning
av psalmer, Dan Andersson, Evert
Taube och egna kompositioner
Musikergruppen GLARA.
Väsby prästgårdspark,
St Andreas väg 40, Väsby
Onsdag 15/8 kl. 12.00
Lunchmusik
Lyriska sånger och kyrkomusik.
Martin Hultkvist, tenor, Mats
Hultkvist, orgel och piano.
Lunchmacka och kaffe 40:-.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Onsdag 15/8 kl. 19.00
Sommarcafé
Unga talanger från bygden musicerar
tillsammans med husbandet under
ledning av Carolina och Olof
Tholander.
Servering, allsång och lotterier.
Mörarps församlingshem,
Brandmansgatan 3, Mörarp
Torsdag 16/8 kl. 19.00
”Sensommarjazz gånger 3”
Anna Pauline Andersson band.
Entré.
Den Gode Herdens kyrka,
Blåkullagatan 7,
Helsingborg
Fredag 17/8 kl. 19.00
”Sensommarjazz gånger 3”
Cilla Rosell & Andres Ehrenstråle.
Entré.
Den Gode Herdens kyrka,
Blåkullagatan 7, Helsingborg
Fredag 17/8 kl. 21.00–24.00
Nattkyrka
En mötesplats mellan stadens nöjesliv och kyrkans andliga liv, mitt i stadens puls öppna dörren till det tidlösa. Café och möjlighet till samtal och
att upptäcka kyrkorummet
under hela kvällen.
Anna Murphy Ballan, präst & Outi
26
Fredag 24/8 kl. 21.00–24.00
Nattkyrka
Ben Ammar, musiker
21.00 Skymningsmelodier med doft
av olika kristna traditioner
21.30 Nattens credo Jazzkvartetten
Glara: Mira Palme, sång, Oscar
Johansson, piano, Donovan
von Martens, kontrabas,
Måns Wikenmo, trummor
Ca 22.45 Nattvard
Ca 23.00 Annorlunda musik på orgel
S:ta Maria kyrka,
Helsingborg
Lördag 18/8 kl. 19.00
”Sensommarjazz gånger 3”
Alexander Ivarsson Trio.
Entré.
Den Gode Herdens kyrka,
Blåkullagatan 7, Helsingborg
Söndag 19/8 kl. 18.00
Musikgudstjänst – Det blir
vackert där du går
Johan Sandberg – tenor,
Sofie Hellberg – tvärflöjt och
Lars Hellberg, orgel och piano.
Ett finstämt program med nordisk
sommarmusik.
Höja kyrka,
Höja kyrkväg,
Ängelholm
Söndag 19/8 kl. 19.07
Orgelkonsert
– Musik sju över sju
Spektakulära, sällan hörda verk
med en av Sveriges verkliga
orgelvirtuoser.
Mikael Wahlin, Göteborg.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Tisdag 21/8 kl. 20.00
Konsert
"Stad i ljus", "Gabriellas sång",
"Koppången" är några av Py
Bäckmans mest kända låtar och
hon finns även representerad i den
svenska psalmbokens tillägg.
Sångerskan, låtskrivaren och textförfattaren Py Bäckman och
pianisten Ann-Marie Henning.
Vikens kyrka,
Prästavägen 693, Viken
Onsdag 22/8 kl. 12.00
Lunchmusik
Fransk barockmusik m.m.
Mats Hultkvist, orgel.
Lunchmacka och kaffe 40:-.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Härliga cake pops
Goda cake pops i glada färger
passar både till kalas och till
fredagsmyset.
Hildas cake pops
200 g smör, rumsvarmt
2 dl socker
1 msk vaniljsocker
6 msk kakao
6 dl havregryn
6 msk starkt kallt kaffe
ca 20 grillpinnar av trä
400 g vit choklad
strössel eller hackade nötter
Gör så här
Vispa smör och socker poröst
med elvisp. Tillsätt vaniljsocker,
kakao och havregryn och fortsätt
vispa. Blanda i kaffe, smeten ska
vara ganska kladdig. Rulla lagom
stora bollar. Är smeten för lös att
forma, ställ den i kylen ett tag.
Lägg bollarna på ett fat och ställ
att stelna i kylen.
Klipp bort den vassa änden på
grillpinnarna och dela dem på
hälften. När bollarna är kalla, stick
in en pinne i varje.
Smält den vita chokladen i mikro
och rör emellan. Den får inte bli
för het.
Doppa de kalla bollarna i
chokladen så att de täcks helt
och slå försiktigt av överflödig
choklad mot kanten av skålen.
Strössla över valfritt strössel eller
hackade nötter, ställ att stelna i
kyl i ett glas fyllt med strösocker.
Förvara klubborna i kylen.
Recepten kommer
ifrån hildashem.se
En mötesplats mellan stadens nöjesliv och kyrkans andliga liv, mitt i
stadens puls öppna dörren till det
tidlösa. Café och möjlighet till samtal
och att upptäcka kyrkorummet
under hela kvällen.
Björn Kjellström, präst & Outi Ben
Ammar, musiker
21.00 Skymningsmelodier med doft
av olika kristna traditioner
21.30 Nattens credo John Perry,
saxofon, Outi Ben Ammar,
orgel m.m.
Ca 22.45 Nattvard
Ca 23.00 Annorlunda musik på orgel
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Lördag 25/8 kl. 18.00
Aftonsång med ”Gubbröra”
Konsert med tolv sångare sprungna
ur Lunds studentsångarförening.
Sverker Zadig, dirigent.
Brunnby kyrka,
Bränneslyckevägen 3
Söndag 26/8 kl.18.00
”Koraler och psalmer
i nya färger”
Johan Sandberg, sång,
Erland Sjunnesson, piano.
