Styrelse-möte 14/9 -08

advertisement
Styrelse-möte
14/9 -08
Närvarande : Jonas, Martin, Sörra, ÖB, och Gunnar.
Kommunfiskekort: Nytt avtal inom våra sjöar i komunen. Nytt kommun-fiskekort kommer
att införas i kommunen. Med detta kort följer en bonus, att man kan få ett dagskort för
Transåssjön. Mer info kommer senare.
Ekonomi; Skanska har tydligen ej betalat än, c:a 9000:- för fisk o mat.
Conatainerpengar; Pengar för detta kommer Gösen att få från bostadsrättsföreningen.
Platt-TV: Nicke får i uppdrag att införskaffa en platt-TV till Gösen. C:a 8-9000:-
Hårsåsafisk; Styrelsen beslutar att släppa i c:a 60 kg fisk i Hårsåsen.
Flugbindarkväll: Under våren kommer ett försök till samkväm i klubblokalen. Nämligen
flugbindning. Det kommer ett anslag på hemsidan under våren.
Hemsidan: På hemsidan kommer förslag på datum för klubbmöten och styrelsemöten
Ett kort men givande möte.
.
Vid pennan Gunnar ”Trolliz” Andersson
Download