Uploaded by editnagague

Schema med läshänvisningar GF vt22

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik Grundlärare med inriktning mot
fritidshem vt -22
Föreläsning 1: Kunskaps- och vetenskapsbegreppet. Föreläsare: Mikael Janvid
Läs: Johansson kap. 1-2 (2.4 kursiv*), 3.1-3.2.
Filmer: a, 1, 2
Föreläsning 2: Kritiskt tänkande, argumentation och definitioner. Föreläsare: Mikael Janvid
Läs: dokumentet ”Argumentation” (på Athena).
Filmer: b
Föreläsning 3: Hypotesprövning. Föreläsare: Mikael Janvid
Läs: Johansson resten av kap. 3 (3.6 samt kap. 4 kursivt).
Filmer: c, 4, 5
Seminarium 1: Mer om kunskap. Genomgång av uppgift 1 i ”Seminarieövningar”.
Föreläsning 4: Förklaringar. Föreläsare: Mikael Janvid
Läs: Johansson kap. 7-8, 6.3 (övriga sektioner i kap. 6 kursivt)
Filmer: d, 6
Föreläsning 5: Forskningsmetodik: kvalitativa metoder. Föreläsare: Anna Klerfelt
Seminarium 2: Argumentationsanalys samt preciseringar: genomgång av uppgift 2.
Föreläsning 6: Hermeneutik: tolkning och förståelse. Föreläsare: Mikael Janvid
Läs: Johansson kap. 5 (5.4 kursivt).
Seminarium 3: Hypotesprövning, asymmetrin mellan falsifiering och bekräftelse,
hjälphypoteser. Genomgång av uppgift 3.
Föreläsning 7: Forskningsmetodik: kvantitativa metoder. Föreläsare: Kari Trost
Föreläsning 8: Relativism och sociala fakta. Föreläsare: Mikael Janvid
Läs: Johansson kap. 5.8-5.9, 12 (12.5-12.6 kursivt) samt 13.
Film: 7
Seminarium 4: Förklaringar. Genomgång av uppgift 4.
Föreläsning 9: Objektivitet, repetition och frågestund. Föreläsare: Mikael Janvid
Film: 8
Kurslitteratur
Lars-Göran Johansson Introduktion till vetenskapsteorin. Thales.
Övrigt material läggs ut på Athena.
* Kursiv innebär att det inte kommer några direkta frågor på tentamen på dessa avsnitt.