Fleninge kyrka
Söndag 26/8 kl. 19.07
Konsert – Musik sju över sju
Bach och ekon från Bach.
Som programtiteln visar, blir det en
hel del musik av Johann Sebastian
Bach 1685-1750 i denna konsert.
Energiskt och motoriskt.
Meditativt och rofyllt. Kraftfulla,
dramatiska orgelharmonier ställs
mot spröda, intima melodier för
ensam fiol.
Fragment från Bachfugor ekar
och studsar mellan valven i Nils
Tykessons komposition "Ekon från
fugor" för violin och orgel.
Dansant och virtuost blir det i
såväl folkmusik som Bachs violinkonsert i E-dur.
Jeanette Eriksson, violin, och
Nils Tykesson, orgel.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Onsdag 29/8 kl. 12.00
Lunchmusik
Fransk, romantisk musik.
Mats Hultkvist, orgel.
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
Musik i sommarkvällen
Fredag 31/8 kl. 21.00–24.00
Nattkyrka
En mötesplats mellan stadens
nöjesliv och kyrkans andliga liv, mitt
i stadens puls öppna dörren till det
tidlösa. Café och möjlighet till samtal
och att upptäcka kyrkorummet
under hela kvällen.
Björn Kjellström, präst & Outi Ben
Ammar, musiker
21.00 Skymningsmelodier med doft
av olika kristna traditioner
21.30 Nattens credo
Kyrkomusikerkören Virus
Ca 22.45 Nattvard
Ca 23.00 Annorlunda musik på orgel
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
Söndag 2/9 kl. 19.07
Hyllningskonsert för Elvis
Presley - Musik sju över sju
35 år efter hans bortgång 16 augusti
1977. Håkan Brinck, sång, St Mikaels
Gospelkör, Ängelholm.
Entré 250:- Förköp Dunkers kulturhus (avgift kan tillkomma).
S:ta Maria kyrka, Helsingborg
I de vackra och sevärda medeltidskyrkorna utanför Helsingborg bjuder
Kropps församling på ”Musik i sommarkvällen” sex söndagskvällar klockan 18.
I FRILLESTADS KYRKA musicerar
Carolina och Olof Tholander den
17 juni. Med sopranröst, orgel,
piano och synthesizer framförs ett
program där sakrala sånger blandas
med svenska romanser, orgelmusik
och opera- och musikalörhängen.
Pianisten Simon Danell spelar
pianomusik av Debussy, Chopin,
Haydn och Mozart i Mörarps kyrka i
juli och i Välluvs kyrka blir det läsarsånger i nytt format med Mattias
Vad Jensen.
I den nyrenoverade 1100-talskyrkan i Hässlunda uppmärksammar flöjtisten Johanna Ericsson
Zetterqvist och violinisten Joakim
Johannesson bland annat Debussys
150-års jubileum. Den skotske
violinisten Ian Peaston bjuder, med
hjälp av elfiol och dator, på allt ifrån
Bach till filmmusik och brasiliansk
elektrosamba i Kropps kyrka och i
augusti spelar bandet ”Sot” med
sångerskan Linnéa Renholm Persson
i spetsen i Björkakyrkan vid Väla.
Bandet, som kom tvåa i musiktävlingen Popcorn, spelar varm
poprock på svenska med influenser
av visa och blues.
Två onsdagskvällar i augusti blir
det även traditionsenliga sommar-
Sju skäl
Tack vare medlemmarna kan Svenska kyrkan
erbjuda en mångfaldig. Anledningarna till att
vara medlem i Svenska kyrkan är många.
Här följer sju av dem:
Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång
erfarenhet av att välkomna det nya barnet i dopet,
att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med
frågor om vem man är och vad man tror på genom
konfirmationen, att manifestera kärleken till den
man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller
nära vän gått bort genom vigsel och begravning.
Den kristna tron – för alla överallt
Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor
är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell
läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar
man har. Svenska kyrkan är huvudman för Hela
människan och vi har ett stort eget diakonalt arbete. Svenska kyrkan finns också runt om i världen
till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan
bidrar du till att både du och andra kan ta del av
detta sociala arbete.
HELSINGBORG | AMOS 3-2012
caféer med musikprogram, allsång
och servering utanför Mörarps
församlingshem. Den hyllade
kvartetten Glara bjuder på Evert
Taube, folkmusik och psalmer i
jazzarrangemang och den 15 augusti
Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn
och ungdomar. 150 000 barn och ungdomar deltar
regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter,
som musiklek, tjej- och killgrupper, söndagsskola
och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan
50 000 tonåringar varje år.
Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller
gå på konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av
musikevenemang. Över 100 000 människor i alla
åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.
Dessutom är det vetenskapligt bevisat att man mår
bra av att sjunga i kör och gå i kyrkan.
musicerar unga talanger från
bygden tillsammans med husbandet
under ledning av Carolina och Olof
Tholander.
Läs mer på
www.kroppsforsamling.se
Historiska landmärken
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. På många
håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke
som har en särskild plats i människors hjärtan.
Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst
avskild plats för egna tankar. I många av våra
kyrkor kan du gå in och tända ett ljus. Ett ljus för
någon anhörig som gått bort eller för något du
tänker på.
Olyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga
krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att
möta människor i sorg och kris är till stor nytta och
den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och
en mötesplats för sörjande.
Tack vare ett världsomspännande samarbete
med andra kyrkor och organisationer arbetar
också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de
svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att
få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.
En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller
tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina
och andras funderingar kring livet, döden, glädjen
och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska
kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra
och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och
bär.
27
HELSINGBORGS
FESTIVALEN 2012
26-28 JULI
www.helsingborgsfestivalen.se
Produceras av Liveside AB
Download