Göran Bolander har även försett oss med ytterligare några bilder

advertisement
Göran Bolander har försett oss med ytterligare några bilder.
Bl.a. från den nyuppförda skidstugan i St. Hälgås.
Mera om denna under skidor.
En bild från ett styrelsemöte under ”storhetstiden”.
Man har flyttat utomhus framför dåvarande klubblokalen i gamla småskolan.
Ordförande: Björn-Erik Karlsson
Download