Momentschema svenska - Karlstads universitet

Karlstads universitet
Estetisk-filosofiska fakulteten
Avd. språk/Anna Lindholm/Peter Andersson
Sal:
Tisdagar 18.00 – 20.45
Momentschema
S2GA01, S2GA04
Delkurs 2, SVA, Svenska -ett andraspråk, 7,5 hp (halvfart) HT 2011
Vecka 45
Grammatik
AL
Bolander, s. 9-47 (kursivt), 79-99
Rehnqvist/Svensson, s. 9-119
SPRÅKTEST
Vecka 46
Grammatik
Vecka 47
Språktypologi + redovisn. gruppuppg.
Vecka 48
Fonetik, prosodi
Vecka 49
Prosodi
AL
Kjellin: Uttalet, språket och hjärnan (genomläsning och
gruppuppgift)
AL
Andersson: Språktypologi och språksläktskap
PA
Bolander: Kapitel 3 – Talet – fonetiskt och fonologiskt
perspektiv
Holmegaard & Källström (Lärarbok 2) sid. 201-223
PA
Gårding & Kjellin: Vårt tal
Bannert, sid 132-173
Prosodiövningar med studenter som läser svenska
som främmandespråk
Vecka 50
Grammatik
AL
Bolander, s. 152-196 (kursivt), 197-217
Rehnqvist/Svensson, s. 120-148
Vecka 51
Ingen undervisning – självstudier
Vecka 01
Ingen undervisning – självstudier
Vecka 02
Grammatik
Vecka 03
Repetition av allt!
Garlén/Sundberg Handbok i svenska som andraspråk
AL
Rehnqvist/Svensson, s. 149-187
Bolander, s. 100-151 (kursivt)
Tentamen lördagen den 21/1 2011 kl. 9.00-14.00
AL